Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 4 godziny 1 min. temu

Ministranci na wakacjach

śr., 07/30/2014 - 12:26

Każdy chrześcijanin potrzebuje stałej formacji, która nie powinna ustawać na czas wakacyjnego odpoczynku. Nie ma bowiem wakacji ani bezczynności dla świadków Chrystusa. Ta stała formacja jest szczególnie ważna dla grup duszpasterskich działających przy parafiach, bo na nich w szczególny sposób spoczywa obowiązek dawania świadectwa. Bardzo dobrze, że nie brakuje w Diecezji Rzeszowskiej różnego rodzaju turnusów organizowanych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Liturgicznej Służbie Ołtarza, Ruchu Światło-Życie czy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
Od 20 do 26 lipca odbył się w Kotani IV już turnus tzw. „Wakacji z Bogiem” dla Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej. Formacja duchowa tego duszpasterstwa jest szczególnie istotna, bowiem to wśród ministrantów i lektorów rodzi się najwięcej powołań kapłańskich.
Turnus ten poprowadzili ks. Tomasz Błaż i ks. Paweł Liszka – wikariusze z parafii garnizonowej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Wielką pomocą służyli także klerycy: Mateusz Juszczyk i Kamil Kwilosz, a także ceremoniarze i animatorzy LSO.
Jeśli chodzi o uczestników to najwięcej było ministrantów i lektorów z parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie – 20 osób. Cały turnus wraz z kadrą liczył 92 osoby. Czas dopołudniowy na turnusie miał charakter modlitewno – szkoleniowy. Motywem przewodnim tych rekolekcji były Tajemnice Światła Różańca Świętego, które zawdzięczamy Świętemu Janowi Pawłowi II. Każdy dzień na turnusie przeżywany był pod kątem poszczególnej Tajemnicy. Głoszone katechezy nawiązywały do maryjności Papieża – Polaka i miały na celu zachęcić ministrantów do modlitwy różańcowej, a także do czytania Pisma świętego.
Wiele czasu podczas turnusu pochłaniały zajęcia ze szkoły modlitwy, liturgii teoretycznej i praktycznej, a także śpiewu. Ministranci i lektorzy z zapałem i radością zdobywali kolejne stopnie i posługi.
Centralnym punktem każdego dnia była Uroczysta Eucharystia.
Po obiedzie rozpoczynały się różne zajęcia sportowe. Odbyły się turnieje w piłkę nożną, w koszykówkę, a także w tenisa stołowego. Ważnym wydarzeniem był także konkurs biblijno i liturgiczny.
Wieczorem można było skorzystać z jazdy konnej, oraz nieźle się pośmiać na pogodnych wieczorach.
W czwartek wieczorem w kaplicy odbyło się nabożeństwo „Przytulenia do krzyża” zorganizowane w klimacie nabożeństw Taize. Było to wielkie przeżycie duchowe dla uczestników turnusu.
Dzień kończył się zawsze wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim.
I tak wszystko, co dobre szybko się kończy. W piątek podsumowanie turnusu, rozdanie nagród, dyplomów i medali dla zwycięzców, a potem wspaniała Agapa, podczas której można było powspominać przeżyty czas oglądając prezentację multimedialną z najciekawszymi zdjęciami z turnusu.
Następnie czas na pożegnanie, spisanie adresów i telefonów.
Rano w sobotę wszyscy radośni wrócili do swoich parafii.
Rekolekcje się skończyły, ale życie biegnie dalej. Oby czas spędzony w Kotani zaowocował w życiu uczestników i kadry oraz uzdolnił nas wszystkich do dawania świadectwa o Jezusie przez cały rok.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: kl. Mateusz Juszczyk

Wirtualne zwiedzanie kościołów diecezji rzeszowskiej

śr., 07/30/2014 - 11:35

Do tej pory cztery parafie diecezji rzeszowskiej zdecydowały się na przygotowanie możliwości wirtualnego zwiedzania swoich kościołów i kaplic w internecie korzystając ze stron google. Trójwymiarowe zdjęcia pozwalają na dokładne zapoznanie się z budynkami kościołów, architekturą, wyposażeniem i detalami. W tej chwili można w ten sposób zwiedzić katedrę w Rzeszowie, kościół farny w Rzeszowie, bazylikę ojców bernardynów w Rzeszowie, kościół farny w Kolbuszowej oraz kaplicę Tyszkiewiczów w Kolbuszowej. Dostępne są również zdjęcia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Aktualnie trwają pracę nad przygotowaniem prezentacji kolegiaty w Bieczu. (tn)

Instytut Teologiczno-Pastoralny Rzeszów http://goo.gl/maps/J723y
Katedra rzeszowska - http://goo.gl/maps/k0ITW
Sanktuarium oo. Bernardynów, Rzeszów - http://goo.gl/maps/WuCsV
Kościół farny, Rzeszów - http://goo.gl/maps/aiTYC
Fara, Kolbuszowa - http://goo.gl/maps/iGtud
Kaplica Tyszkiewiczów, Kolbuszowa - http://goo.gl/maps/ag2Mv

37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

wt., 07/29/2014 - 09:10
Start 04/08/2014 06:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 04/08/2014 06:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw

4 sierpnia br. rozpocznie się 37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która zakończy się 13 sierpnia. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: "Otwórzmy drzwi Chrystusowi". W roku kanonizacji Jana Pawła II pielgrzymi będą dziękować za święte życie Papieża z Polski. Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę odbędzie się 4 sierpnia o godz. 6.30 na placu przed kościołem farnym w Rzeszowie.

Wierzę w Syna Bożego - odpust w Cmolasie

wt., 07/29/2014 - 09:01
Start 10/08/2014 11:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 10/08/2014 11:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Od 6 do 10 sierpnia w Cmolasie odbędą sie uroczystości odpustowe. Ksiądz Michał Bator - proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie - zaprasza do udziału w uroczystościach: Serdecznie zapraszam do sanktuarium w Cmolasie na odpust parafialny ku czci Przemienienia Pańskiego. Tegorocznym uroczystościom odpustowym, przypadającym w dniach 6-10 sierpnia, przyświeca hasło „Wierzę w Syna Bożego”, zaczerpnięte z bieżącego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
Kto deklaruje wiarę w Syna Bożego, ten prędzej czy później stanie wobec tajemnicy Jego przemieniania na górze Tabor. Tam uczniom, a z nimi nam wszystkim, objawiona została chwała Syna Bożego, tam wybrzmiał głos Ojca: „Jego słuchajcie!”. Kto stanął, choćby tylko poprzez karty Ewangelii, wobec tajemnicy Przemienienia Pańskiego, ma szansę na chwilę refleksji nad przemianą własnego życia – pogłębieniem wiary, umocnieniem duchowym, pojednaniem z Panem Bogiem i bliźnim, przewartościowaniem życiowych priorytetów. To może się dokonać już w tych dniach, podczas odpustu w Cmolasie, bo i tu Jezus objawia nam swój Boży majestat, a strwożonym mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się!”.
Szczegółowy program uroczystości zamieszczony jest na plakatach oraz w gazetce parafialnej „W Blasku Przemienienia”. Pragnę jednak zwrócić uwagę na kilka wydarzeń, które z pewnością wykraczają poza przestrzeń parafii i sanktuarium w Cmolasie, przyciągając nie tylko parafian, ale także rodaków i pielgrzymów z okolicznych parafii, dekanatów i diecezji.
Na nabożeństwa w poszczególne dni odpustu zapraszam wedle czasu i woli duszpasterzy i wiernych – indywidualnie, w pielgrzymkach pieszych czy autokarowych, jednak bez określania, jak bywało to wcześniej, z której wspólnoty kiedy ktoś powinien przyjść. Pan Jezus Przemieniony czeka na wszystkich i o każdej porze.
Sumie odpustowej w samą uroczystość Przemienienia Pańskiego (w środę, 6 sierpnia, o godz. 11) przewodniczyć będzie JE Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz rzeszowski. Biskupi przewodniczyć będą również sumom odpustowym: w sobotę będzie to JE Ks. Bp Stanisław Jamrozek – Biskup pomocniczy z Przemyśla; na główną uroczystość (w niedzielę, 10 sierpnia, o godz. 11) zaproszenie do przewodniczenie sumie odpustowej zechciał przyjąć JE Ks. Bp Kazimierz Górny.
Zachowując dobrą tradycję i doceniając znaczenie duszpasterskie, zapraszam również na nabożeństwa piątkowe: o godz. 11 – na Mszę św. dla chorych i cierpiących, a o godz. 18 – na odpustową Mszę św. na cmentarzu parafialnym, sprawowaną w intencji spoczywających tam wiernych.
Mam nadzieję, że łask płynących z odpustu nie zlekceważą ludzie młodzi. Szczególnie do nich adresowane jest zaproszenie do uczestnictwa: w czwartek o godz. 23 – w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (ze świecami na placu sanktuaryjnym), w sobotę o godz. 18 – we Mszy św. dziękczynnej z okazji 20-lecia KSM przy Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Po Mszy św. na zakończenie uroczystości odpustowych, czyli w niedzielę, 10 sierpnia ok. godz. 18, zapraszam wszystkich miłośników muzyki organowej na koncert. Mam nadzieję, ze będzie to piękne dopełnienie przeżyć duchowych u stóp cmolaskiego Taboru.

Ks. Michał Bator
Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie

Koncert zespołu Claret Gospel

wt., 07/29/2014 - 08:59
Start 01/08/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 01/08/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

1 sierpnia o godz. 18.00 w kościele akademickim św. Jadwigi w Rzeszowie odbędzie się koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej. Szczegóły na plakacie.

Ojczyzna skarbem - modlitwa za polonię w rzeszowskiej katedrze

ndz., 07/27/2014 - 10:03

Trzeba nieraz wyjechać z Ojczyzny, aby odkryć jej piękno – to słowa ks. Pawła Pietrusiaka - kaznodziei w czasie Mszy św. odprawionej 27 lipca br. o godz. 9.00 w katedrze rzeszowskiej. W Mszy św., której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, uczestniczyli członkowie zespołów, które przyjechały do Rzeszowa na XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W tym roku do Rzeszowa przyjechało 37 zespołów z 14 krajów. Na początku zgromadzenia eucharystycznego zebranych gości przywitał proboszcz rzeszowskiej katedry – ks. Jan Delekta. Zauważył radość i nadzieję z jaką nasi rodacy wracają do Rzeszowa. Oprawę liturgiczną: śpiewanie pieśni, psalmów i czytanie Pisma św. zapewnili członkowie zespołów folklorystycznych. Homilię wygłosił ks. Paweł Pietrusiak – rektor seminarium duchownego w Rzeszowie. Odwołując się do fragmentu Ewangelii według św. Mateusza o podobieństwie królestwa niebieskiego do skarbu ukrytego w roli, zauważył, że takim skarbem, obok wiary, jest także Ojczyzna. Otaczający nas świat jest rolą, w której możemy odkryć Pana Boga. Szczególnym nośnikiem wartości religijnych jest także folklor, który przez zwyczaje i tradycje, przekazuje pewne prawdy o człowieku i jego Stwórcy. Przed błogosławieństwem biskup rzeszowski, w związku z liturgicznych wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, które przeżywaliśmy 25 lipca, pobłogosławił wszystkich użytkowników pojazdów, zachęcając do wsparcia akcji Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska „1 grosz za 1 kilometr”. Pieniądze są przeznaczone na zakup m.in. samochodów, motocykli, rowerów dla polskich misjonarzy. W niedzielne popołudnie zespoły polonijne będą koncertować w różnych miejscowościach w okolicy Rzeszowa. W poniedziałek, 28 lipca na hali Podpromie odbędzie się koncert pt. „Folklor narodów świata”, natomiast we wtorek, 29 lipca, koncert galowy i zakończenie festiwalu. (tn)

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

czw., 07/24/2014 - 11:08

Kochająca matka zawsze trzeźwa

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy
Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.
Te problemy istnieją w Polsce od dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary. Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących ogromne społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu. Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie. Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych użytkowników dróg. Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież. Samorządy często ulegając grupom nacisku, nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, w tym czynnych całą dobę. A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można wyrazić ich liczbami. Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa wstydliwa cisza i wielka bezczynność.
Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i odważni.
Od lat przypominamy, że rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni być świadkami wiary i trzeźwości. W tym roku naszą uwagę poświęcamy matkom. Mówimy: Kochająca matka jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!

Troska o życie i zdrowie dziecka od poczęcia
Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta staje się strażniczką jego zdrowia. To ona przez pierwszych dziewięć miesięcy istnienia jest dla niego domem i schronieniem. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku, zadziałać toksycznie na jego rozwijający się organizm. Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone przez alkohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS –Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fizycznego, jak i psychicznego rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, która trwa do końca życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć zachowując abstynencję w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Gdyby nienarodzone dzieci mogły mówić, to prosiłyby, wręcz wołałyby z wielką mocą: „Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!”.
Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, nienarodzonych.

Misją matki – prowadzenie dzieci do bliskości z Jezusem
Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci przed światem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami. One budują poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra, mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie wpływa na męża i dzieci.
Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak, ponieważ w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga do uzależnienia i zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym reklamom, które zachęcają do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależniających. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy bez alkoholu. To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz pokazują, na czym polega sens prawdziwej wolności.
To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i bezpieczeństwa. Mądra i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przyjaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej niż samego siebie, potrafi trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania trudności, jakie niesie codzienne życie. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. Taka wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezusie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu, przykład odwagi w obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom pomaga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy nie potrafią kochać.
Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje sobie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przyszłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu, przed chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bowiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzialności, czyli w wolności dzieci Bożych. W wolności od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień. Badania pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.

Prawdziwa miłość i osobiste świadectwo matki
Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe argumenty, a gdy trzeba - także nakazać lub zakazać. Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Dzięki tej mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych.
W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych w rodzinie. Potrafi też stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem po alkohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie próbują w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na studniówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachęcić, by wybierano takich radnych, którzy nie będą mnożyć pozwoleń na handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna.
Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie prawa, aby swoimi decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wzniosłej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia.

Wszyscy musimy się włączyć w troskę o trzeźwość
Trzeźwe i kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną miłość! Dziękujemy za wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych matek, matek abstynentek, nie będzie trzeźwej Polski. Jednocześnie modlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących, cierpiących przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wyniszczającego nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do osób sprawujących władzę: nie pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin. Nie udawajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fizycznej i ekonomicznej jego dostępności.
Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję, rozpoczynając od sierpnia – miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraźnię abstynencji i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością zawierzamy zwłaszcza wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości i były odważnymi świadkami oraz nauczycielkami abstynencji i trzeźwości.

+ Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący
Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Łomża, dnia 26 maja 2014 r.

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia lekarza

czw., 07/24/2014 - 11:04

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych
Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie klauzuli sumienia lekarza

W ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających, z powołaniem się na nie, udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka.
Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem.
W prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji. Przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając kary.
Lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach regulacji poczęć, w tym o sposobach oraz konsekwencjach zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych. Może jednak odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne. Tego typu antykoncepcja nie tylko nie ma celu terapeutycznego, ale przede wszystkim posiada lub może posiadać mechanizm nakierowany na uśmiercenie powstałego życia, który w ostateczności może przesądzać o jej skuteczności. Farmaceuta może rozważyć odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych,
mimo braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy. Ze względu na klauzulę sumienia lekarz ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży. Odmowa ze strony lekarza nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem poinformowania pacjentki o stanie jej zdrowia i ewentualnych zagrożeniach dla życia oraz zdrowia związanych z kontynuowaniem ciąży. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że powołanie się na klauzulę sumienia za każdym razem wymaga podania dojrzałego uzasadnienia, które może ograniczyć się do wskazania racji moralnych.
We wszystkich powyższych przypadkach przedstawiciel zawodu medycznego może jednak spotkać się z próbami pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej. Jednym z powodów jest to, że w polskich regulacjach prawnych wskazania do przerwania ciąży, zwłaszcza z przyczyn genetycznych, zostały sformułowane bardzo nieostro, co umożliwia ich różną interpretację. Pojawia się pogląd, że lekarz nie ma możliwości odmowy udziału w realizacji żądania kobiety o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, nie ma możliwości odmowy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Wyrażający ten pogląd zapominają, że żądania pacjentki często bywają wyrazem lęku lub osobistych oczekiwań, którym lekarz miałby bezrefleksyjnie czynić zadość. Nieuchronnie do degradacji zawodu lekarza prowadzi wymóg, aby lekarz postępował według podobnych żądań. Wtedy bowiem lekarz lub farmaceuta zostałby sprowadzony do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń”. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też uprzedmiotowienie dziecka od jego poczęcia i uznanie tego, jako ogólnie obowiązującej filozofii wykonywania zawodu lekarza.
Nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywania zawodu medycznego, w której jednostka traci podmiotowość, zostaje zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym. Nie można się też zgodzić na próby ograniczania klauzuli sumienia przez organy administracji publicznej, sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, bowiem również wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z istotą klauzuli sumienia. Nadto zakłada czynną współpracę w tym, co moralnie naganne.
Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wyraża uznanie i zapewnia o wsparciu tych lekarzy, którzy odważnie deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem, broniąc godności lekarskiej. Działania, które mają potępić te osoby i rozliczyć z niewykonania rzekomego obowiązku dostarczenia antykoncepcji lub zapewnienia możliwości skorzystania z aborcji, Zespół Ekspertów ocenia jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka oraz z Konstytucją RP. Jednocześnie podkreśla, że lekarz kierujący się zasadą sumienia i odmawiający udziału w procedurze przerwania ciąży jest zobowiązany do podjęcia starań, aby udzielić pacjentce wsparcia i wskazać możliwości terapeutyczne. Jeżeli działanie lekarza doprowadzi do tego, że pacjentka zdecyduje się urodzić dziecko, powinien zapewnić z odpowiednim zaangażowaniem, wszelką możliwą pomoc.
Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia

czw., 07/24/2014 - 10:59

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 16 lipca 2014 r.
Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża.
Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62).
W encyklice „Evangelium vitae”, Papież świadom obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwijając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia” (EV 73).
W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety – matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które „ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już to z samej swej natury, już to ze względu na określony kontekst kształtujących go okoliczności – ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy” (EV 74). Powyższe wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne tematy podejmowanych dyskusji – absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również problem współdziałania w złu, które może się dokonywać poprzez „poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy [zła]”.
Są to zasady, które określa Kościół katolicki w swoim nauczaniu urzędowym. Mogą one być i są – jak pokazuje to aktualna rzeczywistość – ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych. Często pojawiają się w debacie głosy, które domagają się bezwzględnego respektowania niemoralnych praw jednych, zabraniając jednocześnie szacunku dla głosu prawego sumienia. Warto ponownie w tym miejscu przywołać słowa encykliki św. Jana Pawła II: „można zaobserwować dwie tendencje, na pozór diametralnie sprzeczne. Z jednej strony pojedyncze osoby roszczą sobie prawo do całkowitej autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa, aby nie opowiadało się po stronie żadnej określonej koncepcji etycznej i nie narzucało jej innym […]. Z drugiej strony uważa się, że szacunek dla wolności wyboru innych wymaga, aby w sprawowaniu funkcji publicznych i zawodowych nikt nie kierował się własnymi przekonaniami, ale każdy starał się spełniać wszelkie żądania obywateli, uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne, przyjmując jako jedyne kryterium moralne w wypełnianiu swoich funkcji to, co zostało określone w tychże ustawach. W ten sposób odpowiedzialność osoby zostaje powierzona prawu cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego sumienia przynajmniej w sferze działalności publicznej” (EV 69).
Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami „kultury śmierci” dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Ewangelia życia wyrasta bowiem w swoich fundamentach z prawa naturalnego, które obowiązuje wszystkich i każdego. Jak pisał św. Jan Paweł II w „Veritatis splendor”: „Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi” (VS 96).
Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka.
Nasz szacunek należy się tym, którzy mocą prawego sumienia przypominają o wymogach prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, z jednej strony dających możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana – co stanowi poważne ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewidentne cooperatio in malum, czyli współdziałanie w złu.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.

Zmarł śp. Ludwik Kuźniar, ojciec Ks. Piotra Kuźniara, proboszcza w Krzywej Wsi

pt., 07/18/2014 - 12:31

Zmarł śp. Ludwik Kuźniar, ojciec Ks. Piotra Kuźniara, proboszcza w Krzywej Wsi.
Pogrzeb we wtorek, 22 lipca, o godz. 14.00 w parafii św. Rocha w Rzeszowie -Słocinie

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Rowerem z Rzeszowa do Rzymu

pon., 07/14/2014 - 23:30

22 lipca br. zakończy się IX Ogólnopolska Rowerowa Pielgrzymka z Rzeszowa do Rzymu. Pielgrzymka rozpoczęła się 2 lipca o godz. 7.00 Mszą św. w kościele św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, której przewodniczył bp Edward Białogłowski. W homilii prosił pielgrzymów, aby pośród wielu osobistych intencji pamiętali o Ojczyźnie i Kościele. Trasa pierwszego dnia prowadziła przez Czudec, Strzyżów, Duklę do Svidnika na Słowacji (ok. 110 km). Organizatorem pielgrzymki jest Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Dyrektorem pielgrzymki jest ks. Mariusz Nowak - wikariusz w parafii św. J. S. Pelczara w Rzeszowie. Dyrektorem sportowym – kolarz Edward Rasała z Wrocławia, natomiast pilotem trasy – Damian Chłanda. Punktem kulminacyjnym wyprawy będzie Msza św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie, nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II oraz spotkanie z papieżem Franciszkiem. Na stronie klubu „Alpin” (www.klubalpin.pl) można śledzić na bieżąco relacje z pielgrzymki. W relacji z drugiego dnia pielgrzymki napisano m.in. „…pomimo przytępionych zmysłów spowodowanych małą ilością snu od razu zaniepokoiliśmy sie ciężko spadającymi kroplami deszczu. Ci którzy pamiętają wyjazd do Fatimy wiedzą, że taka jazda nie leży zbyt wysoko w hierarchii rzeczy przyjemnych. Nie zrażeni jednak niczym, udaliśmy się na spotkanie ze św. Tomaszem Apostołem, którego dziś wspominamy w liturgii. Żarliwie zanoszone modlitwy zostały wysłuchane – przestało padać i w trasę wyruszyliśmy bardzo optymistycznie nastawieni ( co nie ukrywam spowodowane było wyśmienitym śniadaniem). W asyście policji „pomknęliśmy” w kierunku Preszowa. A asystę, trzeba przyznać mieliśmy wyśmienitą, niczym Obama, Putin i Merkel razem wzięci. Dzisiejsza trasa bardziej urozmaicona i obfitująca w liczniejsze zjazdy i podjazdy wymagała troszkę więcej uwagi i koncentracji…”. Zdjęcia ze strony: www.klubalpin.pl.

Zmiany personalne w parafiach i instytucjach diecezji rzeszowskiej

pon., 07/14/2014 - 18:21

14 lipca br. w kurii diecezjalnej w Rzeszowie księża dziekani odebrali nominacje dla księży, którzy w najbliższych tygodniach zmienią miejsce pracy. 87 kapłanów w diecezji rzeszowskiej będzie pracować w nowych placówkach (parafiach bądź instytucjach). W tym roku na emeryturę (po 70 latach życia) przejdzie trzech księży proboszczów: ks. Ireneusz Folcik z parafii św. Józefa w Rzeszowie (Staromieście), ks. Eugeniusz Królik z parafii Bożego Miłosierdzia w Jaśle i ks. Wiesław Willer z parafii Imienia Maryi w Bączalu Dolnym. W 7 parafiach będą nowi proboszczowie. W parafii św. Józefa w Głogowie Młp. – ks. Stanisław Kamiński; w parafii Miłosierdzia Bożego w Łukawcu – ks. Andrzej Buchowski; w parafii św. Józefa w Rzeszowie – ks. Krzysztof Gołąbek; w parafii Imienia Maryi w Bączalu Dolnym – ks. Marek Chorzępa; w parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle – ks. Zbigniew Pałka; w parafii św. Klemensa w Skalniku – ks. Jacek Nasiadka; w parafii św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej – ks. Mariusz Matuszewski. Ponadto administratorem w parafii Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej zostanie ks. Krzysztof Wymazała.
Miejsce dyrektora Katolickiego Radia Via w Rzeszowie – ks. Marka Chorzępy zajmie ks. Witold Wójcik – dotychczasowy wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie. Zastępca dyrektora Katolickiego Radia Via – ks. Paweł Pietrusiak – już dwa tygodnie temu został mianowany rektorem WSD w Rzeszowie. Ks. Jacenty Mastej – dotychczasowy rektor WSD w Rzeszowie będzie Kierownikiem Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL (funkcję tę pełnił także jako rektor WSD). Prorektor WSD – ks. Marek Dzik pozostanie wykładowcą seminarium. Pracę w seminarium duchownym zakończył ojciec duchowny – ks. Stanisław Kamiński. Został mianowany proboszczem w parafii św. Józefa w Głogowie Młp.
Pięciu księży wyjedzie do pracy duszpasterskiej za granicę (ks. Jacek Kędzior do Paupi Nowej Gwinei, ks. Marcin Mazur do Francji, ks. Stanisław Mularz do Ekwadoru, ks. Marcin Porada do USA i ks. Krystian Winiarski do Włoch). Pozostałe zmiany obejmują księży wikariuszy (74 zmiany).
W diecezji rzeszowskiej istnieje 241 parafii. W parafiach i instytucjach pracuje 720 księży diecezjalnych i 112 księży zakonnych. (tn)

Msza św. prymicyjna w rycie trydenckim

ndz., 07/13/2014 - 14:48

13 lipca br. o godz. 15.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie odbyła się Msza św. w rycie trydenckim, którą po raz pierwszy odprawił ks. Paweł Smoleń - neoprezbiter pochodzący z Brzostku. Funkcję diakona pełnił ks. Krzysztof Tyburowski – moderator diecezjalny Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej, a funkcję subdiakona – ks. Dariusz Mikrut – asystent moderatora diecezjalnego. Homilię wygłosił ks. Paweł Pietrusiak – rektor WSD w Rzeszowie. Msze św. w rycie trydenckim odbywają się w kościele św. Krzyża w Rzeszowie regularnie w każdą niedzielę o godz. 15.00. (tn)

Zmarł Józef Cisło, ojciec ks. Waldemara Cisło

ndz., 07/13/2014 - 09:15

Zmarł Józef Cisło, ojciec ks. Waldemara Cisło, dyrektora Polskiej Sekcji Kirche In Not (Kościół w Potrzebie). Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 15.07.2014 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

VI Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa do Lwowa

sob., 07/12/2014 - 09:34

W dniach 25.06.-30.06.2014 r. odbyła się już VI Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa do Lwowa. Wśród pielgrzymów podejmujących ten wielki wysiłek byli także członkowie Duszpasterstwa Bankowców.

W dniu 30.06.2014 r., tradycyjnie już, z inicjatywy Duszpasterstwa Bankowców zorganizowano pielgrzymkę autokarową do Lwowa, dla tych, którzy nie mogli pieszo wyruszyć na szlak. Grupa ta liczyła 140 osób w 3 autokarach. Po przybyciu do Lwowa , pielgrzymi ci dołączyli do Pielgrzymki Pieszej i ulicami Lwowa doszli do Lwowskiej Katedry, gdzie zostali powitani przez Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Pielgrzymi następnie uczestniczyli w uroczystej Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego, który także wygłosił homilię. Wśród koncelebrantów był także Ks. Prałat Piotr Tarnawski, sekretarz Nuncjatury w Kijowie. Pielgrzymi oddali cześć także relikwiom św. Jana z Dukli, patronowi Miasta Lwowa, które relikwie były wystawione przed głównym ołtarzem katedry. Po Mszy św. wyruszyli w pielgrzymce ulicami Lwowa na Cmentarz Łyczakowski, gdzie odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Kończyło ono Pielgrzymkę. Pielgrzymi autokarowi pozostali jeszcze na kilka godzin we Lwowie, by z miejscowymi przewodnikami jeszcze zwiedzać Miasto.
Mimo trwających niepokojów na Ukrainie, we Lwowie było bardzo spokojnie. Mieszkańcy bardzo życzliwie przyjmowali pielgrzymów, okazywali bardzo wiele oznak sympatii i życzliwości. Także władze zapewniły opiekę Policji .
Następna pielgrzymka już za rok.
Ks. Janusz Sądel

Zdjęcia z pielgrzymi można zobaczyć w Galerii zdjęć Duszpasterstwa Bankowców. http://www.bankowcy.rzeszow.opoka.org.pl/index.php?option=com_phocagalle...

Zmarł śp. Ks. Józef Gut, proboszcz w parafii Bidziny (diec. sandomierska), brat Ks. Jana Guta z Kolbuszowej

pt., 07/11/2014 - 09:37

Śp. ks. Józef Gut urodził się 22 października 1961 r. w Żołyni. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1980-1986. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1986 r. Jako wikariusz pracował we Frysztaku (1986-1988), w Rudniku (1988-1991), w Tarnobrzegu, par. MB Nieustającej Pomocy (1991-1993), w Ostrowcu Świętokrzyskim, par. św. Michała (1993-1996) i w Sandomierzu, par. Podwyższenia Krzyża św. (1996-2000). Proboszczem parafii Bidziny został mianowany w 2000 r.
Był kanonikiem honorowym w Opatowskiej Kapitule Kolegiackiej.
Uroczystości pogrzebowe:
Exporta ciała śp. ks. Józefa Guta do kościoła parafialnego w Bidzinach w poniedziałek, 14 lipca i Msza św. żałobna o godz. 11.00. Msza św. pogrzebowa w parafii Brzóza Stadnicka we wtorek, 15 lipca o godz. 14.00. Następnie złożenie ciała na cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Znaczki pocztowe z Matką Bożą w Ropczycach

czw., 07/10/2014 - 10:50
Start 02/08/2014 16:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 02/08/2014 16:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Od 2 do 15 sierpnia 2014 r. w kościele św. Barbary w Ropczycach przy ul. ks. Siewierskiego będzie można obejrzeć wystawę filatelistyczną pt. „Najświętsza Maryja Panna na polskich znaczkach pocztowych i kopertach pierwszego dnia obiegu”. Wystawa będzie czynna od godz. 18.00 do 21.00 (z wyjątkiem nabożeństw od 19.00 do 19.30). Otwarcie wystawy odbędzie się 2 sierpnia o godz. 16:30. Wystawa będzie również dostępna do zwiedzania od 18 do 31 sierpnia od godz. 7.00 do 20.00 w Urzędzie Pocztowym w Ropczycach. Z okazji wystawy przygotowane zostały: datownik okolicznościowy stosowany w Urzędzie Pocztowym w Ropczycach 2 sierpnia 2014 r., kartka okolicznościowa wydana przez Pocztę Polską oraz pamiątkowy numerowany karnet ze znaczkiem personalizowanym. Całość dopełnia publikacja albumowa - katalog wystawy.

Zmarł śp. Tadeusz Polański - ojciec ks. Michała Polańskiego

śr., 07/09/2014 - 15:42

9 lipca 2014 r. zmarł śp. Tadeusz Polański z parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie – ojciec ks. Michała Polańskiego – wikariusza w parafii św. Barbary w Ropczycach. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 12 lipca 2014 r. o godz. 10.30, w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Amen.

Nabór do Studium Organistowskiego na rok 2014/2015

pon., 07/07/2014 - 13:17

Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2014/2015. Celem Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, dokształcanie muzyczne i liturgiczne organistów i animatorów muzycznych pełniących posługę w kościołach na terenie diecezji.

Wymagane dokumenty:
- podanie
- życiorys
- kopia świadectwa szkolnego (ostatnia ukończona klasa)
- kopia świadectwa ze szkoły muzycznej
- opinia proboszcza z miejsca zamieszkania
- 4 zdjęcia (format legitymacyjny).

Nauka w studium trwa cztery lata. Dla tych, którzy nie mają podstaw gry na instrumencie (fortepian) jest przewidziany rok wstępny. Zajęcia odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu.

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 6 września 2014 r., o godz. 9.00 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Dokumenty należy składać do 6 września 2014 r. w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00-13.00. Tel. (17) 871-24-00 lub (17) 871-24-03 lub na stronie internetowej studium www.dso.diecezja.rzeszow.pl

Biskup Ordynariusz zaprasza do udziału w pielgrzymce

pt., 07/04/2014 - 14:37

Umiłowani Diecezjanie! Szybkimi krokami zbliża się dzień, w którym po raz 37. wyruszy z Rzeszowa na Jasną Górę diecezjalna Piesza Pielgrzymka. To oczekiwane przez wielu religijne wydarzenie będzie kolejna okazją, by dziękować Panu Bogu za dar życia i posługi św. Jana Pawła II w roku jego kanonizacji. Na pielgrzymim szlaku nie zabraknie możliwości, aby wsłuchiwać się w słowa Jego nauczania, a przede wszystkim, aby w Jego szkole uczyć się miłości do Jezusa i Jego matki.
Hasłem tegorocznej Pielgrzymki będą słowa Ojca Świętego, wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: „Otwórzmy drzwi Chrystusowi!”. To wezwanie do zaproszenia Chrystusa do naszego osobistego, rodzinnego i społecznego życia pozostaje wciąż aktualne, a zarazem jest niezbędnym warunkiem naszego duchowego rozwoju.
Pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Diecezjan, a w sposób szczególny was, młodzi przyjaciele, do uczestniczenia w Pielgrzymce, która jest zawsze publicznym wyznaniem wiary, próbą charakteru, a zarazem sprawdzoną formą ewangelizacji. Niech to będzie także czas wielkiej modlitwy w intencji Ojczyzny i Kościoła, a szczególnie modlitwy za Kościół Rzeszowski. Tych, którzy nie mogą pielgrzymować w sposób fizyczny, zapraszam na pielgrzymkę duchową, czyli łączenie się myślą, modlitwą i osobistymi ofiarami z tymi, którzy w trudzie drogi poniosą i nasze sprawy do Domu Matki. Niech znakiem łączności z nimi będzie nasz udział w modlitwie w godzinie Apelu Jasnogórskiego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją Pielgrzymkę Rzeszowską poprowadzi niestrudzony przewodnik i duchowy opiekun – Ks. Biskup Edward, wspierany przez doświadczony zespół duszpasterzy, alumnów i animatorów. A rozpocznie się ona w poniedziałek, 4 sierpnia, uroczystą Eucharystią o godzinie 6.30, sprawowaną przed rzeszowska Farą.
Wszystkim drogim pielgrzymom życzę potrzebnych sił, pogody ducha, wrażliwości serca, wytrwania w trudnościach oraz obfitych owoców duchowych pielgrzymiego trudu. Jasnogórskiej Królowej Polski was powierzam i z serca błogosławię.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 1 lipca 2014 r.