Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 1 godzina 51 min. temu

Sympozjum o bł. Karolinie

ndz., 11/09/2014 - 08:54

8 listopada 2014 r w parafii pw. bł. Karoliny w Rzeszowie odbyło się sympozjum poświęcone bł. Karolinie w związku z setną rocznicą Jej męczeńskiej śmierci. Gośćmi honorowymi spotkania byli Biskupi Rzeszowscy: Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Bp Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy oraz Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Senior. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, siostry zakonne, reprezentacje młodzieży z Rzeszowa i Jasła oraz osoby świeckie. -To sympozjum skierowane jest zwłaszcza do was, młodzi przyjaciele - mówił do zebranych Biskup Ordynariusz i zachęcał do szukania wzoru postępowania u bł. Karoliny. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ks. prałata Zbigniewa Szostaka, kustosza Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie. - Bł. Karolina jawi się jako geniusz duchowy, jako osoba gorliwa apostolsko, osoba o duchowości pięknej, gorliwej i opartej na Eucharystii- powiedział ks. prałat Zbigniew Szostak.
Zebrani wysłuchali również wykładu ks. prof. Stanisława Nabywańca pt.: „Błogosławionej Karoliny zwycięstwo ducha. Kontekst teologiczno-historyczny”. Prelegent omówił trudną sytuację kobiet wykorzystywanych seksualnie przez mężczyzn, kładąc nacisk na kontekst teologiczno-historyczny. Na tym tle zarysował postać bł. Karoliny, która zginęła śmiercią męczeńską, broniąc swojej godności.
-Przetrwanie w ludzkiej pamięci i wpisanie się w katalog świętych męczenników kościoła Karolina zawdzięcza swemu wielkiemu zwycięstwu. Zwycięstwu ducha, mimo iż ciało doznało klęski znieważenia i pohańbienia. Na jej życie, a przede wszystkim na jej śmierć należy popatrzeć nie przez pryzmat historycznych hipotez czy krytyki, ale potrzeba zastosować, podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich innych świętych, interpretację inspirowaną duchem, a nie literą źródła historycznego. Postać świętego czy świętej zaczyna jaśnieć tylko wtedy, gdy jest interpretowana zgodnie z jej duchowością - zaznaczył ks. prof. Stanisław Nabywaniec.
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Święs omówił „Społeczne aspekty kultu bł. Karoliny”. Prelegent zachęcał młodzież, by stawiała sobie za wzór bł. Karolinę. -Niech osoba bł. Karoliny pomoże wam na nowo odkrywać piękno waszej wiary- mówił.
Sympozjum zakończyło wystąpienie ks. dr Wiesława Matyskiewicza na temat „Wiejska polska rodzina na przełomie XIX i XX w. Studium na przykładzie środowiska rodzinnego bł. Karoliny”.
- Dla Karoliny rodzina była tym środowiskiem, które przez swoją prostotę ukształtowało tak wiele wartości. To one pozwoliły Karolinie wznieść się na wyżyny ducha, aż do męczeńskiej śmierci - przypomniał ks. W. Matyskiewicz.
W spotkaniu uczestniczyły grupy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Jak sami mówią - Przykład życia Karoliny stanowi dla wielu z nich wzór do naśladowania.

18 listopada w parafii pw. Bł. Karoliny w Rzeszowie odbędą się uroczystości odpustowe. Natomiast od 21 listopada w Kinie "Zorza" będzie można obejrzeć film „Karolina”, poświęcony Błogosławionej. Z kolei w dniach od 14 do 18 listopada w Sanktuarium w Zabawie odbywały się będą uroczystości związane z 100. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Zaplanowano konferencje, nowenny do Błogosławionej, spotkania z producentem i reżyserem filmu „Karolina” oraz obecnymi aktorami, Drogę Krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny w Wał Rudzie i poświęcenie krzyża na miejscu Jej męczeństwa.

Na podstawie:radiovia.com.pl/Małgorzata Lewicka-Kyc
Fot. D.

Sympozjum o bł. Karolinie

ndz., 11/09/2014 - 08:52

8 listopada 2014 r. w parafii pw. bł. Karoliny w Rzeszowie odbyło się sympozjum poświęcone bł. Karolinie w związku z setną rocznicą Jej męczeńskiej śmierci. Gośćmi honorowymi spotkania byli Biskupi Rzeszowscy: Ks. Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Bp Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy oraz Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Senior. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, siostry zakonne, reprezentacje młodzieży z Rzeszowa i Jasła oraz osoby świeckie. -To sympozjum skierowane jest zwłaszcza do was, młodzi przyjaciele - mówił do zebranych Biskup Ordynariusz i zachęcał do szukania wzoru postępowania u bł. Karoliny. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ks. prałata Zbigniewa Szostaka, kustosza Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie. - Bł. Karolina jawi się jako geniusz duchowy, jako osoba gorliwa apostolsko, osoba o duchowości pięknej, gorliwej i opartej na Eucharystii- powiedział ks. prałat Zbigniew Szostak.
Zebrani wysłuchali również wykładu ks. prof. Stanisława Nabywańca pt.: „Błogosławionej Karoliny zwycięstwo ducha. Kontekst teologiczno-historyczny”. Prelegent omówił trudną sytuację kobiet wykorzystywanych seksualnie przez mężczyzn, kładąc nacisk na kontekst teologiczno-historyczny. Na tym tle zarysował postać bł. Karoliny, która zginęła śmiercią męczeńską, broniąc swojej godności.
-Przetrwanie w ludzkiej pamięci i wpisanie się w katalog świętych męczenników kościoła Karolina zawdzięcza swemu wielkiemu zwycięstwu. Zwycięstwu ducha, mimo iż ciało doznało klęski znieważenia i pohańbienia. Na jej życie, a przede wszystkim na jej śmierć należy popatrzeć nie przez pryzmat historycznych hipotez czy krytyki, ale potrzeba zastosować, podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich innych świętych, interpretację inspirowaną duchem, a nie literą źródła historycznego. Postać świętego czy świętej zaczyna jaśnieć tylko wtedy, gdy jest interpretowana zgodnie z jej duchowością - zaznaczył ks. prof. Stanisław Nabywaniec.
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Święs omówił „Społeczne aspekty kultu bł. Karoliny”. Prelegent zachęcał młodzież, by stawiała sobie za wzór bł. Karolinę. -Niech osoba bł. Karoliny pomoże wam na nowo odkrywać piękno waszej wiary- mówił.
Sympozjum zakończyło wystąpienie ks. dr Wiesława Matyskiewicza na temat „Wiejska polska rodzina na przełomie XIX i XX w. Studium na przykładzie środowiska rodzinnego bł. Karoliny”.
- Dla Karoliny rodzina była tym środowiskiem, które przez swoją prostotę ukształtowało tak wiele wartości. To one pozwoliły Karolinie wznieść się na wyżyny ducha, aż do męczeńskiej śmierci - przypomniał ks. W. Matyskiewicz.
W spotkaniu uczestniczyły grupy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Jak sami mówią - Przykład życia Karoliny stanowi dla wielu z nich wzór do naśladowania.

18 listopada w parafii pw. Bł. Karoliny w Rzeszowie odbędą się uroczystości odpustowe. Natomiast od 21 listopada w Kinie "Zorza" będzie można obejrzeć film „Karolina”, poświęcony Błogosławionej. Z kolei w dniach od 14 do 18 listopada w Sanktuarium w Zabawie odbywały się będą uroczystości związane z 100. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Zaplanowano konferencje, nowenny do Błogosławionej, spotkania z producentem i reżyserem filmu „Karolina” oraz obecnymi aktorami, Drogę Krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny w Wał Rudzie i poświęcenie krzyża na miejscu Jej męczeństwa.

Na podstawie: radiovia.com.pl/Małgorzata Lewicka-Kyc
Fot. Dariusz Gąska

Odpust w Hucie Polańskiej

pt., 11/07/2014 - 11:03

W niedzielę 9 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Hucie Polańskiej zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa ku czci św. Huberta, patrona myśliwych. Mszy św. będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ks. infułat Wiesław Szurek. serdecznie zapraszamy.

Logopeda u lektorów

czw., 11/06/2014 - 09:32

Święty Paweł Apostoł w Liście do Rzymian napisał: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy; tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). A więc bez słuchania nie ma wiary, a bez wiary nie ma zbawienia. Każda Eucharystia jest czasem, podczas którego mamy okazję słuchać Słowa Bożego, a więc jest czasem w którym powinna rodzić się wiara. Słowo Boże ma rodzić i umacniać wiarę i słuchaczy. Stąd też bardzo ważną rzeczą jest właściwe proklamowanie Bożego Słowa.
Tymi, którzy głoszą Słowo Boże są Biskupi i Kapłani, ale także lektorzy. W Polsce lektorem może być chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po odpowiednim przygotowaniu, które zawiera formację ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Każdy pełniący funkcję lektora powinien być pierwszym słuchającym Bożego Słowa. Jego obowiązkiem jest przygotowanie się do czytania, ma też posiadać umiejętność poprawnego mówienia (mówienie wiarygodne, sensowne, wyraźne, spokojne, naturalne, publiczne). Lektor powinien umieć nawiązać kontakt ze słuchaczami Słowa Bożego i umożliwić im dialog z Bogiem, pomagając tym samym w przyjęciu orędzia Zbawiciela.
By ta posługa lektora była właściwa i owocna, w środę 5 listopada 2014 roku zostało zorganizowane w parafii garnizonowej w Rzeszowie spotkanie dla chłopców, zrzeszonych w Liturgicznej Służbie Ołtarza tejże parafii, z panią Agatą Drałus - Logopedą ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Podczas spotkania ministranci i lektorzy mieli okazję dowiedzieć się wielu informacji na temat jak dbać o wyraźną wymowę, czyli o właściwy oddech, dykcję i emisję głosu.
W tym celu zostały przeprowadzone ćwiczenia: oddechowe, artykulacyjne, modulacyjne oraz ćwiczenia przestrzeni rezonacyjnych.
Następnie prelegentka przedstawiła 15 praktycznych reguł przygotowania i odczytywania Słowa Bożego przez lektora.
Uczestnicy chętnie brali udział w ćwiczeniach, będąc świadomi zaszczytnej posługi jaką pełnią w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Ks. Paweł Liszka

Rekolekcje dla księży w Myczkowcach

czw., 11/06/2014 - 09:26
Start 23/11/2014 18:00 Koniec 26/11/2014 09:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 23/11/2014 18:00 Koniec 26/11/2014 09:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Od 23 do 26 listopada br. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbędą się rekolekcje kapłańskie, które będzie prowadził ks. dr Karol Dziubaczka. Program:

Niedziela 23.11.2014 r.

18.00 – Kolacja
19.30 – Rozpoczęcie w kaplicy – konferencja wstępna
Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 24.11.2014 r.

8.00 – Jutrznia
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja
11.00 – Konferencja
13.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, wystawienie Najświętszego Sakramentu (indywidualna adoracja w ciszy)
17.00 – Msza św. z homilią
18.00 – Kolacja
19.00 – Konferencja, Apel Jasnogórski

Wtorek, 25.11.2014 r.

8.00 – Jutrznia
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja
11.00 – Konferencja
13.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, wystawienie Najświętszego Sakramentu, spowiedź
17.00 – Msza św. z homilią
18.00 – Kolacja
19.00 – Konferencja, Apel Jasnogórski

Środa, 26.11.2014 r.

7.30 – Msza św. z jutrznia i homilią
8.30 – Śniadanie

Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do ośrodka w Myczkowcach na adres e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl lub tel. 13 461 8370, 605 106 755

Sympozjum o bł. Karolinie

wt., 11/04/2014 - 12:55
Start 08/11/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 08/11/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

W związku ze stuleciem męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, 8 listopada 2014 r. w parafii bł. Karoliny przy ul. Kościelnej w Rzeszowie odbędzie się sympozjum poświęcone Patronce parafii i Diecezji Rzeszowskiej. Początek o godz. 10.00.
W programie:
10.00 - wystąpienie ks. Zbigniewa Szostaka - kustosza Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie
10.15 - wykład ks. prof. Stanisława Nabywańca (UR) pt. Błogosławionej Karoliny zwycięstwo ducha. Kontekst teologiczno-historyczny.
10.45 - wykład ks. prof. dr hab. Kazimierza Święsa (KUL) pt. Społeczne aspekty kultu bł. Karoliny
11.15 przerwa
11.30 - wykład ks. dr Wiesława Matyskiewicza (UR) pt. Wiejska polska rodzina na przełomie XIX i XX wieku. Studium na przykładzie środowiska rodzinnego bł. Karoliny.
12.00 - zakończenie.

Żołnierskie wypominki

wt., 11/04/2014 - 10:45

Przeżywamy listopad – miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Jedną z form pomocy duszom w Czyśćcu cierpiącym są wypominki.
Wypominki - to nie jest obrzęd liturgiczny, ale stary, czcigodny zwyczaj. Dla wielu ludzi, może zwłaszcza młodych, dziś już niezrozumiały, często traktowany jak formalność.
Bóg dokonując dzieła stworzenia, nadał nazwy poszczególnym stworzeniom. Imię nadawane ludziom przy narodzinach nawiązywało dawniej do okoliczności przyjścia dziecka na świat lub do ewentualnych nadziei, jakie rodzice wiązali z przyszłością dziecka. W tym ujęciu być pozbawionym imienia - to znaczy być pozbawionym wszelkiego znaczenia.
Jeżeli imię jest synonimem samej osoby, to oddziałując na czyjeś imię tym samym dotyka się istoty danego człowieka.
Wzywając po imieniu naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata, wyznajemy wiarę w to, że oni żyją. Mimo, że ciała ich rozsypały się w proch, oni żyją.
3 listopada 2014 roku w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odbyło się nabożeństwo podczas którego w szczególny sposób wzywano imion i modlono się w intencji zmarłych i poległych żołnierzy i funkcjonariuszy Policji, Straży Więziennej i Straży Pożarnej.
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył J. E Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski, a koncelebrowali ks. płk Tomasz Anisiewicz – Kapelan Garnizonu Rzeszów i proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, ks. Jan Krynicki – Duszpasterz Krajowy Strażaków, ks. Marek Buchman - Diecezjalny Duszpasterz Policji, ks. Paweł Samborski i ks. kpt. Sebastian Piekarski.
We Mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz miejskich, Kombatanci, rodziny tych, którzy odeszli i mieszkańcy Rzeszowa.
Podczas homilii ks. Jan Krynicki przypomniał, że zgromadziła nas dzisiaj wdzięczność wobec tych, których już nie ma pośród nas.
Naszą modlitewną pamięcią obejmujemy poległych żołnierzy i funkcjonariuszy różnych Służb.
Pragniemy podziękować im za dobro, które nam przekazali; za wartości, które bronili z poświęceniem; za wiarę, której strzegli; za miłość, której byli wierni; za życie którego nie szczędzili dla tych wszystkich wartości i za nadzieję, której nie utracili.
Modlimy się do Boga, aby ci, którzy są pogrążeni w ciemnościach śmierci podobnej do śmierci Jezusa, mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i aby upodobnili się do Niego w Jego chwale.
Ci nasi bracia w służbie, którzy odeszli już do Pana przypominają nam o wartościach najwyższych takich jak umiłowanie Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.
Przypominają nam prawdę o Polsce i Polakach. Daj więc im Panie wieczną radość za ich wierną służbę i świadectwo życia - zakończył Kaznodzieja.
Na koniec Mszy świętej Biskup Edward zachęcił wszystkich zgromadzonych, by modląc się za zmarłych wyciągali z tej modlitwy wnioski dla siebie, gdyż jak pisał św. Paweł i w życiu i w śmieci należymy do Pana.
Niech ta obecność Boga w naszym życiu będzie dla nas nadzieją, że spotkamy się z Nim w chwili naszej śmierci, a także i w wieczności.
Po Mszy świętej na placu przed Kościołem Garnizonowym odbył się Apel Poległych oraz salwa honorowa. Następnie złożono wieńce przed tablicami znajdującymi się na ścianach Kościoła Garnizonowego.
,,Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych”, czytamy w 2 Księdze Machabejskiej. Dusze zmarłe już zakończyły czas zasługiwania i same sobie pomoc nie mogą. Wszystko w naszych rękach. To od naszej modlitwy, Komunii świętej w ich intencji i zyskiwanych odpustów zależy ich zbawienie.
Pamiętajmy więc o tych co już odeszli, zwłaszcza od tych, którzy stali na straży naszej Ojczyzny i niejednokrotnie polegli w Jej obronie.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Ks. Paweł Liszka

Ego sum via et veritas et vita

pon., 11/03/2014 - 23:46

Od 25 października br. osoby wchodzące do kościoła św. Krzyża przy ul. 3 Maja w Rzeszowie stąpają po napisie: „Ego sum via et veritas et vita”. To słowa Jezusa Chrystusa: "Ja jestem droga i prawda i życie" zaczerpnięte z 14 rozdziału Ewangelii według św. Jana („Jezus powiedział: Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie". "Iesus dicit: Et quo ego vado, scitis via. Dicit ei Thomas: Domine, nescimus quo vadis; quomodo possumus viam scire? Dicit ei Iesus: Ego sum via et veritas et vita. Nemo venit ad Patrem nisi per me").
Całość instalacji wykonana jest z kamienia z Komańczy i marmuru, natomiast litery ze stopu metali. Z tego samego stopu wykonane są symbole ewangelistów umieszczone w rogach instalacji (człowiek - symbol św. Mateusza, lew – św. Marka; byk – św. Łukasza; orzeł – św. Jana). Przedstawienia symboli ewangelistów wywodzą się z opisu czterech strażników Bożego tronu w Apokalipsie. Pojawiają się istoty podobne do człowieka, lwa, anioła, byka i orła. Mają oni po sześć skrzydeł, mają skrzydła pokrte oczyma i każdy z nich bez ustanku wychwala Boga. Teologowie zauważyli, że istoty te wskazują główne tematy poszczególnych Ewangelii (człowiek: Chrystus, który stał się człowiekiem - Ewangelia św. Mateusza; lew: zmartwychwstanie - Ewangelia św. Marka; byk: śmierć ofiarna Chrystusa - Ewangelia św. Łukasza; orzeł: wniebowstąpienie Chrystusa - Ewangelia św. Jana). (tn)

Modlitwy za zmarłych na Starym Cmentarzu w Rzeszowie

ndz., 11/02/2014 - 19:38

2 listopada br. o godz. 17.00, w Liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w kościele Trójcy Świętej w Rzeszowie, który obecnie pełni funkcję świątyni greckokatolickiej, została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych. Kościół Trójcy Świętej w przeszłości był związany ze szpitalem Ducha Świętego, a następnie z powstałym w 1792 roku cmentarzem. Pełnił funkcję cmentarnej kaplicy do zamknięcia Starego Cmentarza w 1910 r. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. Koncelebransami byli głównie księża przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej podkreślił w homilii, że Dzień Zaduszny jest świętem życia, a nie śmierci. Po Mszy św. odbyła się procesja alejami Starego Cmentarza z modlitwami za zmarłych. (tn)

Wszystkich Świętych na cmentarzu Wilkowyja

sob., 11/01/2014 - 17:11

1 listopada br. o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Pindara - proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie (wierni i duszpasterze tej parafii byli w tym roku odpowiedzialni za przygotowanie liturgii). Kaznodzieja w homilii, mówiąc o świętych, zwrócił uwagę, że stan szczęścia zawdzięczają zawierzeniu Panu Bogu, a nie uśmiechowi losu. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja po cmentarzu z pięcioma stacjami modlitwy za zmarłych.
W Dzień Zaduszny, 2 listopada br., na Cmentarzu Wilkowyja o godz. 14.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego. (tn)

Kościół zaleca grzebanie ciał a nie prochów

pt., 10/31/2014 - 11:05

3 stycznia 2013 r. dokonano pierwszego spopielenia zwłok w spopielarni na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie. Od tamtej pory mieszkańcy Rzeszowa coraz częściej decydują się na taką praktykę postępowania z ciałem osoby zmarłej. Przy okazji listopadowej pamięci o zmarłych warto przypomnieć, że Kościół nadal zaleca grzebanie ciał osób zmarłych a nie ich prochów. To zalecenie pojawiło się między innymi w liście pasterskim Episkopatu Polski "O szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji" z 16 października 2011 r. Oto jego fragmenty:

„… Wiele osób stawia sobie dziś pytania: Jaka ma być forma mojego pogrzebu? Czy nie domagać się spopielenia swojego ciała? Jak pochować swoich zmarłych? Wszystkich jednak, którzy rozważają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję. „Prochy bowiem wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3).

(…)

„W miarę rozwoju cywilizacji pojawił się w naszej zachodniej kulturze także zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprzeciwiał się tej praktyce wówczas, kiedy była ona formą demonstracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciała. Dziś, gdy dla wielu kremacja przestała być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3).
Kościół nadal jednak zaleca i popiera biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Godność osoby ludzkiej, a więc i ciała człowieka, wynika z największego wydarzenia w dziejach ludzkości, jakim jest tajemnica wcielenia Syna Bożego”.

(…)

„Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których Kościół nie może zaakceptować, takie jak rozsypywanie prochów w określonych miejscach (tzw. ogrodach pamięci) lub przechowywanie ich w różnej formie w domu. Inną konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca czasowego spoczynku zmarłych. Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicznej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych”.

(…)

„Już w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaśniła, że „nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3). Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Podczas obrzędu liturgicznego pogrzebu, po kremacji, urnę stawia się przed prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym kirem obok zapalonego paschału”.

(tn)

Msze św. na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych

czw., 10/30/2014 - 21:25
Start 01/11/2014 14:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 01/11/2014 14:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, na większości cmentarzy diecezji rzeszowskiej zostaną odprawione Msze św. w intencji zmarłych. Mszy św. na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie o godz. 14.00 będzie przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Mszy św. na Cmentarzu Komunalnym Pobitno w Rzeszowie, również o godz. 14.00, będzie przewodniczył bp Edward Białogłowski. Po Mszach św. odbędą się procesje za zmarłych.
Zarząd cmentarzy komunalnych w Rzeszowie przygotowuje internetową stronę, ze spisem osób pochowanych na cmentarzach oraz numerów kwater, gdzie zostali pochowani. Obecnie pracownicy Biura Cmentarza Komunalnego Wilkowyja dysponują szczegółowymi danymi i topografią 11 cmentarzy komunalnych. Zarówno 1 jak i 2 listopada będzie można u nich uzyskać potrzebne informacje. W Zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie znajdują się zarówno cmentarze komunalne i cztery parafialne: w Przybyszówce, Budziwoju, Białej i Słocinie. (tn)

Dzień Zaduszny w Rzeszowie

czw., 10/30/2014 - 21:23
Start 02/11/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 02/11/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

2 listopada będziemy przeżywać Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. W tym dniu w kościele Trójcy Świętej przy ul. Targowej w Rzeszowie o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. Po Mszy św. odbędzie się procesja za zmarłych po Starym Cmentarzu. Na najstarszej rzeszowskiej nekropoli pochowani są m.in. Józef Łukasiewicz (ojciec Ignacego Łukasiewicza), Wojciech Kalinowski - aptekarz i burmistrz Rzeszowa, Wiktor Adam Zbyszewski - powstaniec styczniowy i ks. Feliks Dymnicki - społecznik, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Stary Cmentarz w Rzeszowie był czynny w latach 1792-1909. Przez 117 lat służył mieszkańcom miasta Rzeszowa i okolicznych gmin, przynależnych do parafii farnej w Rzeszowie: Ruska Wieś, Staroniwa, Zwięczyca, Pobitno, Załęże, Wilkowyja i Drabinianka. Był cmentarzem chrześcijańskim, gdzie miejsce wiecznego spoczynku znaleźli również wyznawcy innych wyznań - protestanci i prawosławni.
Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło organizuje w tym roku już XII kwestę (1 i 2 listopada w godzinach 9.00-17.00) na cmentarzach Wilkowyja, Pobitno i Stary Cmentarz na rzecz ratowania pomników nagrobnych Starego Cmentarza w Rzeszowie. (tn)

Relikwie św. Jana Pawła II w Jaśle

czw., 10/30/2014 - 21:08

30 października br. w parafii pw. Chrystusa Króla w Jaśle odbyło się wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, były sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI. Święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, ale naśladowali – mówił abp Mokrzycki w homilii. - Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Swoją postawą wyróżniał się spośród tłumu. Stając przy nim odczuwało się pokój, miłość, bezpieczeństwo, a także poczucie życzliwości. Wszystko osiągnął dzięki modlitwie, która zawsze stanowiła centrum jego życia. W uroczystościach uczestniczyli parafianie oraz przedstawiciele jasielskich dekanatów.

Tekst na podst.: www.radiovia.com.pl
Foto: Natalia Janowiec

Naprotechnologia w Rzeszowie - naturalne metody leczenia niepłodności

czw., 10/30/2014 - 14:10

W Rzeszowie została otwarta poradnia leczenia niepłodności, metodą NaProTECHNOLOGY® i Creighton Model FertilityCare System.
Naprotechnologia to nowatorskie podejście do monitorowania, diagnostyki i leczenia ginekologicznego i prokreacyjnego zharmonizowane z naturalnym cyklem płodności kobiety. wypracowana przez prof. Thomasa Hilgersa w USA.
Spotkanie wstępne dla małżonków z problemem niepłodności – bezpłatne w poradni przy ul. Dąbrowskiego 33a, tel. 606 286 228.

Pod koniec października delegacja nauczycieli naturalnych metod planowania rodziny i instruktorów naprotechnologii diecezji rzeszowskiej wzięła udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu profilaktyka zdrowia prokreacyjnego pt. „Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”. Podczas wykładów i warsztatów skierowanych do do studentów wydziałów lekarskich, farmacji, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz doradców rodzinnych, uczestnicy poruszyli zagadnienia dotyczące ludzkiej płodności w perspektywie teoretyczno-naukowej i klinicznej. Zaprezentowane zostały referaty na temat poważnych zaburzeń płodności u kobiet oraz zagrożeń płodności męskiej. Spotkanie odbyło się na Akademii Medycznej w Warszawie.

Poświęcenie rozbudowanego Domu Pomocy Społecznej

czw., 10/30/2014 - 13:59

28 października biskup rzeszowski Jan Wątroba poświęcił dobudowaną część Domu Pomocy Społecznej im. św. o. Pio w Chmielniku. Otwarcie i poświęcenie placówki zostało poprzedzone uroczystą Eucharystią w miejscowym Sanktuarium Pani Łaskawej. W homilii Biskup Rzeszowski, nawiązując do odczytanej Ewangelii powiedział, że Jezus pokazuje uczniom zasadnicze dwa kierunki działania. Pierwszy w górę, gdzie należy słuchać Ojca. Po wysłuchaniu i umocnieniu, koniecznie trzeba iść do ludzi z Dobrą Nowiną. Po poświęceniu Biskup Ordynariusz spotkał się w kaplicy z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. W realizację projektu bardzo zaangażowany był senator Kazimierz Jaworski przy życzliwej postawie proboszcza parafii - ks. Mariusza Cymbały oraz prowadzących placówkę Sióstr Felicjanek. Uczestnikami otwarcia i poświęcenia byli ponadto przedstawiciele administracji wojewody, marszałka województwa, a także wicestarosta i wójt gminy oraz kierownicy sąsiednich placówek pomocy społecznej, jak również reprezentanci stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Wśród gości byli także kapłani m.in.: dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Artur Janiec, ks. Czesław Jaworski z Radymna oraz kapłani dekanatu tyczyńskiego. Caritas Diecezji Rzeszowskiej reprezentowali: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik, ks. dr Piotr Potyrała i s. Joanna Smagacz. Ostatnim punktem była agapa połączona z wystąpieniami zaproszonych gości.
(na podstawie informacji na www.caritas.rzeszow.pl)

Święcenia diakonatu i rekolekcje

czw., 10/30/2014 - 13:58

25 października br. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie trzech kleryków z szóstego roku przyjęło święcenia diakonatu z rąk bp. Edwarda Białogłowskiego. W uroczystej liturgii uczestniczyli księża przełożeni, księża proboszczowie, neoprezbiterzy, diakoni, alumni oraz rodzice nowo wyświęconych diakonów. Biskup Białogłowski podczas homilii mówił o zobowiązaniach wynikających ze święceń, ale także o radości z nich płynącej, tak dla samych diakonów, jak i ich rodzin. Święcenia poprzedziły tygodniowe rekolekcje dla wszystkich kleryków WSD w Rzeszowie. Ćwiczenia duchowe prowadził o. Tadeusz Hajduk SJ – mistrz nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Ojciec rekolekcjonista ukazywał drogę Piotra - od wybrania, poprzez upadki, aż do powierzenia mu Kościoła, nie pomijając także owoców jego przemiany. (na podst. informacji na: www.wsd.rzeszow.pl)

Nowa parafia w Rzeszowie

pon., 10/27/2014 - 12:22

26 października br. wszedł w życie dekret biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby erygujący nową parafię pod wezwaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Terytorium nowej parafii zostało wydzielone z parafii św. Judy Tadeusza i św. Jacka w Rzeszowie. Jej terytorium obejmuje następujące ulice: Przemysłową, Aleję Batalionów Chłopskich (nr 7), Energetyczną, Magazynową, Tadeusza Boya Żeleńskiego (numery parzyste od 14A i nieparzyste od 21 do końca ulicy), Architektów, 9 Dywizji Piechoty, Podkarpacką (numery parzyste od 8A do 26 i nieparzyste od 15 do 63A), Zawiszy Czarnego (numery od przejścia kolejowego: parzyste od 10A do 48 i nieparzyste od 5 do 31D), Podgórską, Połonińską, Bieszczadzką, Rymanowską i Adama Matuszczaka. Funkcję kościoła parafialnego spełniać będzie tymczasowa drewniana kaplica przeniesiona z parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, gdzie wierni gromadzą się już w nowym kościele. Do czasu jej powstania wierni z parafii bł. ks. J. Popiełuszki będą korzystać z posługi sakramentalnej w dotychczasowych parafiach. Pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki został mianowany ks. Robert Mokrzycki. (tn)

Spotkanie duszpasterzy akademickich

czw., 10/23/2014 - 12:58

21 października br. w kościele św. Anny w Warszawie odbyło się doroczne ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy akademickich. Na spotkaniu był obecny abp Marek Jędraszewski oraz księża z całej Polski. Diecezję rzeszowską reprezentował ks. Lucjan Dyka - duszpasterz akademicki DA Emaus przy parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Najważniejsze wnioski, zgodnie z relacją ks. Lucjana Dyki, obejmują następujące zagadnienia:

1. Poważne potraktowanie pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę, która w tym roku akademickim odbędzie się od 24 do 26 kwietnia 2015 r. (w ostatnich latach bierze w niej udział coraz mniej studentów, spada poziom przygotowania i zaangażowania do tego stopnia, że pojawiło się pytanie o sens organizowania tego przedsięwzięcia).

2. Zaangażowanie w KEDA (Komisja Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego). Spotkanie odbędzie się od 26 do 28 stycznia 2015 r. w Lublinie.

3. Udział duszpasterzy akademickich w rekolekcjach, które odbędą się w Koszalinie od 15 do 18 czerwca 2015 r.

4. Udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej od 3 do 11 września 2015 r.

5. Prezentacja działalności duszpasterstw akademickich na spotkaniu Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE), które odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Łodzi (przygotowanie przez każdą diecezję prezentacji filmowej).

6. Włączenie się w organizację i przeżywanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Na spotkaniu wybrano nowego ojca duchownego duszpasterzy akademickich. Został nim ks. Antoni Michno z Krosna (archidiecezja przemyska).

W Rzeszowie działa osiem duszpasterstw akademickich: Betania, Emaus, Getsemani, Grota, Przystań, Rotunda, Szopka, Wieczernik. (tn)

Niepełnosprawni w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

czw., 10/23/2014 - 12:45

22 października 2014 r., w liturgiczne święto św. Jana Pawła II, po raz kolejny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Centrum dla Osób Niepełnosprawnych i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej 13 w Rzeszowie, zorganizowała spotkanie przedstawicieli WTZ, ŚDS, DPS oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Przybyło na nie ponad 200 osób. Posługę woluntarystyczną pełnili członkowie Szkolnego Koła Caritas z 10 Gimnazjum w Rzeszowie wraz z ks. Marcinem Duplagą.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny, z którym Mszę św. koncelebrowali: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Ludwik Krupa, ks. Wiesław Matyskiewicz i ks. Krzysztof Gołąbek – proboszcz parafii św. Józefa. W homilii biskup wyraził radość ze spotkania, wskazał na osobę św. Jana Pawła II i zachęcał do naśladowania Jego postawy, podkreślił również, że w dniu dzisiejszym przypada pierwsze świętowanie po kanonizacji Ojca Świętego.
Po Eucharystii wszyscy przeszli przed pomnik św. Jana Pawła II przy rondzie Jego imienia (tą trasą Papież jechał w roku 1991 z lotniska na spotkanie z wiernymi przy obecnej rzeszowskiej katedrze). Po odśpiewaniu pieśni i złożeniu kwiatów uczestnicy tego niecodziennego spotkania wrócili do Centrum, by w radości przeżyć okolicznościową agapę, ufundowaną przez Res-Drob z Rzeszowa.
Pomysłodawcą tych spotkań jest Teresa Gajdek. Całość organizacji spoczywała na miejscowych Warsztatach Terapii Zajęciowej pod kierownictwem Krzysztofa Barana.

s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR