Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 16 min. 59 sek. temu

Spotkanie formacyjne sióstr zakonnych

pon., 09/15/2014 - 19:09

15 września br. o godz. 10.00 w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr zakonnych diecezji rzeszowskiej. W spotkaniu uczestniczyło około 80 sióstr z 330, które pracują w diecezji. Pierwszym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, którą koncelebrowali księża: Stanisław Kamiński i Zbigniew Czuchra - saletyn. Po Mszy św., w czasie towarzyskiego spotkania, siostry podziękowały ks. Czuchrze za 12 letnią pracę w charakterze referenta diecezjalnego ds. zakonnych. Jego miejsce zajął ks. Kamiński, który jest odpowiedzialny za zakony w diecezji jako wikariusz biskupi. Ostatnią częścią spotkania była konferencja ks. Kamińskiego. Prelegent przedstawił założenia roku życia konsekrowanego. Rok poświęcony życiu konsekrowanemu będzie obchodzony w Kościele od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. Został ustanowiony w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia dekretu Soboru Watykańskiego II pt. „Perfectae caritatis” (dekret o odnowie życia zakonnego). Spotkania formacyjne sióstr zakonnych w diecezji rzeszowskiej odbywają się regularnie raz w miesiącu w poniedziałki po drugiej niedzieli miesiąca. (tn)

Zmarła śp. Maria Wilk, mama Ks. kan. Henryka Wilka , proboszcza w Samoklęskach

ndz., 09/14/2014 - 16:53

Zmarła śp. Maria Wilk, mama Ks. kan. Henryka Wilka, proboszcza z Samoklęsk. Pogrzeb we wtorek, 16 września, o godz. 14.00 w Ostrowie k. Radymna, w kaplicy cmentarnej.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Komisja ds. homiletycznych

sob., 09/13/2014 - 12:02

14 września br. rozpocznie działalność nowo powołana przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę Komisja ds. homiletycznych Diecezji Rzeszowskiej. Celem komisji jest troska o podnoszenie poziomu kaznodziejstwa w diecezji, wypracowywanie programów homiletycznych na poszczególne lata duszpasterskie, przygotowywanie propozycji homilii oraz organizowanie różnych form dokształcania homiletycznego dla kapłanów. Skład komisji: ks. dr Ireneusz Folcik – przewodniczący; ks. mgr lic. Jan Szczupak – zastępca przewodniczącego; ks. mgr lic. Tomasz Nowak – sekretarz, ks. mgr lic. Andrzej Cypryś; ks. dr Zbigniew Kosik.

Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej

pt., 09/12/2014 - 22:40

12 września, w liturgiczną Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej, w ogrodach bernardyńskich przy Sanktuarium Pani Rzeszowa o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek - biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Jan Wątroba, Kazimierz Górny i Jan Niemiec oraz około sześćdziesięciu kapłanów. W homilii bp Jamrozek przypomniał m.in. historię objawienia maryjnego w Rzeszowie z 1513 r. Słowa Matki Bożej wypowiedziane do Jakuba Ado: "Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść pociechę utrapionym" są wciąż aktualne. Po Komunii św. bp Jan Wątroba zawierzył Matce Bożej Rzeszowskiej mieszkańców miasta i diecezji. (tn)

Patronka Rzeszowa

czw., 09/11/2014 - 12:52

12 września wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Rzeszowskiej. W mieście wspomnienie ma charakter liturgicznej uroczystości. Kult Matki Bożej z Rzeszowa rozpoczął się od objawienia w 1513 r. mieszczaninowi rzeszowskiemu Jakubowi Ado. Początkowo dla figury Matki Bożej wybudowano drewnianą kapliczkę, a gdy ta okazało się zbyt mała – wzniesiono większy drewniany kościółek. Po ponad stu latach od objawienia właściciel Rzeszowa, kasztelan sandomierski Mikołaj Spytek Ligęza, wybudował kościół murowany i klasztor, który przekazał bernardynom. W 1629 r. proboszcz rzeszowskiej fary dokonał uroczystego wprowadzenia figury do nowego kościoła. Kult maryjny stał się tak intensywny, że bernardyni wspierani przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego rozpoczęli długoletnie starania o koronację cudownej figury Matki Bożej. Korony poświęcił papież Benedykt XIV w Rzymie, a koronacja miała miejsce w 1763 r. Sto lat później doszło do kradzieży złotych koron. Kradzież powtórzyła się po rekoronacji. Kolejne korony były już ze srebra. Od 1999 r., decyzją Rady Miasta zaakceptowanej przez stolicę Apostolską Matka Boża z sanktuarium bernardynów czczona jest jako Patronka Rzeszowa. W 2013 r., z okazji jubileuszu 500-lecia objawień, dokonano kolejnej rekoronacji koronami, które pobłogosławił papież Franciszek.
Matko Boża z Rzeszowa, wspieraj wszystkich mieszkańców Rzeszowa i diecezji, módl się z nami.

XVI Podkarpacka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „BĄDŹMY RAZEM”

śr., 09/10/2014 - 14:14

Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział przedstawiciele placówek z Podkarpacia: DPS, ŚDS, WTZ, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Szkolne Ośrodki Wychowawcze oraz placówki specjalistyczne, a także wszystkie domy, które prowadzi diecezjalna Caritas.
Każda Olimpiada rozpoczyna się Mszą św. w kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Tym razem Eucharystii przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny. Mszę św. koncelebrowali: ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas, ks. Władysław Jagustyn – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Ludwik Krupa – diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych, ks. Sebastian Piekarski - kapelan Wojska Polskiego i ks. Andrzej Tokarz - asystent kościelny SKC przy II LO w Rzeszowie.
W homilii ksiądz biskup powiedział m.in.: „Dziękujmy dziś Panu Bogu za życie, za wiarę i za wszystkie dary. Za to także, że możemy pokazać sprawność. Tylko człowiek szlachetny jest wdzięczny.” Kaznodzieja postawił także pytanie: „Czy sprawność fizyczna decyduje o człowieku? Widok sportowców zachęca nas wszystkich do gry i zawodów, a jednak o wielkości człowieka, decydują wartości duchowe.” Biskup podziękował także za wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.
Po Eucharystii wszyscy przeszli na obiekty wojskowe, gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Olimpiady. Honorowymi gośćmi byli m.in.: poseł Bogdan Rzońca, wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki, były europoseł Mieczysław Janowski, PFRON reprezentował Stanisław Grad, a MOPS w Rzeszowie Dorota Dyjach.
Zmagania sportowe odbyły się na stadionie „Podhalańczyk”. Liczne dyscypliny i rozgrywki prowadzone były przez Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu pod kierunkiem Mieczysława Doskocza. Pomocą w tym służyli żołnierze oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z Rzeszowa: IX Gimnazjum, II i III LO, ZSE oraz ZSG.
Zgromadzeni niepełnosprawni i ich opiekunowie (ponad 700 osób) radośnie przeżyli spotkanie. Zostali poczęstowani grochówką, drożdżówkami, sokiem i wodą „Alfred”, a nade wszystko z dyplomami i medalami wrócili do swoich domów. Organizacja Olimpiady od początku spoczywa na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 13, którymi kieruje Krzysztof Baran. ROPS ze środków PFRON dofinansował spotkanie.

Artykuł ze strony caritas.rzeszow.pl

Zmarł ks. Stanisław Wygonik MS, pochodzący z Załęża, k. Dębowca

wt., 09/09/2014 - 08:54

Z żalem informujemy, że w niedzielę 7 września w Warszawie odszedł do Pana ks. Stanisław Wygonik MS. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 12 września o godz. 13.00 w bazylice w Dębowcu

Ks. Stanisław Wygonik MS urodził się 9 lutego 1932 r. w Załężu k Dębowca. Chrzest otrzymał 11 lutego 1932 r. w kościele parafialnym w Załężu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dębowcu.
Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1951 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Studium Generalnym Ojców Dominikanów w Krakowie w latach 1952–1958. W ich trakcie 8 września 1954 r. złożył wieczyste śluby zakonne, zaś 20 grudnia 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka w kościele pw. św. Norberta w Krakowie.
W latach 1958–1959 był wikariuszem w Trzciance. Przez kolejne dwa lata uzupełniał wykształcenie w celu podjęcia studiów specjalistycznych. W 1966 roku ukończył na KUL studia z filologii polskiej. W latach 1966–1969 był prefektem, wykładowcą i redaktorem „Unitasu” w Krakowie. Przez następny rok jako misjonarz i rekolekcjonista oraz redaktor „Unitasu” przebywał w Dębowcu. W latach 1970–1973 posługiwał jako wikariusz w parafii w Warszawie. Był duszpasterzem akademickim w Rzeszowie w latach 1973–1985. Od roku 1985 aż do śmierci przebywał w Warszawie. Był katechetą i duszpasterzem akademickim (1985–1988), ponownie wikariuszem (1988–1992) i rezydentem we wspólnocie zakonnej (1992–2014). Zmarł w niedzielę 7 września 2014 r. w szpitalu w Warszawie.
Msza św. w intencji śp. ks. Stanisława w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie zostanie odprawiona w środę 10 września o godz. 18.00. Następnie ciało zostanie przewiezione do Dębowca. W czwartek 11 września o godz. 15.00 w bazylice zostanie odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłego. Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w bazylice w Dębowcu w piątek 12 września o godz. 13.00. Po niej ciało śp. ks. Stanisława zostanie odprowadzone do grobowca zakonnego na cmentarzu w Dębowcu.
Pamiętajmy o śp. księdzu Stanisławie w modlitwach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
(gz)

Radość i wdzięczność - podsumowanie wakacji

sob., 09/06/2014 - 12:10

6 września o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej rozpoczęło się spotkanie uczestników wakacyjnych rekolekcji, obozów, szkoleń i pielgrzymek – tzw. dzień wspólnoty. Po świadectwach osób, które dzieliły się wakacyjnymi przeżyciami, o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W homilii Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na wdzięczność i radość jako podstawowe cechy duchowości chrześcijańskiej. Pierwszym powodem wdzięczności jest stworzenie i odkupienie. Nieustannie powinniśmy pamiętać, że żyjemy w świecie stworzonym przez Boga i jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Mówiąc o radości, biskup Jan Wątroba podkreślił, że nie jest ona ozdobą chrześcijaństwa, ale jego fundamentem. Podstawowym źródłem radości jest pewność, że Bóg darzy nas miłością. Po homilii 21 osób z Ruchu Światło-Życie i 31 osób z Liturgicznej Służby Ołtarza złożyło przyrzeczenia związane z rozpoczęciem służby animatorskiej. Po Komunii św. Biskup Rzeszowski pobłogosławił zapalone świece, które zabrali ze sobą przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń. To symboliczny gest wzywający do niesienia światła wiary. Na zakończenie Mszy św. diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Paweł Tomoń – podsumował tegoroczne wakacje w liczbach. Ogólnie we wszystkich duszpasterstwach diecezji rzeszowskiej w czasie tegorocznych wakacji uczestniczyło ok. 9500 osób.
(Ruch Światło Życie – 977 osób
Liturgiczna Służba Ołtarza – 1381 osób
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 721 osób
Ruch Apostolstwa Młodzieży – 89 osób
Ruch Światło życie – Domowy Kościół – 700 osób
Odnowa w Duchu Świętym – 250 osób
Piesza Pielgrzymka do Lwowa – 105 - osób
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 1550 - osób
Rowerowe Pielgrzymki do Rzymu, Wilna i Częstochowy – 340 rowerzystów
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 250 - osób
Papieskie Dzieło Misyjne – 120 osób
Ruch Wiara i Światło – 36 osób
Ruch Rodzin Nazaretańskich – 84 osoby
Caritas – 1180 osób
Krucjata Wyzwolenia Człowieka – 15 osób
Dzieło Nowego Tysiąclecia – 50 osób).

Na zdjęciu uczestnicy obozu KSM w Świątkowej Wielkiej w 2006 r.

Zjazd sołtysów i odpust w Tarnowcu

pt., 09/05/2014 - 10:23
Start 14/09/2014 11:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 14/09/2014 11:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Urząd Marszałkowski, Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego zapraszają na konferencję dla rolników i środowisk wiejskich oraz na uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowcu. Uroczystości odbędą się 14 września 2014 roku w Tarnowcu k. Jasła w kościele Sanktuaryjnym i w Sali Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu. Program uroczystości:
Sala w Zespole Szkół
9:00 Rozpoczęcie konferencji: Ks. Jerzy Uchman, Stanisław Lawera
Wystąpienie Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego i Pana Marszałka Władysława Ortyla
9:30 Podsumowanie projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją

Kościół Sanktuaryjny
11:00 Msza św. po przewodnictwem Ks. Infułata Stanisława Maca

Sala w Zespole Szkół
13:00 Obiad
13:30 Prelekcja Pana Marka Ordyczyńskiego - Dyrektora ARiMR w Rzeszowie pt. „Dotychczasowe
i przyszłe działania w ramach PROW”
14:00 Prelekcja Pana Dariusza Bednarza – Dyrektora Dep. PROW w Rzeszowie pt. „ Działania
w ramach KSOW w latach 2014-2020:
14:30 Dyskusja i wnioski pokonferencyjne
Zakończenie konferencji

Diecezjalny Duszpasterz Rolników - ks. Jerzy Uchman
Prezes SSWP - Stanisław Lawera

Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej - odpust u bernardynów

czw., 09/04/2014 - 12:11
Start 12/09/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 12/09/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Od 7 do 12 września br. odbędą się uroczystości odpustowe w bazylice ojców bernardynów w Rzeszowie. Szczegóły na plakacie.

Przemienieni 2014 - koncert w Cmolasie

śr., 09/03/2014 - 09:40
Start 07/09/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 07/09/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

7 września br. o godz. 18.00 na placu przy ołtarzu polowym w Cmolasie Stowarzyszenie IRIS z Kolbuszowej oraz Parafia Przemienienia Pańskiego w Cmolasie organizuje koncert PRZEMIENIENI 2014. Patronat nad koncertem objęli: biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Gwiazdą koncertu będzie zespół "Trzecia Godzina Dnia”. Podczas koncertu zostaną wygłoszone świadectwa osób nawróconych – między innymi Rafała Wilka – byłego żużlowca Stali Rzeszów. Koncert połączony będzie z modlitwą i uwielbieniem Boga.

Nowy wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

wt., 09/02/2014 - 19:53

Z dniem 29 sierpnia br. funkcję wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie objął ks. dr Marek Story. Urodził się w 1980 r. Rzeszowie. Pochodzi z Kamienia. W 2005 r., po ukończeniu seminarium duchownego w Rzeszowie, przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława w Jaśle. Od 2007 do 2013 r. studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego im. św. Piusa X Uniwersytetu Weneckiego. Obronił pracę doktorską poświęconą administrowaniu dobrami materialnymi Kościoła. Od 2013 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie zdobył specjalizację jurysprudencji (dotyczy prawnych zagadnień małżeństwa). Kancelarię Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie tworzą: ks. dr Jerzy Buczek – kanclerz, ks. dr Marek Story – wicekanclerz oraz ks. mgr lic. Stanisław Walczak – notariusz. Dotychczasowy wicekanclerz - ks. dr Janusz Sądel został wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Rzeszowie. (tn)

Najnowsze zmiany proboszczów w diecezji rzeszowskiej

wt., 09/02/2014 - 18:59

22 sierpnia br. zmarł ks. Ryszard Ozga – proboszcz parafii św. Józefa w Pstrągowej. Jego następcą został ks. Kazimierz Płonka – dotychczasowy proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach (Witkowice). Na jego miejsce, do parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach, przyszedł jako proboszcz ks. Tadeusz Mieleszko – dotychczasowy proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Jaśle (Niegłowice). Z kolei proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Świata w Jaśle został ks. Leszek Saczek – dotychczasowy proboszcz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Zagorzycach. Proboszczem w Zagorzycach został ks. Dariusz Konieczny – dotychczasowy wikariusz w parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. (tn)

75. rocznica wybuchu II wojny światowej w Rzeszowie

wt., 09/02/2014 - 14:14

1 września to dzień, w którym kończy się beztroski czas wakacyjnego odpoczynku i rozpoczyna się nauka. W ten dzień jednak wspominamy także jedno z najtragiczniejszych momentów w naszej Ojczyźnie, jakim był wybuch II wojny światowej. 1 września 2014 roku o godzinie 730, w 75 rocznicę tych bolesnych wydarzeń, w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Mszę świętą koncelebrowali ks. prałat płk Tomasz Anisiewicz – parafii garnizonowej i Kapelan Garnizonu Rzeszów, ks. kpt. dr Sebastian Piekarski – Kapelan 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz ks. Piotr Mucha wikariusz parafii garnizonowej.
W Uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, pododdziały 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Żołnierze Garnizonu – Rzeszów, przedstawiciele wszystkich Służb Mundurowych wraz z Dowódcami i pocztami sztandarowymi , Kombatanci i Weterani wojenni oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, którzy tą Eucharystią rozpoczęli nowy rok szkolny..
We wprowadzeniu do Mszy świętej ks. Anisiewicz zachęcił do modlitwy o pokój i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie, a także wezwał do żywej pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kpt. dr Sebastian Piekarski.
Kaznodzieja przypomniał, że „1 września 1939 roku rozpoczął się czas krzyża, który dotknął całe narody. Tragiczne wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny, Europy, świata, chrześcijaństwa. To było misterium nieprawości. Czas bestialstwa, do którego człowiek okazał się zdolny. Jego symbolem, jego złowróżbnym znakiem stały się komory Auschwitz i katyńskie doły śmierci. W tylu miejscach zbrodni i występku Chrystus był znowu krzyżowany, w tylu miejscach stawał się znakiem sprzeciwu”.
„Dzieje Ojczyzny to nie tylko dzieje ludzi. To także dzieje idei, pragnień. motywowanych wolą wspólnoty celów, przekazywanych w sztafecie pokoleń. To także dzieje miłości – do Ojczyzny, która jest dziełem Boga.
Jak złota nić przez polskie dzieje snuje się ten trwały motyw, jeden z najmocniejszych wyznaczników polskiej tożsamości – miłość ojczyzny – przekazywana z pokolenia na pokolenie w naszym narodzie.
Patrzymy na żołnierzy września z wielkim szacunkiem, na wasze okryte chwałą sztandary. To z waszego trudu i znoju Polska powstała by żyć! Polska Niepodległa.
A tym, co padli w boju – bohaterom Września 1939, tym co pomarli wciągu tych długich lat, jakie od tamtych zmagań upłynęły, ofiarujmy naszą modlitwę.
Dziękujemy dziś Wam Żołnierze września 1939 r. za wierną służbę Ojczyźnie i świętej sprawie jej wolności, za służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – zakończył Kaznodzieja.
Po Mszy świętej odbył się przed Kościołem Garnizonowym Uroczysty Apel Pamięci z salwą honorową i złożeniem wieńców i kwiatów przed tablicami upamiętniającymi bohaterów II wojny światowej.
Warto pielęgnować rocznice ważnych wydarzeń historycznych naszego narodu, nawet tych tak bardzo bolesnych i tragicznych w skutkach.
Z historii bowiem należy wyciągać wnioski na przyszłość. Trzeba przypominać dzieciom i młodzieży heroiczną walkę bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny, którzy podczas kampanii wrześniowej przelewali krew dla jej ocalenia.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, prosząc by miłosierny Bóg wynagrodził ich męczeństwo i ofiarę i obdarzył życiem wiecznym.
Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej to u progu nowego roku szkolnego wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia Polaków.
Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Tomasz Zegar

Rektor WSD w Rzeszowie na konferencji rektorów seminariów duchownych

wt., 09/02/2014 - 14:04

1 września w seminarium duchownym w Łomży rozpoczęła się 50. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Polsce. Tematem wiodącym jest rozeznanie powołania i przyjmowanie kandydatów do seminarium duchownego. W programie Księża Rektorzy podejmują następujące tematy: Proces rozeznania powołania i przyjmowania kandydatów do seminariów duchownych; Badania psychologiczne kandydatów do seminariów oraz współpraca psychologów z odpowiedzialnymi za formację seminaryjną; Prewencyjne strategia Kościoła wobec nadużyć seksualnych; Pozytywna strategia promocji powołań. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego rektorów w Polsce. Został nim ks. Wojciech Rzeszowski - rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Księża rektorzy spotkali się również z Kard. L. Mullerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Spotkanie zakończy się 4 września. W konferencji uczestniczy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie – ks. dr Paweł Pietrusiak. (tn)

Dożynki diecezjalne

ndz., 08/31/2014 - 16:28

31 sierpnia br. o godz. 11.00 na placu przed katedrą rzeszowską rozpoczęły się diecezjalne dożynki. Do Rzeszowa przybyło ponad sto delegacji z wieńcami, bardzo często w regionalnych strojach. Program obejmował część artystyczną przygotowaną przez parafian z Lipinek oraz Mszę św. o godz. 12.00, której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Ordynariusz diecezji rzeszowskiej wygłosił homilię, w której m.in. podkreślił potrzebę współpracy z Bogiem w budowaniu świata przyjaznego człowiekowi. Nad całością przebiegu uroczystości czuwał ks. Jerzy Uchman - diecezjalny duszpasterz rolników. (foto-tn)

Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

ndz., 08/31/2014 - 07:55

TAK – DLA POKOJU I ROZWOJU NARODÓW!
NIE DLA WOJNY I ZABIJANIA!
Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry
w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Umiłowani Bracia i Siostry!
Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny. II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary: gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów do życia w wolności, stawanie w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń, czynne przeciwstawianie się dyktatowi zła.
Papież Benedykt XVI zachęcał nas: „Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach, które zapoczątkowały jeden z najstraszliwszych konfliktów w dziejach, który spowodował dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak wielki ogrom cierpień umiłowanemu narodowi polskiemu. Konflikt, w czasie którego doszło do tragedii Holokaustu i zagłady innych zastępów niewinnych istot”.

1. Los zwyciężonych, lecz niepokonanych
Polska jako pierwsza doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, ale zaczęli też burzyć utrwalony porządek życia, dając pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad, narzucając bezbożną ideologię narodowego socjalizmu i ateistycznego komunizmu.
Nie sposób ustalić liczby ofiar rozpętanego wtedy na terytorium Rzeczypospolitej misterium iniquitatis – misterium nieprawości. Jego symbolami stały się Katyń i Auschwitz, miejsca, gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był to okres eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, niepewności jutra, trudności codziennego życia.
Mimo tych strasznych doświadczeń rozpoczął się wtedy także czas heroicznych zmagań o wolność. Tysiące naszych braci i sióstr wkroczyło na trudną, znaczoną ofiarami drogę, która miała doprowadzić do odzyskania Polski Niepodległej. Była to droga zwyciężonych, ale niepokonanych. Szedł nią Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, ukazując światu, że państwo polskie ciągle istnieje, i Polskie Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło sprawnie i skutecznie działające konspiracyjne struktury życia narodu. Ku upragnionej wolności prowadził żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, także czyn żołnierzy, którzy swoją drogę do Polski zaczęli nad Oką. Na tej drodze Warszawa rozegrała samotny bój w dniach sierpniowego i wrześniowego Powstania 1944 roku. W ten sposób naród dał dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla odzyskania i utrwalenia niepodległości.
Tamten wojenny czas ukazał heroizm świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który ofiarował swoje życie za nieznanego brata, a także świadectwo dane Bogu i Polsce przez błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej i przez wielu innych naszych Braci i Sióstr, wiernych Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi.

2. Po wojnie
Kres II wojny światowej nie rozpalił nad Polską jutrzenki wolności. Nowy powojenny porządek zadekretowany przez zwycięskie mocarstwa włączył Polskę do bloku państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Emigracyjną tułaczkę rozpoczęli żołnierze polskiej wolności, ci spod Monte Cassino, spod Ankony, ze zwycięskiego pochodu brygady gen. Stanisława Maczka – żołnierze, których zdradził świat. W więzieniach poniosło śmierć wielu bohaterów Polski Niepodległej, skazanych za ofiarną służbę Ojczyźnie, zwłaszcza tak zwanych Żołnierzy Wyklętych.
Tak jak w chwili zagrożenia Ojczyny w 1920 roku, tak również po 1945 roku z Jasnej Góry rozlegał się apel biskupów polskich w obronie narodu, któremu odebrano prawo do stanowienia o wspólnym dobru, jakim jest wolna, niepodległa Polska. Umacniali oni nadzieję i wiarę w zwycięstwo za przyczyną Królowej Polski. Pośród nich ze szczególną mocą rozbrzmiewał głos Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodnika Kościoła i Narodu.
Później Polska i świat usłyszały słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa: „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”. I przyszedł wreszcie czas wolności. Ofiarnym trudem pokoleń, zaufaniem nadziei, zawierzeniem polskich dróg Chrystusowi i Jego Matce, scalone zostało pęknięte we wrześniu 1939 roku ogniwo polskiej wolności i niepodległości. Nawiązywał do tego Święty Jan Paweł II w liście w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino: „My Polacy nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w tym procesie odbudowy Europy, który został podjęty na Zachodzie. Zostaliśmy z gruzami własnej Stolicy. Znaleźliśmy się, jako alianci zwycięskiej koalicji, w sytuacji pokonanych, którym narzucono na czterdzieści lat dominację ze Wschodu, w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas walka nie skończyła się w roku 1945. Trzeba ją było podejmować wciąż na nowo”.

3.Wołanie o pokój dzisiaj
Czy dzisiaj – po dwudziestu pięciu latach życia w wolności – pamiętamy o trudzie drogi, która do niej prowadziła? Czy pamiętamy o poniesionych przez naród ofiarach? Jest to naszą święta powinnością. „Nie można dopuścić do tego, ażeby w Polsce, zwłaszcza w Polsce współczesnej, nie zostało odtworzone martyrologium Narodu polskiego” (Jan Paweł II, List w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino, 1994).
Ten obowiązek winien nas skłaniać do przebaczenia, które jest niezbędnym warunkiem zaistnienia pokoju. Nie można rozpocząć żadnego procesu pokojowego, jeżeli w ludziach nie dojrzeje postawa szczerego przebaczenia: „Bez niego stare rany będą nadal krwawić, podsycając w kolejnych pokoleniach zawziętą nienawiść, która jest źródłem zemsty i wciąż nowych zniszczeń. Udzielenie i przyjęcie przebaczenia to nieodzowny warunek wspólnego dążenia do prawdziwego i trwałego pokoju” (Orędzie Jana Pawła II na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 r.). Święty Jan Paweł II podkreślał, że przebaczenie jest szczególnym rodzajem miłości, koniecznym dla życia w pokoju.
Pokój jest naszym obowiązkiem, do którego trzeba się wychowywać. Chociaż już kilka pokoleń Polaków żyje, nie mając bezpośredniego doświadczenia wojny, to jednak przygotowywanie kolejnych generacji do życia w pokoju winno być nieustannie pragnieniem tak rodzin, jak i tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Niezbędnymi warunkami zaistnienia pokoju jest poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia, rozwój, solidarność oraz dialog. Ojciec Święty Franciszek dodał do tej listy braterstwo.
W ostatnich tygodniach wołanie: „Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania” nabiera nowego znaczenia. Na kontynencie europejskim, na ukraińskiej ziemi, z którą tak mocno wiąże nas historyczna pamięć, trwa niewypowiedziana wojna. Giną żołnierze i ludność cywilna, cierpią rodziny, serca ludzkie ogarnia nienawiść. Wydarzenia te, godzące w prawo narodów do wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość naszej Ojczyny. Oczekujemy podjęcia skutecznych działań, które mogłyby pokojowymi środkami zahamować tragedię wojny.
Na ogarnięte wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przynosi człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi (por. Ef 2,14). My sami już kilkakrotnie, jako wspólnota katolickiej wiary, podejmowaliśmy trud burzenia takich murów wrogości i nienawiści, czego przykładem jest List biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – z listopada 1965 roku, będący zachętą do oczyszczenia pamięci historycznej, do wyznania win i torowania drogi ku pojednaniu.

Umiłowani Siostry i Bracia!
Przywołując 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pragniemy – jako ludzie wiary – powierzyć Chrystusowi wielką sprawę pokoju. Jesteśmy bowiem przekonani, że „autentyczny i trwały pokój nie jest owocem jedynie koniecznych umów politycznych i zgody pomiędzy jednostkami i narodami, ale jest darem Boga dla tych, którzy Jemu się oddają i z pokorą oraz wdzięcznością przyjmują światło Jego miłości” (Jan Paweł II przed modlitwą Anioł Pański, 16 marca 2003 r.).
Święty Papież Polak uczył, że „modlitwa o pokój nie jest elementem wtórnym, ‘następującym po’ wysiłkach na rzecz pokoju. Przeciwnie, jest ona sercem usiłowań zmierzających do budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności.
Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić ożywcza moc Boga. Swoją łaską Bóg może sprawić otwarcie się na pokój tam, gdzie wydają się istnieć jedynie przeszkody i egoistyczne zamknięcie się w sobie; może umocnić i poszerzyć solidarność rodziny ludzkiej mimo długiej historii podziałów i walk.
Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.
Modlić się o pokój znaczy błagać o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla każdego, kto ze swej strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich doznał” (Orędzie Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r.).
Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach będzie w niedzielę 31 sierpnia szczególnym miejscem modlitwy o pokój. Przewodniczący Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec odprawią tam Mszę świętą o godz. 18.00. Po jej zakończeniu – w pobliżu Radiostacji Gliwickiej, gdzie żołnierze SS dokonali prowokacji w przeddzień wybuchu II wojny światowej – wspólnie o pokój będą się modlić katolicy, protestanci i wyznawcy religii mojżeszowej. Natomiast 1. września u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie modlić się będą kardynałowie Reinhard Marx z Niemiec i metropolita warszawski Kazimierz Nycz.
W tym dniu prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie w intencji pokoju uczynków pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny.
Wpatrzeni w Jasnogórski Wizerunek Matki naszego Zbawiciela, ku Maryi kierujemy pokorną modlitwę: Królowo Pokoju, zanieś twojemu Synowi naszą modlitwę w intencji Ojczyny i jej wolności, w intencji przeżywającego trudny czas narodu ukraińskiego, w intencji wszystkich ludzi cierpiących na Bliskim Wschodzie.
Z Jasnej Góry błogosławimy wszystkim modlącym się o pokój, o pojednanie i braterstwo, i powtarzamy: „tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania!”.

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, dnia 26 sierpnia 2014 roku
Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015

pt., 08/29/2014 - 16:30
Start 01/09/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 01/09/2014 10:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

1 września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku odbędzie się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 od Mszy św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Inauguracja zostanie połączona z poświęceniem i oddaniem do użytku nowo wybudowanego pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

Kongregacja katechetyczna

pt., 08/29/2014 - 16:01

29 sierpnia br. o godz. 9.00 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyła się kongregacja katechetyczna, która zgromadziła księży z północnej części diecezji rzeszowskiej. W tym samym czasie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie spotkali się katecheci świeccy. Gościem obydwóch kongregacji był ks. dr hab. Paweł Mąkosa – kierownik Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL. Ksiądz Mąkosa zastanawiał się czy w szkole powinna mieć miejsce katechizacja czy ewangelizacja. Katechizacja zakłada kontakt z człowiekiem wierzącym, który pragnie zdobyć wiedzę religijną. Ewangelizacja obejmuje tych, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii. Zdaniem Prelegenta wybierając między katechizacją i ewangelizacją należy uwzględnić konkretne sytuacje uczniów. Jedni wymagają ewangelizacji inni katechizacji.
Pierwszej części spotkania w Domu Diecezjalnym Tabor przewodniczył bp Edward Białogłowski, który następnie uczestniczył w kongregacji katechetów świeckich. Drugiej części przewodniczył bp Jan Wątroba. W spotkaniu uczestniczył także bp Kazimierz Górny. Na zakończenie kongregacji ks. dr Marek Winiarski z Wydziału Katechetycznego Kurii podał ogłoszenia związane z nowym rokiem katechetycznym zwracając uwagę na takie wydarzenia jak wspólna pielgrzymka maturzystów czy rekolekcje szkolne. Z kolei kanclerz Kurii – ks. dr Jerzy Buczek – przedstawił komunikaty duszpasterskie i organizacyjne związane z najbliższymi miesiącami. Dla Kościoła w Polsce będzie to okres coraz intensywniejszych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Biskup rzeszowski Jan Wątroba podsumowując spotkanie zachęcił kapłanów do gorliwej pracy duszpasterskiej. Kongregacja dla księży z południowej części diecezji odbędzie się 30 sierpnia w Jaśle.(tn)

50 lat od śmierci bł. Władysława Findysza

sob., 08/23/2014 - 16:08

Nadzwyczajną sesją rady gminy Nowy Żmigród rozpoczęły się obchody związane z 50. rocznicą śmierci bł. Władysława Findysza – proboszcza w Nowym Żmigrodzie w latach 1942-1964. W sesji wzięli udział biskupi: Jan Wątroba, Edward Nowak, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski. Goście zwrócili uwagę na wystąpienie wójta gminy Nowy Żmigród - Krzysztofa Augustyna, w którym ujawnił swoją fascynację postacią ks. Findysza. Zebrani na sesji wysłuchali także dwóch referatów. Pochodzący z Nowego Żmigrodu michalita ks. Bogusław Turek - podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przybliżył problematykę postępowań kanonizacyjnych z szczególnym uwzględnieniem męczenników. Ksiądz Sławomir Zych - wykładowca historii na KUL przybliżył działania ks. Findysza na rzecz współpracy z mniejszościami etnicznymi i wyznaniowymi. Spotkanie podsumowali biskupi: Edward Nowak, Jan Wątroba i Kazimierz Górny. Po oficjalnym zamknięciu sesji zebrani przeszli na rynek w Nowym Żmigrodzie. Na ustawionej w północnej części rynku scenie przygotowano ołtarz polowy. Mszy św. przewodniczył abp Edward Nowak. Obok uczestniczących w sesji biskupów Mszę św. koncelebrował bp Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej na Ukrainie oraz około 60 kapłanów. Ponadto około 20 kapłanów reprezentowało kapituły: katedralną, kolegiacką z Biecza i kolegiacką z Jasła. Na początku Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba odczytał list od papieża Franciszka. Ojciec Święty przypominając męczenników: Wojciecha i Stanisława, Maksymiliana Kolbego, Edytę Stein i Władysława Findysza, podkreślił potrzebę odwagi i konsekwencji w kroczeniu drogą wiary. Biskup Wątroba odczytał ponadto dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w Sanktuarium bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Homilię wygłosił dziekan dekanatu Nowy Żmigród – ks. Zygmunt Kudyba. Po Komunii św. głos zabrał proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie - ks. Henryk Maguda. Były to głównie słowa podziękowania. Przedstawiciele parafii złożyli życzenia obchodzącemu 25-lecie kapłaństwa ks. Bogusławowi Turkowi. Po litanii do bł. Władysława Findysza, którą odczytał Biskup Ordynariusz, zawierzając Błogosławionemu całą diecezję rzeszowską, abp Nowak udzielił, na mocy specjalnego zezwolenia, papieskiego błogosławieństwa. (tekst i foto - tn)