Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 3 godziny 5 min. temu

Ósmy kosz okruchów - nowa książka ks. Jana Kalinki

sob., 04/05/2014 - 18:34

5 kwietnia br. w kościele św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej odbyła się promocja tomu poezji ks. Jana Kalinki pt. „Ósmy kosz okruchów”. O godz. 17.00 biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył Mszy św., a o godz. 18.00 odbył się program słowno-muzyczny przygotowany przez wszystkie pokolenia parafian z Wólki Podleśnej. Program składał się z pięciu części: 1. Dlaczego okruchy? 2. Jak dziecko w kałużę wpadło czyli opowieść o pisaniu, debiucie i losach poezji ks. Jana; 3. Okruchy – czyli perełki duże i małe; 4. Skojarzenia – ks. Jan obserwator; 5. Przesłania – liryczny testament ks. Jana.
Ksiądz Kalinka był proboszczem w Wólce Podleśnej od 1983 do 2003 roku. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w 2010 r. mając 64 lata.
Książka „Ósmy kosz okruchów” jest w znacznej części zbiorem wierszy z poprzednich tomów: „Widok Pielgrzymkowy” (Rzeszów 1991), „Jak cienką jest ta zasłona” (Wólka Podleśna – Rzeszów 1993), „Musiało boleć” (Warszawa 1998) oraz „Gdyby wszystko było proste…” (Sandomierz 2005). Redaktorką najnowszej książki jest Dorota Kozioł, która współpracowała z ks. Kalinką przy tworzeniu wszystkich jego tomików. Słowo wstępne napisał biskup rzeszowski Jan Wątroba. Znalazły się w nim m.in. takie zdania: „Wiersze Księdza Jana to zapis niezwykle mądrych i dojrzałych obserwacji z wędrówek po życiowych ścieżkach; zarówno tych, z których dobrze widać Boga, jak też i tych, na których coś lub ktoś Go nam przesłania. Te wiersze są zapisem doświadczeń kogoś, kto wierzy, ale też i wie, że Boga należy nieustannie szukać. Bo tylko w szukaniu jest szansa na spotkanie z Nim, na dotknięcie Go”. Dalej znajdziemy cztery rozdziały, analogicznie do poszczególnych tomów, każdy poprzedzony komentarzem Doroty Kozioł. Nowością jest piąta część pt. „Wiersze z szuflady”. To niepublikowane wcześniej wiersze z całego okresu twórczego ks. Kalinki (76 utworów). Przy najstarszym z nich widzimy datę 1968 r. Ostatni utwór z datą 7 września 2003 r. kończy się wersami: „Kocham Cię, Jezu i w Domu Seniora. / Nie zapomnisz o mnie? / Choć ja zapominałem… nieraz”. (tn).

Ks. Jan Kalinka, Ósmy kosz okruchów (wiersze zebrane), Rzeszów 2014, ss. 382.

Na zdjęciach dekoracja w kościele św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej oraz schola z Wólki Podleśnej podczas próby przed promocją tomiku - tn

Santo Subito - konferencja o Janie Pawle II

sob., 04/05/2014 - 17:36

5 kwietnia br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito”. Wśród prelegentów byli: senator RP Czesław Ryszka, ks. dr Krzysztof Budzyń, dr Krzysztof Mazur oraz Danuta Rybicka, która długie lata spędziła u boku ks. Karola Wojtyły. W konferencji uczestniczyli także dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II, katecheci świeccy i siostry zakonne.
"Nasze dzisiejsze spotkanie doskonale wpisuje się w przygotowania do kanonizacji Bł. Jana Pawła II. To przejaw troski o to, by nie było to tylko celebrowanie. Konferencja jest okazją do tego, by pochylić się nad słowem i przykładem, jaki pozostawił nam Jan Paweł II"- powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba. „Ta konferencja to hołd dla Papieża-Polaka przed kanonizacją. Chcemy również, aby spuścizna po bł. Janie Pawle II żyła wśród młodych ludzi”- wyjaśniała Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Nauczycieli.
W programie konferencji znalazły się wykłady: ks. dr Krzysztofa Budzynia – „Historia procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II”, senatora RP Czesława Ryszki – „Wielkość Jana Pawła II”, dr Krzysztofa Mazura – „Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II”, Danuty Rybickiej – "Spotkanie ze świadkiem". Oprócz prelekcji przewidziano recytację poezji bł. Jana Pawła II. Dwa fragmenty pieśni Karola Wojtyły: „O słońcu niewyczerpanym” i „O Bogu ukrytym”, a także utwory własne recytował Stanisław Bożek, osoba niewidoma, laureat licznych konkursów recytatorskich.
„Już za życia mówiło się o Janie Pawle II jako Wielkim. Ta wielkość była najbardziej widoczna w tym, że zbliżył Watykan do kościołów lokalnych, wywarł też ogromny wpływ na wydarzenia, jakie dokonały się w XX wieku. Możemy również mówić o wielkości Jana Pawła II w kościele. Potrafił odkryć na nowo nauczanie Ewangelii i przeciwstawiać się wszelkim atakom na życie ludzkie”- mówił senator Czesław Ryszka, pisarz i dziennikarz katolicki.
„Nasze środowisko łączy to, czego nauczał Karol Wojtyła. Kształtował nasze postawy. Było to możliwe dzięki osobistym kontaktom z Nim. Był żywym przykładem, z któregośmy czerpali”- wspominała Danuta Rybicka z tzw. środowiska ks. Karola Wojtyły. „Swoją prelekcję poświęciłam omówieniu cech ks. K. Wojtyły jako duszpasterza. Chciałabym, żeby były one wskazówką dla współczesnych katechetów”- dodała Danuta Rybicka.
„Jan Paweł II to największy Polak, największy teolog. Jego myśl, służba i oddanie sprawom bożym można tylko podziwiać i na miarę własnych możliwości naśladować” - zauważył Stanisław Bożek, recytator i autor poezji.

Konferencja odbywa się pod patronatem metropolity przemyskiego Józefa Michalika, biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa.
Organizatorami konferencji „Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito” byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Na podstawie: Małgorzata Lewicka-Kyc, radiovia.com.pl

Na zdjęciu Jan Paweł II - płaskorzeźba w Parku Papieskim w Rzeszowie.

Biskup Polowy Wojska Polskiego w Rzeszowie

pt., 04/04/2014 - 14:21

3 kwietnia br. w Rzeszowie gościł biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który spotkał się z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, a wieczorem udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. Księdza Biskupa w Kościele Garnizonowym, powitali dowódcy i komendanci jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu na czele z Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Wojciechem Kucharskim oraz z ks. płk. Tomaszem Anisiewiczem - Kapelanem Garnizonu Rzeszów.
Po uroczystym śniadaniu w parafii garnizonowej udano się na spotkanie do jednostek. Tam odśpiewano Hymn 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a także odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej.
Następnie Biskup Józef Guzdek spotkał się z żołnierzami na sali wykładowej.
Na początku płk dypl. Wojciech Kucharski w skrócie zaprezentował dowodzoną przez siebie 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, a następnie Ksiądz Biskup rozmawiając z żołnierzami opowiedział o swojej służbie i urzędzie jaki sprawuje.
W swoim wystąpieniu Biskup przypomniał między innymi postać Błogosławionego papieża Jana Pawła II: Papież kiedyś mówił że w ewangelii nie słychać szczęku broni, bo jest ona wezwaniem do miłości, ale są takie sytuacje kiedy trzeba chwycić za broń (…), a żołnierz ma być narzędziem pokoju, pamiętajcie o tym.
Biskup odznaczył dowódcę Podhalańczyków płk. dypl. Wojciecha Kucharskiego Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Natomiast pułkownik Kucharski wręczył Księdzu Biskupowi piękną ręcznie wykonaną szarotkę - symbol wojsk górskich.
Popołudniu Biskup Polowy Józef Guzdek spotkał się z Ordynariuszem naszej Diecezji Biskupem Janem Wątrobą.
Na Mszy świętej o godzinie 18:00 w Kościele Garnizonowym Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży tejże parafii.
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 36 osób.
Na początku Eucharystii słowa powitania do wszystkich zgromadzonych skierował ks. płk Tomasz Anisiewicz – Proboszcz Parafii Garnizonowej w Rzeszowie.
Następnie przedstawiciele Rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, modlitwę i pasterskie słowo.
Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w intencji Bierzmowanych, by otwarli swe serca na dary Ducha Świętego i wykorzystali je do dobrych decyzji, które zaważą na ich dalszym życiu.
Biskup Polowy w wygłoszonej homilii nawiązał do odczytanej w czasie Mszy świętej Ewangelii według świętego Jana o uzdrowieniu człowieka nad sadzawką Betesda.
Jest to bardzo dramatyczny opis, a najdramatyczniejsze są słowa tego chorego: Panie, nie mam człowieka. Także i dzisiaj w XXI wieku największą bolączką jest samotność. Jednak wy młodzi jesteście w innej sytuacji. Wy macie wielu dobrych i życzliwych ludzi, dzięki którym tu jesteście – zaznaczył Ksiądz Biskup.
Warto więc dzisiaj uświadomić to sobie i podziękować za kochającą rodzinę, która przekazała wam wiarę. Warto podziękować za wszystkich nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy wskazywali i wskazują wam właściwą drogę. Warto dzisiaj w kontekście dramatu tego człowieka uświadomić sobie to co posiadamy.
Kaznodzieja następnie wezwał kandydatów do Bierzmowania, aby szli do tych, którzy mówią, że nie mają człowieka, po to by ich podprowadzić do Jezusa. Ty bądź takim człowiekiem, wielu bowiem na was czeka.
Kończąc życzę wam by znaleźli się kiedyś tacy ludzie, którzy podziękują wam za to, że wprowadziliście ich na drogę wiary, że podprowadziliście ich do Jezusa.
Ekscelencja podziękował także Rodzicom, Nauczycielom oraz Kapłanom za przykład i świadectwo prawdziwej wiary, które dopomogły tym młodym przygotować się do Sakramentu Bierzmowania.
Bo Bierzmowanie to poważna sprawa. To moment konkretnej decyzji, to dzień w którym Kościół w osobie Biskupa posyła Was byście innym nieśli te ziarna wiary zasiane w waszych sercach, byście innych prowadzili do Jezusa – zakończył Kaznodzieja.
Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu.
Po skończonej Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Księdzu Biskupowi za modlitwę i udzielenie Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym dzisiaj przez Bierzmowanie zostali obdarzeni.
Oby nie brakło im gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.
Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: ks. Paweł Liszka

Liceum michalitów zaprasza

pt., 04/04/2014 - 11:49

Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym zaprasza uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015. Szkoła przeznaczona jest dla młodzieńczy męskiej poszukującej własnej życiowej drogi lub środowiska wsparcia w trudnej sytuacji rodzinnej. Liceum proponuje: wykształcenie o profilu humanistycznym, pomoc w wyborze drogi życiowej, wychowanie w duchu katolickim, środowisko wsparcia poprzez zamieszkanie we wspólnocie seminaryjnej, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań. Kontakt: ul. Ks. Markiewicza 25 a, 38-430 Miejsce Piastowe; www.nsd.michalici.pl

Wizytacje kanoniczne parafii - rozmowa z bp. Janem Wątrobą

czw., 04/03/2014 - 10:43

16 lutego br. rozpoczęły się wizytacje kanoniczne w Diecezji Rzeszowskiej. W tym roku bp Jan Wątroba i bp Edward Białogłowski odwiedzą parafie czterech dekanatów: Rzeszów-Zachód, Gorlice, Jasło-Wschód i Jasło-Zachód. Poniżej prezentujmy fragment rozmowy jaką Natalia Janowiec przeprowadziła z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą w czasie wizytacji w Jaśle (całość ukaże się na łamach "Niedzieli Rzeszowskiej").

- Jakie wskazania pozostawiłby Ksiądz Biskup tym parafiom, które już wizytował?

- Uniwersalnych wskazówek nie ma. Są one dostosowane do poszczególnych parafii. Na przykład w parafii Chrystusa Króla w Jaśle najistotniejsze jest podtrzymywanie pragnienia budowy nowej świątyni. W tej chwili wysiłek tej parafii równolegle obejmuje budowę kościoła duchowego i materialnego. Ta parafia została stworzona z kilku podjasielskich wiosek i samych dzielnic Jasła należących dawniej do innych parafii. Stworzenie z nich jednej rodziny nie jest łatwe. Jest to również ogromny wysiłek finansowy. Jeśli miałbym coś wskazywać to właśnie potrzebę jedności, utożsamiania się z tym dziełem i poczucia odpowiedzialności za nie.

- Czy w pamięci Księdza Biskupa zapisał się jakiś szczególny obraz podczas wizytowanych parafii?

- Zawsze głęboko zapadają w mojej pamięci spotkania z chorymi. Spotykam bardzo różne sytuacje. Wielu chorych mimo cierpienia nie traci ufności wobec Pana Boga. To się bardzo wyczuwa. Także to, jak wiele osób odnajduje siłę w wierze. Przy swojej niedoli potrafią współczuć swoim zdrowym domownikom, którzy często wkładają wiele trudu, aby ich pielęgnować. To są bardzo wzruszające i pouczające spotkania. Przejmujące są także spotkania z cierpiącymi, którzy są bezradni i zalęknieni. Pamiętam też bardzo często radosną atmosferę w rodzinach wielodzietnych. One są skarbem naszych parafii.

- Co Ksiądz Biskup chciałby powiedzieć swoim diecezjanom, tym poznanym i tym z którymi nie udało się spotkać?

- W przypadku tych drugich mam niedosyt. Szukam sposobu jak dotrzeć i przekonać nieprzekonanych. Jak dotrzeć do tych, którzy są na peryferiach. Ci, których spotykam, choćby na Mszach św., nie potrzebują nieraz wielkich pouczeń. Mają poczucie odpowiedzialności za swoje zbawienie. Odczuwam brak tych, którym potrzebne jest słowo zachęty i przekonania, że Pan Bóg ich kocha i na nich czeka. Niestety oni tego nie słyszą. Nie wiem w jaki sposób do nich dotrzeć. Na pewno wielką pomocą są tutaj wierni świeccy oraz media katolickie. Jeśli miałbym coś przekazać, to byłby to apel do wiernych z różnych wspólnot, stowarzyszeń, bractw, aby docierali na te peryferia, gdzie duchowni nie dojdą, gdzie nie dotrze biskup. Oni mogą w swoich środowiskach stać się autentycznymi ewangelizatorami.

- Dziękuję za rozmowę

Zmarł Władysław Kłosowski

śr., 04/02/2014 - 10:51

Zmarł Władysław Kłosowski, ojciec ks. Józefa Kłosowskiego, proboszcza Parafii w Brzezinach. Pogrzeb w czwartek w Tarnowskiej Woli. Wyprowadzenie z domu o godz. 12.30. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Tarnowskiej Woli o godz. 13.00.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Nowe logo Festiwalu Wiary w Rzeszowie

pon., 03/31/2014 - 10:42

19 czerwca br., w Uroczystość Bożego Ciała, rozpocznie się druga edycja Festiwalu Wiary w Rzeszowie (jako pierwsi prezentujemy jego nowe logo). Rozpoczęcie będzie powiązane z koncertem ewangelizacyjnym „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Szczególnym wydarzeniem będzie obecność na koncercie w Rzeszowie krzyża Światowych Dni Młodzieży. Historia tego krzyża wiąże się z Rokiem Jubileuszowym obchodzonym na przełomie 1983 r. i 1984 r. Na zakończenie Roku Jubileuszowego, towarzyszący obchodom krzyż, papież Jan Paweł II przekazał młodym. W imieniu całej młodzieży podarunek przyjęli członkowie Międzynarodowego Centrum Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Z tej okazji Papież wypowiedział następujące słowa: "Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie".
Odtąd, na życzenie Ojca Świętego, krzyż ŚDM był obecny podczas każdych międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W 1994 r. powstała nowa tradycja związana z peregrynacją krzyża: od tej pory podróżuje on przez cały rok po diecezjach kraju organizującego kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka ta stanowi formę duchowego przygotowania danego kraju do przyjęcia Papieża i młodzieży z całego świata. 13 kwietnia br. w Niedzielę Palmową papież Franciszek przekaże krzyż młodzieży z Polski, w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016 r.

KSM protestuje przeciw aborcji w szpitalu Pro-Familia

pt., 03/28/2014 - 20:58

Kolejne środowiska wysyłają listy otwarte do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie, w których wyrażają sprzeciw wobec dokonywania aborcji oraz szykanowania położnej Agaty Rejman. 28 marca br. taki list wysłali przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. W liście Zarząd KSM Diecezji Rzeszowskiej zwraca uwagę, że młodzież jest głęboko zasmucona informacją na temat hańbiących działań raniących sumienia lekarzy i położnych. Zwrócili uwagę, że szpital do tej pory cieszył się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów, tym bardziej niezrozumiałe są działania placówki podważające dotychczasowe osiągnięcia. Zarząd KSM domaga się również zaprzestania szykan wobec tych pielęgniarek i lekarzy, którzy odmawiają wykonywania zabiegów aborcji i asystowania przy nich. „Oczekujemy, że Dyrekcja Szpitala zaprzestanie tego okropnego procederu jakim jest zabijanie dzieci. Mamy nadzieję na szybką i wyraźną deklarację Dyrekcji Szpitala Pro-Familia w tej sprawie” – pisze w liście.
Podobne listy wysłali wcześniej m.in. uczestnicy rekolekcji wielkopostnych dla Parafialnych Zespołów Caritas w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach oraz duchowni Diecezji Rzeszowskiej zebrani na kongregacjach kapłańskich w Rzeszowie i Jaśle. W swoim liście biskupi i księża zwrócili uwagę na potrzebę wdzięczności wobec tych lekarzy, położnych i innych osób, które bronią każdego życia poczętego i odmawiają udziału, powołując się na klauzulę sumienia, w procedurach związanych z terminacją ciąży. Przypominając o kanonizacji Jana Pawła II, podkreślili zaangażowanie Ojca Świętego w obronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Z myślą o położnych z inicjatywy senatora Kazimierza Jaworskiego powstało Stowarzyszenie Wsparcia Położnych „Ręce życia”. Jego celem jest pomoc prawna i wsparcie moralne położnych w odmowie uczestniczenia w aborcji i innych zabiegach, które są niezgodne z ich sumieniem. Prezesem stowarzyszenia jest adwokat dr Paweł Bała. (tn)
Na zdjęciu logo stowarzyszenia "Ręce życia".

Konferencja naukowa o Janie Paweł II na UR

pt., 03/28/2014 - 08:26

28 marca br. o godz. 8.00 Mszą św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby w kościele św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa pt. „Błogosławiony Jan Paweł II - pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego" na Uniwersytecie Rzeszowskim. W pierwszym dniu konferencji obrady rozpoczęły się o godz. 9.30 w budynku rektoratu UR przy al. Rejtana. Na piątek przewidziano dwie sesje. W pierwszej pt. „Jan Paweł II widziany „okiem” świadka i „szkiełkiem” badacza” referaty wygłosili: abp dr Mieczysław Mokrzycki, ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, ks. dr hab. Jacenty Mastej, ks. dr hab. Piotr Steczkowski, ks. dr hab. prof. UR Adam Podolski oraz ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso. W drugiej sesji pt. „Pełni zdumienia mówimy: Jan Paweł II!” referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Waldemar Furmanek, dr Wojciech Błażejowski. Piątkowym obradom towarzyszyło otwarcie wystawy pt. „Błogosławiony Jan Paweł II w fotografiach Adama Bujaka” oraz występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Iwkowej pt. „Szukam nauczyciela i mistrza”.
W sobotę o godz. 9.00 rozpocznie się trzecia sesja pt. „Szukajcie świętości w codziennym życiu”, w której zaprezentowanych zostanie sześć wystąpień: prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego, ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego, prof. dr. hab. Pawła Boskiego, dr. Ryszarda Wójtowicza, dr. hab. prof. UR Krzysztofa Bochenka, mgr Anny Pakuły-Sacharczuk. Konferencja odbywać się będzie m.in. pod honorowym patronatem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego, wojewody podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego www.ur.edu.pl .

Zwiastowanie Pańskie. Msza św. w katedrze - kilka zdjęć

czw., 03/27/2014 - 12:48

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Diecezja Rzeszowska przeżywała 22. rocznicę powstania. Uroczystą Mszę św. w katedrze rzeszowskiej o godz. 18.00 odprawił bp Kazimierz Górny - biskup senior Diecezji Rzeszowskiej. W homilii, którą wygłosił, zwrócił uwagę na wiarę i zaufanie Matki Bożej, która jest dla nas wzorem w przyjmowaniu woli Bożej. Wiara jest tym darem, za który powinniśmy szczególnie dziękować jako młody Kościół rzeszowski. Dar ten wymaga stałego pielęgnowania i troski. (tn)
Zdjęcia kleryk Marcin Pater

Rekolekcje dla niepełnosprawnych

czw., 03/27/2014 - 10:08

Od 28 do 30 marca br. w Centrum dla Osób Niepełnosprawnych Caritas w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej odbędą się rekolekcje wielkopostne pod hasłem: "Nie lękajcie się świętości". Program obejmuje: w piątek o godz. 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Mszę św. z nauką rekolekcyjną oraz Drogę Krzyżową. W sobotę o godz. 9.00 Mszę św. z nauka rekolekcyjną, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty. W niedzielę o godz. 10.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i Mszę św. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach także tych niepełnosprawnych, którzy na co dzień nie są związani z Centrum dla Osób Niepełnosprawnych Caritas.

Ekstremalna Droga Krzyżowa w Diecezji Rzeszowskiej

śr., 03/26/2014 - 11:20

Od kilku lat w różnych regionach Polski odbywają się Ekstremalne Drogi Krzyżowe (EDK). Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa przeszła w 2010 r. z kościoła św. Józefa w Krakowie do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej pomysłodawcą i organizatorem był ks. Jacek Stryczek – duszpasterz akademicki przy krakowskim kościele św. Józefa, znany z akcji „Szlachetna paczka”. To nowa, bardzo głęboka forma pobożności - tłumaczył ks. Stryczek. Co w tym ekstremalnego? - Zakładamy, że idziemy samemu, a jeśli w grupie, to nie rozmawiamy. Wszystko odbywa się w nocy, droga trwa dziesięć godzin. Na pierwszym planie jest wysiłek i medytacja. W tym momencie, gdy zaczyna boleć, to tak naprawdę zaczyna się modlitwa. Nie ma to nic wspólnego z typową pielgrzymką. Nie ma megafonów, śpiewania ani piknikowej atmosfery. Jest wspólny termin Drogi Krzyżowej, ale każdy, kto chce, może pójść własną trasą - podkreśla duchowny.
W tym roku po raz pierwszy Ekstremalne Drogi Krzyżowe odbędą się w Diecezji Rzeszowskiej. 11 kwietnia o godz. 20.00 Mszą św. w kościele farnym w Kolbuszowej rozpocznie się EDK z Kolbuszowej do Rzeszowa. Uczestnicy przejdą 42 km przez Werynię, Przewrotne, Głogów Małopolski do Rzeszowa. Zakończenie w kościele Chrystusa Króla przy ul. ks. Jałowego. Większość trasy przebiega drogami polnymi i leśnymi. Koordynatorem jest ks. Krzysztof Rusznica (kruszni@gmail.com).
Również 11 kwietnia rozpocznie się EDK z Rzeszowa do Leżajska. Rozpoczęcie o godz. 18.00 w kościele farnym w Rzeszowie. Uczestnicy przejdą 51 kilometrów przez Krasne, Strażów, Palikówkę, Czarną, Rakszawę, Brzózę Stadnicką, Brzózę Królewską do Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku. Koordynatorami są: Adrian Skoczylas i Miłosz Kubit (rzeszow@edk.org.pl)
(tn)
Na zdjęciu uczestnicy Drogi Krzyżowej na wzgórzu w Desznicy w 2008 r. - fot. ks. Krzysztof Wędrychowicz

Szkolna Droga Krzyżowa na Tarnicę

wt., 03/25/2014 - 23:47

22 marca br. prawie czterdziestoosobowa grupa uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie przeszła nietypową Drogę Krzyżową. Rozpoczęła się w Wołosatem, a zakończyła w Ustrzykach Górnych. Punktem kulminacyjnym był najwyższy szczyt Bieszczadów - Tarnica. Po drodze, zmagając się z silnym wiatrem, uczestnicy słuchali rozważań na temat ideałów życia chrześcijańskiego. Był to swoisty rachunek sumienia mobilizujący do refleksji na temat wierności Ewangelii. Opiekę duchową sprawowali katecheci: ks. Krystian Winiarski i ks. Stanisław Szczepanik.
Zdjęcia: ks. Stanisław Szczepanik

Sprawiedliwi wśród narodów świata

wt., 03/25/2014 - 14:00

24 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Sprawiedliwi wśród narodów świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę”. Organizatorami konferencji byli: Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Instytut Historii UR, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie. Patronat honorowy sprawowali biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
Prelegentami byli naukowcy m.in. z Polski, Słowacji, Węgier, Niemiec i Austrii. Prof. Yaroslaw Gryzak z Lwowa zaprezentował wykład pt. „Motywy pomocy udzielanej Żydom w okresie Holocaustu”. Dr Hania Fedorowicz z Salzburga pt. „Ratowani i ratujący z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. Na przykładzie Pani Amalii Sandberg z Zaleszczyk”. Dr Elżbieta Rączy z Rzeszowa przedstawiła założenia merytoryczne Muzeum im. Rodziny Ulmie z Markowej. (tn)

Relikwie św. Faustyny w Tarnowcu

wt., 03/25/2014 - 13:06

19 marca br. w sanktuarium maryjnym w Tarnowcu odbyło się przyjęcie relikwii św. Faustyny. „Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz. 1075). Taką obietnicę dał Pan Jezus wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób będą głosić Jego miłosierdzie.
Misji szerzenia kultu Bożego miłosierdzia podjęło się sanktuarium w Tarnowcu, które 19 marca przyjęło do siebie nową parafiankę, niezwykły dar relikwii św. Siostry Faustyny. To doniosłe wydarzenie w myśl idei ks. kustosza Jerzego Uchmana ubogaci charyzmat sanktuarium, które jest miejscem szczególnej modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, a teraz wobec wielorakiego zła jakie zagraża ludzkości - przez przyczynę św. Faustyny - stanie się miejscem wołania o Boże miłosierdzie dla matek, które dopuściły się grzechu aborcji, jak również miejscem modlitwy wynagradzającej Jezusowi za oziębłość i niewdzięczność, której doznaje ze strony tak wielu ludzi.
Uroczystościom wprowadzenia relikwii do sanktuarium przewodniczył ks. kustosz Jerzy Uchman, który w homilii wskazując na ścieżkę skutecznego przybliżania tajemnicy miłosierdzia Bożego mówił, iż nie może się ona ograniczyć do intelektualnego poznania tej prawdy wiary, trzeba nią żyć na co dzień. Dlatego też Pan Jezus, pouczając Siostrę Faustynę, wiele razy zachęcał nie tylko do rozważania Jego miłosiernej miłości i dobroci, ale przede wszystkim do naśladowania Go w postawie miłosierdzia względem ludzi. Taki człowiek, który ufa Bogu, pełni Jego wolę i spełnia uczynki miłosierdzia, jest żywym obrazem Bożego miłosierdzia, bo każdy, kto patrzy na ten znak, wie, że Bóg jest dobry, że warto Mu zaufać i Go naśladować w miłości miłosiernej do ludzi. Szczególnie wymowne jest świadczenie miłosierdzia bliźnim w małych i drobnych sprawach. Ono jest najmocniejszym argumentem, przy pomocy którego owocnie głoszona jest cześć Miłosierdzia Bożego. Świadectwo życia w tym duchu jest pierwszym i podstawowym sposobem szerzenia czci Miłosierdzia.
Po liturgii, w której wzięła udział ogromna rzesza parafian wraz z przedstawicielami władz samorządowych, szkolnych, pocztami sztandarowymi, dziećmi i młodzieżą każdy mógł uczcić relikwie św. Faustyny poprzez ich ucałowanie.
Od dziś potężne wstawiennictwo tej najbardziej rozpoznawalnej w świecie polskiej świętej będzie pomagało parafianom i pielgrzymom wpatrywać się w miłosierne serce Jezusa i odbijać Jego litość we własnym sercu i czynie, aby potrafili przyprowadzić do Niego kawałek zbolałej ludzkości. Tylko w Miłosierdziu Bożym ludzkość znajdzie wytchnienie i ratunek.

ks. Paweł Białek

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach sakralnych

wt., 03/25/2014 - 12:58

Katolickie Stowarzyszenie Tabor oraz firma Preda zapraszają na konferencję pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Politechniki Rzeszowskiej pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach sakralnych”. Konferencja odbędzie się 29 marca br. w Domu Diecezjalnym Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie od godz. 8.30 do 13.30.
Głównym celem Konferencji jest przybliżenie tematyki związanej z poprawą efektywności energetycznej wśród osób gospodarujących obiektami sakralnymi oraz przekazanie szczegółowych informacji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym europejskich na ten cel.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:
- audyt energetyczny w obiektach sakralnych;
- działania prowadzące do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej;
- redukcja zużycia energii elektrycznej wraz z wprowadzeniem energooszczędnego i bezpiecznego oświetlenia;
- pozyskiwanie środków krajowych oraz europejskich na poprawę efektywności energetycznej;
- efektywne i oszczędne ogrzewanie kościołów;

Koszt udziału w konferencji: 65 zł. Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad dla wszystkich uczestników na zakończenie konferencji. W czasie konferencji zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez Philips – LBL, w postaci czasowej (jeden wieczór) iluminacji wskazanego, przez Laureata konkursu kościoła/innego obiektu.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: e-mail: tabor.rzeszow@gmail.com, tel.: 889 578 805. W załączniku znajduje się karta zgłoszeniowa. Należy ją przesłać na powyższy adres e-mail.
Opłatę konferencyjną można wpłacić w dniu konferencji w recepcji lub przelewem na konto Stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie TABOR, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, nr rach. bankowego: 46 2490 0005 0000 4500 5762 6183 z dopiskiem: konferencja.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Świerad, koordynator projektu, tel.889 578 805

Festiwal Wiary 2014

pon., 03/24/2014 - 17:47

Trwają przygotowania do drugiej edycji Festiwalu Wiary w Rzeszowie. Rok temu w spotkaniach, modlitwie i koncertach wzięło udział kilka tysięcy osób. Ubiegłoroczny festiwal pod hasłem "Wierzyć, Uwierzyć, Zawierzyć" rozpoczął się 30 maja w Uroczystość Bożego Ciała wielkim koncertem ewangelizacyjnym „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Podobnie będzie w tym roku. Uroczystość Bożego Ciała wypada 19 czerwca. Organizatorzy Festiwalu Wiary zachęcają do współpracy z poszczególnymi diakoniami(służbami).
•Diakonia muzyczna – ks. Grzegorz Kot, gatu@op.pl,
•Diakonia liturgiczna – ks. Tomasz Blicharz, toma536@wp.pl,
•Diakonia ewangelizacyjna – ks. Roman Gierek MS, romangierek@gmail.com,
•Diakonia kapłanów - ks. Paweł Tomoń, ptomon@rzeszow.opoka.org.pl
•Diakonia osób konsekrowanych – s. Benedetta Motylak CSFN, sbenedetta@interia.pl
•Diakonia dekoracyjna – Anita Gemra, anitaart0@op.pl,
•Diakonia modlitwy i miłosierdzia – Maria Kopacka, mkopacka@wp.pl,
•Diakonia medialna – Arkadiusz Gemra, arkadiuszrum@poczta.onet.pl,
•Diakonia porządkowa – Jacek Tobjasz, tel. 726626493
•Diakonia techniczna – Paweł Wiśniowski, tel. 530194550

Termin kolejnej modlitwy wszystkich Ruchów, Stowarzyszeń, Fundacji katolickich i wszystkich duszpasterstw w intencji ewangelizacji: 11 maja 2014 r. godzina 15.00, kościół pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. (tn)

Na zdjęciu fresk z kościoła w Magdali - tn

78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

pon., 03/24/2014 - 11:44

Od 10 do 11 maja br. odbędzie się 78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę pod hasłem: Zrozumieć człowieka. Zachęcamy studentów do skontaktowania się z duszpasterstwami akademickimi Diecezji Rzeszowskiej i wzięcia udziału w pielgrzymce. W programie ciekawe wykłady i spotkania (szczegóły na plakacie). Pielgrzymka akademicka jest idealnym czasem do podziękowania za kanonizację Jana Pawła II, który brał w niej wielokrotnie udział.
Duszpasterzy akademickich zapraszamy do udziału w rekolekcjach przeznaczonych specjalnie dla nich, które odbędą się od 10 do 12 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Rekolekcje poprowadzi bp Grzegorz Ryś z Krakowa. (tn)

Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas

pon., 03/24/2014 - 11:22

Od 14 do 16 marca i od 21 do 23 marca br. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbyły się rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. W pierwszej serii uczestniczyło 196 osób ze 100 parafii Diecezji Rzeszowskiej oraz z 1 parafii z Archidiecezji Przemyskiej. W drugiej serii 192 osoby z 96 parafii Diecezji Rzeszowskiej. Obydwie serie prowadził ks. dr Karol Dziubaczka, były kanclerz Kurii Tarnowskiej. Podczas rekolekcji, oprócz konferencji duchowych, odbyły się robocze spotkania i warsztaty na temat form pomocy potrzebującym. Uczestnicy rekolekcji wyrazili gest solidarności z położnymi Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie, podpisując poparcie dla pielęgniarek odmawiających udziału w wykonywanych tam zabiegach przerywania ciąży. Uczestników pierwszej tury rekolekcji odwiedził bp Edward Białogłowski, drugiej – bp Jan Wątroba. (tn)

Zdjęcie ze strony: caritas.rzeszow.pl

Rodzina Ulmów z Markowej - 70. rocznica zbrodni

pon., 03/24/2014 - 10:00

24 marca br. przypada 70. rocznica hitlerowskiej zbrodni na rodzinie Ulmów. W kościele parafialnym w Markowej o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. Natomiast w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie o godz. 8.30 rozpoczyna się konferencja pod hasłem „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione założenia merytoryczne Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy ratowania Żydów na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Będzie również mowa o Polakach zamordowanych za pomoc niesioną Żydom na ziemiach wcielonych do II Rzeszy, zostaną także przedstawione wojenne losy Żydów w powiecie myślenickim. Szczegółowy program uroczystości przybliżył dziś na naszej antenie Bogdan Romaniuk, członek zarządu woj. podkarpackiego. Decyzją sejmiku woj. podkarpackiego rok 2014 na Podkarpaciu jest obchodzony jako Rok Rodziny Ulmów.

Dorota Zańko na podst.: radiovia.com.pl