Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 1 godzina 50 min. temu

Zawierzenie środowiska akademickiego Matce Bożej Rzeszowskiej

śr., 10/15/2014 - 19:38

15 października br. o godz. 18.30 w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie odbyła się Msza św. w intencji środowiska akademickiego Rzeszowa i Diecezji Rzeszowskiej oraz zawierzenie studentów i profesorów Matce Bożej Rzeszowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski oraz kilkudziesięciu kapłanów, w dużej części duszpasterze akademiccy oraz wykładowcy wyższych uczelni. Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o. Rafał Klimas w słowach wprowadzenia przypomniał wypowiedź papieża Franciszka skierowaną w kwietniu br. do profesorów i studentów jezuickich uczelni w Rzymie: „Wasze zaangażowanie intelektualne w nauczanie i badania naukowe, w studia i najszerzej pojętą formację stanie się tym owocniejsze i skuteczniejsze, im bardziej będzie je ożywiać miłość do Chrystusa i Kościoła, im mocniejsza i bardziej harmonijna będzie relacja między studiami a modlitwą”. Homilię wygłosił Biskup Ordynariusz. Zwrócił uwagę na potrzebę w życiu młodych ludzi przewodników, którzy wprowadzają w nowe obszary. Przewodników po nowej uczelni, po nowym mieście ale też po życiu duchowym. Ideałem jest przewodnictwo Ducha Świętego. Swoistą przewodniczką może być także św. Teresa z Avili, którą wspominamy w liturgii 15 października – mówił Kaznodzieja. Dzielna, odważna i waleczna kobieta żyjąca w XVI wieku wciąż może inspirować osoby poszukujące autentycznej pobożności i życiowego spełnienia. Po Mszy św. duchowni oraz przedstawiciele rzeszowskich uczelni przeszli do kaplicy Matki Bożej, gdzie bp Jan Wątroba odczytał akt zawierzenia Matce Bożej rzeszowskiego środowiska akademickiego. Wypowiedział między innymi takie słowa: „Zawierzamy studentów. Zarazem powierzamy ich myśli i marzenia, radość i dorastanie do coraz większej miłości. Zawierzamy także ich samotność, cierpienia i inne trudności. Daj im siłę, aby byli zawsze mocniejsi od warunków, w których żyją. By żadne okoliczności nie potrafiły ich załamać lub zniechęcić. By zawsze potrafili się przebić ku dobru. Daj im moc, by się przedwcześnie nie wycofali, nie unieśli pychą, nie zniecierpliwili. Żeby nigdy nie zgubili perspektywy miłości Boga. Niech wzejdą w nich wszystkie ziarna zdolności i talentów i przyniosą plon obfity dla Kościoła, naszej Ojczyzny i dla nich samych”. Wyjątkową oprawę liturgiczną zapewniły chóry: Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz solistka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po liturgii uczestnicy Eucharystii spotkali się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym. (tn)

Mary Wagner w Rzeszowie. Pełna sala na Taborze.

śr., 10/15/2014 - 12:34

14 października br. o godz. 19.30 w Domu Diecezjalnym Tabor 480 osób uczestniczyło w spotkaniu z Mary Wagner - kanadyjską działaczką pro-life, która została skazana za naruszanie "stref ochronnych" wokół klinik aborcyjnych w Toronto, gdzie dokonuje się aborcji dzieci na żądanie. Modliła się tam i rozdawała białe róże jako protest przeciw zabijaniu dzieci. Rozmawiała z kobietami namawiając do zmiany swojej decyzji. Spędziła w więzieniu 23 miesiące.
Do Polski przyjechała na zaproszenie Fundacji Pro-prawo do Życia. W diecezji rzeszowskiej uczestniczyła w spotkaniach w Gorlicach, Kolbuszowej, Budziwoju i Rzeszowie.
16 października br. o godz. 8.30 Mary Wagner spotka się z Jackiem Kotulą przed Sadem Okręgowym w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów. O godz. 9.00 odbędzie się proces Jacka Kotuli i Przemka Sycza z Fundacji Pro-prawo do Życia wytoczony przez szpital Pro-Familia za organizację 18 pikiet antyaborcyjnych informujących, że w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie zabija się chore nienarodzone dzieci dokonując na nich aborcji.

Zdjęcia:
Tabor Rzeszów - Katecheza audiowizualna 14.10.2014
drive.google.com

Parafialne Przedszkole im. św. Rocha w Rzeszowie

śr., 10/15/2014 - 11:56

4 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego Przedszkola Parafialnego Niepublicznego im. św. Rocha przy ulicy Powstańców Śląskich 1 c w Rzeszowie. Pomimo wielu trudności i sześcioletnich starań u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpierw o rozbiórkę stodół, a następnie budowę nowego obiektu, dzieło zostało doprowadzone do końca. Uroczystościom poświęcenia przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Obecni byli także duszpasterze parafii św. Rocha z ks. Stanisławem Tarnawskim na czele. Byli obecni także: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa wraz ze swoimi zastępcami, Zbigniew Bury – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Wiesława Szymańska – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Lucyna Małek-Adamiak - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, architekci, prezesi firmy „AJ Profibud”, kierownicy budowy oraz Tadeusz Nizioł - dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie.
Przedszkole św. Rocha pracuje w dni robocze od 6:30 do 17:00. Kontakt z przedszkolem: tel. 17/8571113 lub tel. 663053189. Placówką kieruje ks. Stanisław Tarnawski, zaś dyrektorem od spraw dydaktycznych jest Grażyna Lentowicz. Placówka zatrudnia 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. W Przedszkolu oprócz obowiązującej podstawy programowej są prowadzone zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, terapii muzycznej, religii, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Misją Przedszkola św. Rocha jest nauczanie i wychowanie dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Aktualnie do przedszkola uczęszcza 27 dzieci.

Wieczysta adoracja na Taborze

wt., 10/14/2014 - 18:35

Od 29 listopada br. w specjalnej kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor przy ul. Połonińskiej w Rzeszowie rozpocznie się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu (24 godziny na dobę). Zapisać można się już teraz. Założeniem jest całodobowa obecność dwóch osób w adoracyjnej kaplicy. Każdy może zapisać się na jedną godzinę w tygodniu, by co tydzień, o tej samej porze, adorować Pana Jezusa. Deklaracja obejmuje cały rok. Zapisać się można osobiście w Domu Diecezjalnym Tabor (ul. Połonińska 25 35-082 Rzeszów, www.tabor.rzeszow.pl) lub dzwoniąc na nr tel.: 788 250 193 do s. Ewy Bieleckiej OV (w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 - 12.00). Na jedną godzinę może się zapisać dwie osoby. Potem zostaną przesłane wszelkie dane dotyczące organizacji całego przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie adoracji odbędzie się w wigilię I Niedzieli Adwentu, czyli 29 listopada 2014 r. W tym dniu biskup rzeszowski Jan Wątroba odprawi Mszę św. o godz. 19.00 oraz przeniesie uroczyście monstrancję z Najświętszym Sakramentem do nowo poświęconej kaplicy.

Szkoła im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

pon., 10/13/2014 - 12:31

11 października br. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, mieszcząca się na terenie parafii garnizonowej w Rzeszowie przeżywała niecodzienną uroczystość. W obecnym roku mija bowiem pięćdziesiąta rocznica od chwili, gdy w tej placówce zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września 1962 roku rozpoczęto budowę Szkoły pod hasłem 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Fundatorem drugiej rzeszowskiej tysiąclatki zostało Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa. 1 września 1964 roku odbyła się pierwsza w historii tej placówki inauguracja nowego roku szkolnego. Kierownikiem Szkoły został wówczas Pan Józef Fudali, który funkcję tę sprawował do roku 1972. To on tworzył Szkołę od podstaw, zabiegał o właściwe urządzenie i wyposażenie placówki, które jak na owe czasy było bardzo dobre. Szkoła cieszyła się już wówczas w środowisku dużą popularnością oraz uznaniem. W ciągu kolejnych lat Szkoła ta zmieniała się i piękniała. Dzięki przychylności Pana Prezydenta, Rady Miasta, Dyrekcji Wydziału Edukacji wyremontowano ją od piwnic aż po dach. Przez pięćdziesiąt lat swego istnienia Szkoła całkowicie zmieniła swoje oblicze, stając się placówką łączącą nowoczesność z ciepłym serdecznym klimatem, Szkołą do której chce się chodzić.
Obecnie od 2002 roku funkcje Dyrektora pełni Pani mgr Barbara Filip, która ze Szkołą Podstawową nr 17 w Rzeszowie związana jest od 35 lat. Tegoroczny jubileusz był połączony z uroczystością nadania Szkole im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz poświęceniem i przekazaniem Szkole Sztandaru. Postępująca globalizacja współczesnego świata spowodowała, że ogromnego znaczenia nabrała historia regionalna. Powstająca z „potrzeby serca”, a także pobudek patriotycznych jest świadectwem naszej tożsamości narodowej. Wybierając patrona dla Szkoły, kierowano się przekonaniem, iż powinien to być Patron ściśle związany z historią naszego miasta i regionu. Nie ulega wątpliwości, że imię 21. Brygady Strzelców Podhalańskich spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a czyny żołnierzy oraz ich patriotyzm mogą być wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Pozwala to oprzeć działania wychowawcze na realnych i historycznie usankcjonowanych wartościach, które na trwałe wpiszą się w tradycję Szkoły.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup rzeszowski Jana Wątroba.
Ta podniosła chwila zgromadziła w świątyni wszystkich, którym Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie była i jest bliska, a więc uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytowanych pracowników, a także absolwentów rzeszowskiej Siedemnastki. Nie zabrakło również przedstawicieli 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z pocztem sztandarowym.
W homilii Biskup Ordynariusz przypomniał, że Jubileusz jest dobrym czasem, by wspomnieć tych, którzy wznosili Szkołę i tworzyli tam wspólnotę. Warto podziękować za mądrych nauczycieli, którzy idąc za głosem powołania spełniali zadanie wprowadzania młodego pokolenia Polaków w świat wartości, także tych duchowych. Szkoła otrzymuje imię, czyli przeżywa coś w rodzaju chrztu. Imię jest bardzo ważne, bo ono oznacza naszą tożsamość, po imieniu się nas poznaje. Szkoła otrzyma piękne imię, bowiem 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest chlubą Podkarpacia.
Od dzisiaj te wartości, którymi żyje Brygada mają się stać także waszymi wartościami, a tymi wartościami są wiara, miłość i wolność.
Sztandar, który dziś poświęcamy jest symbolem, znakiem tych wartości, w których macie od dziś szczególnie wzrastać, by kiedyś móc otrzymać pochwałę od Pana Boga, który nazwie was błogosławionymi, czyli szczęśliwymi - zakończył Kaznodzieja.
Po Mszy świętej udano się do Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbyły się dalsze Uroczystości, podczas których miało miejsce przekazanie Sztandaru, wystąpienie Pani Dyrektor i zaproszonych Gości, ślubowanie uczniów, a także cześć artystyczna.
Następnie była możliwość zwiedzenia Szkoły, gdzie znajdowały się różnego rodzaju wystawy przybliżające historię Szkoły i jej Patrona. Uczniowie przez cały poprzedzający tydzień przygotowywali się do tego podniosłego wydarzenia. W Szkole odbywały się lekcje wychowawcze, konkurs plastyczny, oraz specjalne apele podczas których prezentowano historię 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a także historię samej Szkoły. Wielką atrakcją dla uczniów była zorganizowana przez Brygadę prezentacja sprzętu wojskowego. Karabiny snajperskie, wyrzutnie rakiet, działa przeciwlotnicze - taki sprzęt wojskowy mogły podziwiać dzieci na boisku szkolnym w piątek 10 października.
Wszystko dlatego, żeby dzieci były świadome jakie imię nosi ich Szkoła. Uczniowie muszą wiedzieć, że wojsko dla kraju jest gwarantem bezpieczeństwa. Była to wspaniała promocja dla wojskowości.
Oby wspólnota Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie dobrze reprezentowała Brygadę i wzrastała w tych wartościach, z którymi wojsko się utożsamia. Niech dalej w tej Szkole będzie obecna zasada, że najważniejsi są Uczniowie, duszą są Nauczyciele, a dumą Absolwenci.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Leszek Konopka i Tomasz Zegar.

Finał XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie

ndz., 10/12/2014 - 23:44

12 października br. przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski. Rzeszowskie obchody rozpoczęły się Mszą św. o godz. 11.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Następnie akcja przeniosła się na Rynek rzeszowski, gdzie przez cały dzień odbywały się konkursy i zabawy. Wieczorny koncert papieski składał się z dwóch części. W pierwszej części o godz. 18.00 wystąpił zespół z Górna "Młody duch i przyjaciele" z pomocą zespołu "Trąby jerychońskie". W drugiej części, która rozpoczęła się o godz. 19.45 wystąpiła Nina Nowak - solistka Teatru Wielkiego Filharmonii Narodowej. W przerwie między występami przedstawiciele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz organizatorzy V Pielgrzymowania Szlakiem Rzeszowskich Świętych dokonali podsumowania Dnia Papieskiego przyznając nagrody za udział w konkursach i zabawach. Po koncercie Niny Nowak na scenie pojawili się: biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Była "Barka", Apel Jasnogórski oraz biskupie błogosławieństwo. Koncert zorganizowali: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Urząd Miasta Rzeszowa, Estrada Rzeszowska oraz Katolickie Radio Via. (tn)

Pielgrzymowanie "Rzeszowskim Szlakiem Świętych"

ndz., 10/12/2014 - 14:25

Od 10 do 12 października br. nie tylko rzeszowianie pielgrzymowali Rzeszowskim Szlakiem Świętych. V edycja Pielgrzymowania "Rzeszowskim Szlakiem Świętych" rozpoczęła się w piętek 10 października. Zakończenie przewidziano na niedzielę 12 października o godz. 18.00. Trasę Rzeszowskiego Szlaku Świętych wyznaczają kościoły związane z osobami, które przez Jana Pawła II zostały beatyfikowane lub kanonizowane, a także Krzyż Ofiar Komunizmu przy Zamku Rzeszowskim i Ratusz Rzeszowski. Stacje szlaku świętych obejmują: 1. Bazylikę Ojców Bernardynów; 2. Farę Rzeszowską; 3. Katedrę i Park Papieski; 4. Kościół św. Józefa na Staromieściu; 5. Krzyż przy Zamku Rzeszowskim; 6. Ratusz Rzeszowski; 7. Kościół św. Jadwigi Królowej; 8. Kościół bł. Karoliny Kózki; 9. Kościół św. Józefa Sebastiana Pelczara; 10. Kościół MB Saletyńskiej; 11. Kościół Św. Krzyża. Przy kościele św. Krzyża można zweryfikować i potwierdzić udział w pielgrzymowaniu przez wpis do Rzeszowskiej Księgi Pielgrzyma Papieskiego (należy nawiedzić przynajmniej 6 stacji). (tn)

Msza św. na rozpoczęcie XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie

ndz., 10/12/2014 - 13:57

12 października o godz. 11.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św. otwierająca obchody XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. W koncelebrze uczestniczył m.in. ks. Janusz Podlaszczak - koordynator działań Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił bp Górny. Kaznodzieja przypomniał związki Jana Pawła II z Rzeszowem. Nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego (Jan Paweł II. Świętymi bądźcie), ukazał świętość jako drogę każdego człowieka. W Mszy św. uczestniczyli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz rzeszowscy rzemieślnicy zrzeszeni w duszpasterstwie rzemieślników diecezji rzeszowskiej. Cukiernicy na tegoroczny Dzień Papieski przygotowali czekoladowy portret św. Jana Pawła II. (tn)

Wspieramy Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

ndz., 10/12/2014 - 13:42

Od 10 do 12 października br. na ulicach miast diecezji rzeszowskiej, podobnie jak w całej Polsce, trwa zbiórka publiczna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tysiące wolontariuszy pomaga w zgromadzeniu środków, które będą przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Zbiórka jest przeprowadzana także przy kościołach. Przed kościołem św. Krzyża w Rzeszowie dodatkowo można nabyć kremówkę papieską. Jest to dar cukierników rzeszowskich zrzeszonych w duszpasterstwie rzemieślników. Dochód ze sprzedaży kremówek także zasili konto Fundacji Dzieło Niego Tysiąclecia. (tn)

30 lat Wspólnoty Dobrego Pasterza

sob., 10/11/2014 - 19:10

11 października br. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia istnienia przy parafii grupy Odnowy w Duchu Świętym - Wspólnoty Dobrego Pasterza. Okolicznościowej Mszy św. o godz. 15.30 przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Następnie odbyło się spotkanie w budynku Kurii Diecezjalnej, a od godz. 19.30 modlitwa uwielbienia w kościele św. Krzyża. Pomysł na utworzenie wspólnoty zrodził się podczas rekolekcji Wspólnoty Nowe Życie w Białce Tatrzańskiej w 1984 r. Uczestnicy rekolekcji z Rzeszowa postanowili stworzyć grupę Odnowy w Duchu Świętym w swoim rodzinnym mieście. Pierwsze spotkania odbywały się w domach prywatnych, a następnie na plebanii parafii św. Krzyża w Rzeszowie, która wtedy mieściła się przy ul. Lisa-Kuli. Pierwszym opiekunem grypy był ks. Zygmunt Jarzyna. Większość uczestników spotkań byli to studenci. Obecnie wspólnota spotyka się we wtorki o godz. 18.30 - Msza św. w kościele św. Krzyża, o godz. 19.15 - spotkanie w salce przy ul. Fircowskiego. (tn)

Kongregacja dziekanów. Gość z Estonii.

pt., 10/10/2014 - 10:29

10 października br. o godz. 9.30 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie rozpoczęła się kongregacja dziekanów. Spotkaniu przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Oprócz dziekanów i wicedziekanów 25 dekanatów diecezji rzeszowskiej uczestniczyli w nim: biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski oraz przedstawiciele różnych instytucji diecezjalnych. Gościem specjalnym kongregacji był administrator apostolski Estonii bp Philippe Jourdan. Program obejmował pięć wystąpień:
Informacja na temat Kościoła w Estonii (bp Philippe Jourdan); prezentacja działań organizacji Pomoc Kościołowi w potrzebie (ks. Rafał Cyfka); relacja z Konferencji Episkopatu Polski (bp Jan Wątroba); prezentacja programu duszpasterskiego na rok 2014/2015 (ks. Jan Szczupak); przybliżenie idei Światowych Dni Młodzieży i ewangelizacji Rzeszowa (ks. Paweł Tomoń i ks. Daniel Drozd); aktualne ogłoszenia (ks. Jerzy Buczek). (tn)

Centrum Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej

czw., 10/09/2014 - 12:06

1 października br. biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał dekret powołujący Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej. Siedzibą Centrum będzie biuro w budynku Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 25.

Do zadań Centrum należy:
- promowanie idei ŚDM;
- kontakt z Krakowskim Komitetem ŚDM 2016;
- przygotowanie młodzieży Diecezji Rzeszowskiej do ŚDM w Krakowie;
- współpraca z koordynatorami poszczególnych rejonów w naszej Diecezji;
- przygotowanie tzw. Dni w Diecezji (20 - 25 lipca 2016) poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Krakowie;
- koordynowanie poszczególnych sekcji

Do pracy w Diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej zostali powołani:
Ks. Daniel DROZD – koordynator diecezjalny ŚDM w Diecezji Rzeszowskiej
Ks. Paweł PIETRUSIAK, ks. Paweł TOMOŃ – vice koordynatorzy
Bogusław BIAŁY i Honorata KIWAŁA – liderzy świeccy
Ewa BIELECKA – sekretarz
Ks. Marcin SZOPIŃSKI – skarbnik
Ks. Tomasz NOWAK – rzecznik prasowy

Do pracy w poszczególnych sekcjach w Diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej zostają powołani:
Ks. Grzegorz ZŁOTEK - sekcja kulturowa
Ks. Daniel TOMASIK - sekcja komunikacyjna
Ks. Marek KOTWA - sekcja komunikacyjna
s. Monika DUC SP - sekcja komunikacyjna
ks. Tomasz BLICHARZ - sekcja wolontariatu
ks. Jan SZCZUPAK - sekcja współpracy z urzędami świeckimi
ks. Paweł TOMOŃ - sekcja współpracy z urzędami świeckimi
ks. Wiesław RAFACZ - sekcja formacyjno-programowa
ks. Paweł PIETRUSIAK - sekcja formacyjno-programowa
ks. Tomasz BAĆ - sekcja formacyjno-programowa
ks. Damian BOLKA - sekcja formacyjno-programowa
ks. Krzysztof GOLAS - sekcja formacyjno-programowa
ks. Marek WINIARSKI - sekcja formacyjno-programowa
ks. Grzegorz KOT - sekcja formacyjno-programowa
ks. Grzegorz KOT - sekcja modlitewna
ks. Bogusław JAWORSKI - sekcja modlitewna
ks. Marcin DUPLAGA - sekcja modlitewna
ks. Marcin JARACZ - sekcja pracy z rodzinami
ks. Mariusz WAWRZYNEK - sekcja pracy z rodzinami
ks. Krzysztof RUSZNICA - sekcja pracy z rodzinami
ks. Maciej Chuchla - sekcja logistyczna i organizacji grup
ks. Michał Domasik - sekcja logistyczna i organizacji grup
ks. Witold WÓJCIK - sekcja medialna
ks. Tomasz NOWAK - sekcja medialna
ks. Przemysław JAMRO - sekcja marketingowa
ks. Michał SZETELA - sekcja marketingowa
ks. Krzysztof STAWARZ - sekcja marketingowa
ks. Tomasz RYCZEK - sekcja marketingowa
ks. Tomasz BAĆ - sekcja liturgiczna
ks. Tomasz BLICHARZ - sekcja liturgiczna
ks. Krzysztof KALAMASZEK - sekcja liturgiczna
ks. Jakub NAGI - sekcja liturgiczna
ks. Marcin DUNAJ - sekcja liturgiczna

Do pracy w poszczególnych rejonach naszej Diecezji zostają powołani:
Ks. Maciej CHUCHLA – koordynator rejonu rzeszowskiego
Ks. Jakub NAGI – koordynator rejonu rzeszowskiego
Ks. Krzysztof STAWARZ – koordynator rejonu rzeszowskiego
Ks. Dominik LENIART – koordynator rejonu kolbuszowsko – sokołowskiego
Ks. Krzysztof RUSZNICA – koordynator rejonu kolbuszowsko – sokołowskiego
Ks. Michał DOMASIK – koordynator rejonu kolbuszowsko – sokołowskiego
Ks. Mateusz RACHWALSKI – koordynator rejonu kolbuszowsko – sokołowskiego
Ks. Paweł KARCZMARCZYK – koordynator rejonu ropczycko – sędziszowskiego
Ks. Piotr PRZYPEK – koordynator rejonu ropczycko – sędziszowskiego
Ks. Andrzej SZPACZYŃSKI - koordynator rejonu ropczycko – sędziszowskiego
Ks. Paweł CIBA – koordynator rejonu strzyżowskiego
Ks. Paweł PRATKO – koordynator rejonu strzyżowskiego
Ks. Piotr RÓŻ – koordynator rejonu jasielsko–gorlickiego
Ks. Tomasz RUSYN – koordynator rejonu jasielsko-gorlickiego

Zmarł śp. Ryszard Kojder, ojciec Ks. Kamila Kojdera, wikariusza w Jasionce

czw., 10/09/2014 - 09:24

Zmarł śp. Ryszard Kojder, ojciec Ks. Kamila Kojdera, wikariusza w Jasionce. Pogrzeb w sobotę, 11 października, o godz. 10.30 w kaplicy cmentarnej na Wilkowyi w Rzeszowie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Śp. Ryszard Kojder był przez lata zaangażowany w Domowy Kościół, w organizowanie rekolekcje dla Ruchu, był także przez lata szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. w parafii św. J. S. Pelczara w Rzeszowie.

Zmarł śp. Ks. kan. Józef Trzeciak, emerytowany proboszcz w Babicy

czw., 10/09/2014 - 09:19

W czwartek, 9 października, zmarł śp. Ks. Kan. Józef Trzeciak, emerytowany proboszcz w Babicy
Eksporta w piątek, 10 października o godz. 15.00 w Babicy
Pogrzeb w sobotę, 11 października, o godz. 14.00 w Babicy
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Ks. Kanonik Józef Trzeciak
ur. 20.09.1942 - Bratkowice, syn Władysława i Jadwigi Surowiec
Matura: 1961 - LO Rzeszów
Studia: 1961-1969 Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne
Święcenia: 24.06.1969, Przemyśl
święceń udzielił: Ks. Bp Ignacy Tokarczuk
Pracował jako wikariusz w parafiach:
Niebieszczany 10.07.1969 - 01.04.1971
Stalowa Wola 02.04.1971 - 09.07.1971
Lubenia 10.07.1971 - 13.07.1973
Sokołów Młp. 13.07.1973 - 23.06.1976
Łąka 24.06.1976 - 30.06.1978
Nowa Sarzyna 01.07.1978 - 05.10.1980

Następnie pracował jako proboszcz w parafiach:
Kotowa Wola 06.10.1980 - 20.01.1983
Babica 21.01.1983 - 25.08.2012

Od 26.08.2012 przebywał w parafii Babica jako emeryt, wspierając Ks. Proboszcza w duszpasterstwie.
Był wicedziekanem Dekanatu Czudec od 2004-10-25 do 2010-01-04
Wizytatorem Dekanalnym Katechezy - Dekanat Czudec, od 2004-11-18 do 2012-08-25
Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej - Asystent dekanalny w Dekanacie Czudec, od 2003-10-30 do 2013-08-25
Kapelania DPS w Babicy - kapelan DPS, od 1995-10-01
Kapituła Kolegiacka w Strzyżowie - kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie, od 2007-03-25

Zmarł ks. kan. Andrzej Sekulski, emerytowany proboszcz w Kłyżowie

śr., 10/08/2014 - 09:45

Zmarł ks. kan. Andrzej Sekulski, emerytowany proboszcz w Kłyżowie. Eksporta do kościoła parafialnego w Kłyżowie odbędzie się w piątek, 10 października o godz. 17.00. Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w sobotę, 11 października o godz. 13.00 w Kłyżowie.
Śp. ks. kan. Andrzej Sekulski urodził się 10 października 1934 r. w Rudniku nad Sanem. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w seminarium duchownym w Przemyślu latach (1953 -1959). Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1959 r.
Jako wikariusz pracował w Trześni (1959-1961), Pysznicy (1961-1964), Jaśle (1964-1966), Dukli (1966-1969), Strzyżowie (1969-1970), Pysznicy (1979-1974). Jako proboszcz posługiwał w Kłyżowie w latach 1974-2009. Mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli w 1997 r.

Marsz różańcowy w intencji Ojczyzny

pon., 10/06/2014 - 11:33

5 października br. o godz. 15.00 pod krzyżem Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów w Rzeszowie rozpoczęła się krucjata różańcowa - modlitwa w intencji Ojczyzny. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia uczestnicy krucjaty (około 300 osób), na czele z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą, przeszli w modlitewnym marszu do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Rozważania różańcowe były oparte o słowa św. Jana Pawła II na temat dekalogu. Modlitwa zakończyła się Mszą św. w bazylice bernardynów. Organizatorami krucjaty byli: Kościół Domowy oraz Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej. (tn)

Święty Michał w Strzyżowie

pon., 10/06/2014 - 10:05

Miasto na Pogórzu Strzyżowskim. Osią malowniczych widoków tego miejsca jest meandrująca rzeka Wisłok. Z najwyżej położonych punktów można zobaczyć przepiękną panoramę miasta położonego w kotlinie. Niby zwykłe miasto jak ich wiele, ale jednak jest w nim coś wyjątkowego. To jedno z 11 miast, którym patronuje św. Michał Archanioł.
Michał Archanioł to wyjątkowa postać, jest wodzem Niebieskich zastępów, tym, który podczas buntu aniołów w niebie wystąpił z okrzykiem: „Któż jak Bóg” wypowiadając tym samym wojnę Szatanowi. To wojownik. Św. Michał jest obdarzony przez Boga największym zaufaniem, to ten, który posiada klucze do nieba. Jest On Aniołem walczącym. Waga, którą na wielu wizerunkach trzyma w dłoni, jest symbolem sprawiedliwości, służyć ma ona do odmierzania dobrych uczynków podczas Sądu Ostatecznego.
Strzyżów jest więc wyjątkowym miastem - ma wyjątkowego patrona. Pisana historia kultu Michała Archanioła w Strzyżowie sięga II poł. XV w. Przed rokiem 1464, w naszym mieście, został wybudowany drewniany kościółek pod Jego wezwaniem. W 1481 r., gdy Strzyżów uzyskał prawa miejskie, pojawia się pierwsza wzmianka o strzyżowskim herbie, w którym widnieje ten Archanioł. Św. Michała w herbie Strzyżowa można utożsamiać z właścicielami miasta, dwoma rycerzami Wojtko i Pakoszem, a także z dawną nazwą miasta – Strzeżno. Któż inny mógł lepiej strzec i ochraniać miasto jak św. Michał. Do dziś wizerunek tego Archanioła widnieje w jego herbie. Św. Michał trzyma srebrny miecz w prawej dłoni, w lewej zaś dzieży wagę. Stoi na zielonym smoku. Ma srebrną zbroję i hełm z krzyżem na szczycie. W 2005 roku, w święto Archaniołów, na strzyżowskim rynku został uroczyście poświęcony pomnik ku Jego czci.
Każdego roku dzień 29 września (Liturgiczne wspomnienie Świętych Archaniołów) Strzyżów przeżywa w sposób szczególny. W tym roku do tego święta przygotowywaliśmy się wyjątkowo. Do naszej parafii przybyła figura św. Michała Archanioła z Góry Gargano.
A wszystko zaczęło się w piątkowy wieczór (26 września). Na strzyżowskim rynku, pod pomnikiem św. Michała po godzinie 17:00 zaczęli gromadzić się ludzie. Gdy o 17.30 procesyjnie przybyła liturgiczna służba ołtarza, na czele z Ks. Proboszczem dr Janem Wolakiem i księżmi pracującymi w parafii, rozpoczęło się oczekiwanie na przyjazd figury. Pod przewodnictwem Michality ks. Piotra Prokopowicza zaczęliśmy z niecierpliwością wyczekiwać samochodu z naszym gościem. Radością jest fakt, że kustoszem tej cudownej figury jest nasz rodak, pochodzący ze Strzyżowa Brat Andrzej Zimny (Michalita).
Czekamy. Pogoda nie na pawa optymizmem, bo wieje wiatr z pojawiającym się na zmianę deszczem – jest zimno, jak na wrześniowy wieczór. A jednak po chwili zza chmur wyłania się tęcza. Nie sposób jej nie zauważyć. Ludzie zaczynają się do siebie uśmiechać, bo tęcza to przecież znak przymierza (Rdz 9,13). Mimo zimna robi się cieplej, a tęcza widnieje już na całym niebie. Z daleka widać samochód z napisem „Czas mocy i Łaski”.
Brat Andrzej przekazuje Ks. Proboszczowi koronę św. Michała i procesyjnie, ze śpiewem na ustach, zmierzamy w stronę świątyni. A tam witamy naszego gościa, nie chlebem i solą, jak to zwyczaj nakazuje, ale ciepłymi sercami i szczerymi słowami, najpierw dzieci, później przedstawiciele parafii i Ksiądz Proboszcz. Wszyscy wyrażają wdzięczność i radość z Jego przybycia.
Rozpoczynamy uroczystą Eucharystię. Przy ołtarzu głównym stoi figura św. Michała, nie można jej nie zauważyć, nie można od niej oderwać wzroku. Kaznodzieja, ks. Piotr, zwraca naszą uwagę na trzy ważne rzeczy dotyczące św. Michała. Pierwsza to jego imię. Michael – Któż jak Bóg! Ten, który wybrał Boga w sposób świadomy, wybrał go całym sobą. Tym samym został w sposób szczególny przez Boga uhonorowany. Stał się wodzem niebieskich zastępów. Drugim aspektem jest walka. To patron wszystkich walczących. Michał walczy nieustannie o dusze ludzkie, walczy z Szatanem i złem. I trzeci aspekt – fakt istnienia Aniołów. Św. Michał to Anioł. Świat Aniołów istnieje czy my w niego wierzymy bardziej czy mniej. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest nam pomocą, a o którym nie możemy zapomnieć. Po Mszy świętej chcemy pokazać św. Michałowi nasze miasto. W półmroku, przy zapalonych świecach, biel figury przyciąga nasz wzrok. Ze śpiewem przechodzimy obok szkoły, policji (której jest patronem), szpitala, zmierzając na cmentarz, któremu patronuje i gdzie mieści się Jego kaplica. W tym szczególnym miejscu chcemy modlić się za zmarłych, ale także powierzać patronowi dobrej śmierci nasze ostatnie chwile ziemskiego życia prosząc właśnie o dobrą śmierć i niebo. Dzień kończymy przy Sercu Maryi, Królowej Aniołów śpiewając Apel Jasnogórski.
Sobota to dzień, który do południa poświęcony jest osobom starszym, chorym i samotnym. W Kościele trwa spowiedź, rozpoczynamy modlitwę różańcową, chcemy w sposób szczególny powierzać osoby samotne, chore i starsze. W ich intencji odprawiona zostaje także Msza św., podczas której następuje uroczyste przyjęcie szkaplerza św. Michała Archanioła. O 15:00 Godzina Bożego Miłosierdzia gromadzi nas przy św. Michale, by upraszać nam zdroje łask płynące z przebitego na krzyżu Serca Jezusa. Jezus w Najświętszym Sakramencie słucha naszych modlitw, tych zanoszonych wspólnie i indywidualnie, a my wierzymy, że wstawiennictwo św. Michała wyprosi nam u Boga potrzebne łaski.
Św. Michał to także patron dobrych wyborów. W Kościele zaroiło się więc od dzieci i młodzieży. To czas poświęcony im w sposób szczególny. Ich czas na spotkanie z Anielskim gościem. Dzieci gromadząc się przy figurze, pod przewodnictwem księdza i Sióstr Serafitek, (pracujących w parafii) powierzają Mu swoje młode życie. Na to szczególne spotkanie przyjechała także pielgrzymka ze Stalowej Woli, by razem z dziećmi naszej parafii modlić się do Anielskiego Patrona. Sobotni wieczór upływa nam na wspólnej Eucharystii, podczas której prosimy za rodzinami. Modlimy się także o uzdrowienie i uwolnienie od zła. Po Mszy trwamy przed Panem utajonym w białym chlebie Eucharystii. Prosimy o uwolnienie ze wszelkich zniewoleń. Na koniec możemy przyjąć indywidualne błogosławieństwo.
Dni mijają szybko. Dopiero witaliśmy Wodza Wojsk Niebieskich a tu już niedziela. Dla wszystkich, którzy wstali wczesnym rankiem, w Kościele rozbrzmiewają Godzinki do św. Michała Archanioła. Tym szczególnym wołaniem do Boga chcemy rozpocząć kolejny dzień z figurą św. Michała w naszej parafii. Na każdej Mszy świętej ks. Michalita przybliża nam historię objawień św. Michała na Górze Gargano – miejsca szczególnie wybranego przez Boga do szerzenia kultu Archanioła Michała. Podczas każdej Mszy oddajemy się opiece Patronowi naszego miasta poprzez akt poświęcenia się Jemu. Południe gromadzi najmłodszych. Na tą Mszę przyjeżdżają dzieci wraz z Siostrami Serafitkami z Tarnowa. Dalej prosimy Boga o łaski przez miłosierdzie Boże, spotykamy się z Nim jak Mojżesz twarzą w twarz w Najświętszym Sakramencie. Księża Michalici chcąc przybliżyć nam historię figury zapraszają nas na film o Sanktuarium św. Michała w Monte Sant Angelo. To już ostatnie chwile naszego Opiekuna w mieście. Chcemy jeszcze uwielbić Boga z chórami Anielskimi odśpiewując Koronkę Uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Anielskimi. Każdy chór Anielski ma swoje zadanie. Chcemy prosić wszystkie chóry, zastępy Anielskie na czele ze św. Michałem – Wodzem o potrzebne łaski dla naszych rodzin, bliskich, zawierzyć Bogu nas samych i całą naszą parafię. Ostatnim punktem jest uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Ksiądz Biskup, w skierowanym do nas słowie, przypomina o Aniołach, które pojawiają się w Piśmie świętym. Są to szczególni opiekunowie, mają nas chronić i strzec.
Ostatnie spojrzenia na piękną figurę anielską, ostatnie słowa. Kieruje je na pożegnanie jedna z rodzin naszej parafii, Burmistrz Strzyżowa odświeża karty historii, przypominając jak to św. Michał stał się patronem miasta, zawierza także Strzyżów Jego opiece. Ksiądz Proboszcz żegna figurę Archanioła słowami::

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, I chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc Im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, Po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Tak Panie, Boże wszechmogący, mówiłeś kiedyś do swojego ludu – Izraela. Te słowa wciąż są aktualne, Bo człowiek obdarowany przez Ciebie wolnością, wciąż może wybierać…
Pragniemy iść za Tobą, pragniemy Cię kochać, ale wciąż doświadczamy – każdy Po swojemu – swej ludzkiej słabości. By jej zaradzić zaprosiliśmy naszego Patrona – św. Michała Archanioła. Był z nami przez te dni a cudowna figura z Gargano była tego symbolem I przypomnieniem.
Dlatego teraz – wobec Ciebie Boga Wszechmogącego, wobec naszego pasterza biskupa Kazimierza, wobec zgromadzonych kapłanów I osób świeckich, w tej świątyni, na murach której widnieje wymalowany herb miasta ze św. Patronem – proszę Ciebie św. Michale Archaniele – pomagaj nam dobrze żyć. Pomagaj nam zwyciężać zło dobrem. Obejmij swą opieką nasze rodziny, utrudzonych ojców I matki, młodych ludzi u progu dorosłego życia, dzieci z odbiciem nieba w oczach. Wyproś Boże dary nadziei I pokoju tym, którzy stracili ufność wobec ludzi a czasem I Boga samego. Opiekuj się tymi, którzy sił nie mają, by się przezwyciężyć złu w każdej postaci. Wspieraj tych, którzy mocni duchem są świadkami Boga na co dzień. Wejrzyj na siostry zakonne I duszpasterzy miasta I dekanatu – niech będą wierni swojemu powołaniu.
Tobie powierzamy się dzisiaj. Tobie każdy z nas chce powiedzieć o tym, co go w Bożych cieszy ale I boli. O tym, co jest naszym radosnym zwycięstwem I naszą przegraną w życiu.
A Ty to wszystko zechciej przyjąć I wspieraj, abyśmy dnia każdego powtarzali twe zawołanie KTÓŻ JAK BÓG I jak Ty byli Bogu wierni. Niech się tak stanie! Amen!

Św. Michał opuszcza naszą świątynie, odprowadzamy Go do samochodu–kaplicy. Ksiądz Biskup symbolicznie ściąga koronę z głowy Archanioła, przekazuje ją kustoszowi figury – Bratu Andrzejowi. Św. Michał jedzie dalej, przemieniać serca kolejnych ludzi. Żegnamy Go oklaskami.

Niecałe trzy dni. Ile przez ten czas spłynęło łask na ludzi odwiedzających naszą świątynie, ile serc się zmieniło, ile łez i smutków zostało wylanych przed tą cudowną figurą to zliczyć może tylko Bóg. Jednak wdzięczni za dar i możliwość przebywania, wraz z figurą św. Michała, przed Bogiem wierzymy, że nie były to puste słowa i gesty. Że Archanioł Michał pozostanie w naszym mieście nie tylko poprzez herb i patronat czy w naszym Kościele poprzez wizerunek, ale przede wszystkim w naszych sercach przez gorącą cześć i nabożeństwo do Niego. Św. Michał codziennie toczy bój o każdą duszę ludzką. Jest nam pomocą w różnorakich potrzebach. Taki patron to wielki dar, ale i wielkie wyzwanie. Niech te dni spędzone w obecności św. Archanioła z Góry Gargano na długo pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach. Niech od dnia dzisiejszego naszym okrzykiem i zawołaniem, przejawiającym się w naszej codzienności, będzie zawołanie św. Michała „Któż jak Bóg!”.

Magdalena Maraj

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony parafialnej:
http://www.strzyzowfara.parafia.info.pl/?p=main&what=1
Zapraszamy do wysłuchania homilii, wygłoszonych podczas peregrynacji figury św. Michała:
http://www.strzyzowfara.parafia.info.pl/?p=main&what=48
Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://picasaweb.google.com/117072752138850006267

I raz i dwa dla JP2 - w Dniu Papieskim zapraszamy na rzeszowski Rynek

ndz., 10/05/2014 - 09:15

Rzeszowskie obchody 14. Dnia Papieskiego 12 października br. rozpoczną się Mszą św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie o godz. 11.00 z udziałem stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Później obchody przeniosą się na rzeszowski Rynek. Tam uczestnicy spotkania będą mogli się podpisać pod listem do papieża Franciszka.

godz. 12.00 gry i zabawy dla dzieci
godz. 15.00 flash mob "I raz i dwa dla JP2"
godz. 17.00 studio Katolickiego Radia Via na Scenie przy Ratuszu
godz. 18.00 koncert zespołu Młody Duch z Górna
godz. 19.00 podsumowanie tegorocznej akcji przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
godz. 20.00 koncert Niny Nowak - solistki Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej
godz. 21.00 Apel Jasnogórski. Modlitwę poprowadzi biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Organizatorami imprez są: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Urząd Miasta Rzeszowa, Katolickie Radio Via. (tn)

Dzień Papieski w Rzeszowie

ndz., 10/05/2014 - 08:50

W bieżącym roku często wracamy do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Rzeszowie: „Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa niebieskiego”. Przypominaliśmy je w kwietniu przy okazji kanonizacji Papieża Polaka. Wracamy do nich także przy okazji 14. Dnia Papieskiego, który w tym roku będziemy obchodzić 12 października.
Rzeszowskie obchody 14. Dnia Papieskiego rozpoczęły się już 30 września pierwszą z cyklu audycji „Studio papieskie” w Katolickim Radiu „Via”. Audycje, przygotowywane przez stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przybliżają słuchaczom problematykę związaną z hasłem danego roku. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski 14. Dzień Papieski obchodzić będziemy pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Możemy przypuszczać, że temat świętości będzie pojawiał się często na radiowej antenie w czasie „Studia papieskiego”. Okazuje się, że świętość jest wciąż atrakcyjna dla młodych ludzi. I choć można czasem usłyszeć, że należy do niemodnych pojęć, nadal znajdują się osoby, które pragnął żyć jej ideałami. Tegoroczne hasło nabiera szczególnego znaczenia ze względu na przeżywaną w tym roku kanonizację Papieża z Polski. Przypomnienie świętego życia Jana Pawła II stanowi dodatkową zachętę do podążania drogą świętości.
Corocznym obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Organizowane są koncerty, wystawy, panele dyskusyjne i nabożeństwa. Tradycją obchodów Dnia Papieskiego w Rzeszowie jest Pielgrzymowanie ze św. Janem Pawłem II Rzeszowskim Szlakiem Świętych. Szlak ten wyznaczają miejsca związane z osobami, które Jan Paweł II beatyfikował lub kanonizował. Pielgrzymowanie rozpocznie się uroczyście 10 października o godz. 17.30 w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Główne obchody odbędą się 12 października. O godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie z udziałem stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Później obchody przeniosą się na rzeszowski Rynek. Tam uczestnicy spotkania będą mogli się podpisać pod listem do papieża Franciszka. Od godz. 12.00 zaplanowano gry i zabawy dla dzieci; o godz. 15.00 flash mob "I raz i dwa dla JP2"; o godz. 17.00 studio Katolickiego Radia Via na Scenie przy Ratuszu; o godz. 18.00 koncert zespołu Młody Duch z Górna; o godz. 19.00 podsumowanie tegorocznej akcji przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Gwiazdą wieczoru będzie Nina Nowak - solistka Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej, która wystąpi o godz. 20.00. Zakończenie przewidziano na godz. 21.00. Modlitwę Apel Jasnogórski poprowadzi biskup rzeszowski Jan Wątroba.
Bardzo ważnym aspektem Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przy kościołach i na ulicach Rzeszowa oraz całej diecezji rzeszowskiej pojawi się tysiące wolontariuszy zbierających pieniądze na program stypendialny. Dodatkowo można wesprzeć Fundację poprzez wysłanie sms. Fundacja obejmuje pomocą utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin, dając im szansę na rozwijanie pasji i talentów oraz kontynuowanie edukacji. To żywy, najpiękniejszy z wszystkich, pomnik św. Jana Pawła II. Biuro obsługi Dnia Papieskiego, gdzie na bieżąco będą przyjmowane pieniądze ze zbiórki kościelnej i publicznej, mieści się w budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej w Rzeszowie. Koordynatorem Dni Papieskich w Rzeszowie jest ks. dr Janusz Podlaszczak. Organizatorami imprez są: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Urząd Miasta Rzeszowa, Katolickie Radio Via. (tn)

Zmarł śp. ks. kan. Jan Gut, emerytowany proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

sob., 10/04/2014 - 11:26

Zmarł śp. ks. kan. Jan Gut, emerytowany proboszcz w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.
Eksporta w poniedziałek, 6 października, o godz. 13.00 w kościele Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.
Pogrzeb we wtorek, 7 października o godz. 13.00 w Brzózie Stadnickiej k. Żołyni.

Ks. Kan. Jan Gut, ur. 14.06.1951- Brzóza Stadnicka, syn Michała i Heleny Płoszaj, matura: 1969 - LO Żołynia, studia: 1969-1975 Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, święcenia kapłańskie 21.06.1975 Przemyśl, święceń udzielił: Ks. Bp Ignacy Tokarczuk.
Pracował jako wikariusz w parafiach:
- Korczyna 15.07.1975 - 13.06.1977,
- Niebieszczany 14.06.1977 - 30.06.1979,
- Dubiecko 01.07.1979 - 30.06.1981,
- Rozwadów 01.07.1981 - 31.07.1983,
- Jasło 01.08.1983 - 31.07.1985,
Następnie pracował jako proboszcz w parafiach:
- Kuźmina 01.08.1985 - 15.02.1988,
- Harklowa 16.02.1988 - 19.04.1997,
- Kolbuszowa - Wszystkich Świętych 20.04.1997- 04.11.2010,
Następnie jako emeryt pozostawał w parafii Kolbuszowa - Wszystkich Świętych.
Był od 2007 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!