foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Prezentacja postaci z obrazu: „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”

BŁOGOSŁAWIONA SIOSTRA EWA BOGUMIŁA NOISZEWSKA

Nojszewska Ewa

Błogosławiona Siostra Noiszewska urodziła się 11 maja 1885 roku w Ostaniszkach na Wileńszczyźnie. Była najstarszą córką z jedenaściorga dzieci Kazimierza Noiszewskiego, wybitnego okulisty i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Marii z domu Andruszkiewicz. Na Chrzcie Świętym otrzymała imię Bogumiła. Studia medyczne rozpoczęła w 1903 roku w Petersburgu i ukończyła je z wyróżnieniem w 1914 r. W czasie pierwszej wojny światowej pracowała w lazaretach.

W 1919 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP i przyjęła imię Ewa, a śluby wieczyste złożyła w 1927 r. Pełniła następnie obowiązki lekarza zgromadzenia, pracując kolejno w gimnazjum w Jazłowcu i w Słonimiu jako nauczycielka i wychowawczyni.

Jej duchowym przewodnikiem był Sługa Boży ks. biskup Zygmunt Łoziński. Starała się w ciągu całego swego życia realizować zasadę, której nauczał, że świętości trzeba szukać w każdym miejscu, w każdej chwili i w każdej sytuacji.

Po wybuchu II wojny światowej, wrażliwa na potrzeby bliźnich, skromna i skora do pomocy, pomagała wszystkim potrzebującym, głodującym, rodzinom więźniów i zamordowanych. Na terenie klasztoru ukrywała Żydów.

Została aresztowana 18 grudnia 1942 r. przez Gestapo za ratowanie Żydów, a następnego dnia rozstrzelana na Górze Pietralewickiej koło Słonimia razem z ks. Adamem Sztarkiem i s. Marią Martą od Jezusa – Kazimierą Wołowską. Nie skorzystała z możliwości ukrycia się, a potem z proponowanej ucieczki. Treścią jej życia była modlitwa do Zbawiciela„ „o pomoc w zbawianiu ludu przez życie ukryte i śmierć męczeńską”. Pochowana została w zbiorowej mogile.

Jedno ze świadectw dotyczące jej osoby charakteryzuje życie bł. Siostry Ewy: „Siostra Ewa była prawdziwym lekarzem i opiekunką chorych. Zgodnie mówiono o niej, że była dobrym i wybitnym lekarzem, że trafnie stawiała diagnozy, potrafiła leczyć prostymi środkami. Leczyła nie tylko w domu, w którym pracowała, ale w miesiące wakacyjne – na prośbę przełożonej generalnej – objeżdżała domy zakonne, by inne siostry zbadać, skierować na operacje, czy też leczenie specjalistyczne. Siostra udzielała porad lekarskich także osobom, które przychodziły do furty klasztornej. Byli to nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy czy Żydzi. W ciężkich i nagłych przypadkach opuszczała klasztor, by udzielić pomocy lekarskiej osobom będącym w potrzebie. Leczyła ludzi ziołami, robiła opatrunki, często dawała im herbatę i zupę. Była bardzo pogodna i wszystko, co robiła, robiła z dobrocią. Gdy pacjenci narzekali, że coś ich boli – mówiła im, że teraz boli, a resztę zostawmy Panu Bogu, bo On jest prawdziwym Lekarzem”.

Siostra Ewa Bogumiła Nojszewska została beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II w grupie 108 Błogosławionych męczenników z czasów II wojny światowej.

Błogosławiona Siostra Ewa Bogumiła Noiszewska, której wizerunek mamy wśród nas oraz cząstkę jej czcigodnych Relikwii, peregrynuje po kaplicach placówek służby zdrowia, aby przygotować środowisko medyczne naszej diecezji do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę
w 2018 r.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem

Błogosławionej siostry Ewy Bogumiły Noiszewskiej

Boże, Dawco żarliwości i wzniosłych pragnień, Ty natchnąłeś Błogosławioną siostrę Ewę, żeby niosła pomoc bliźnim potrzebującym wsparcia i opieki, a przez życie ukryte i śmierć męczeńską naśladowała Twojego Syna. Napełnij nas pragnieniem wypełniania Twojej woli z jej gorliwością i przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski..., o którą prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławiona siostro Ewo Bogumiło Nojszewska, módl się za nami.

Opracował Ks. Jacek Kaszycki

BIBLIOGRAFIA

Domaszewska Maria Ewa, Błogosławiona Siostra Ewa Noiszewska Niepokalanka 1885-1942, Nowy Sącz 2000.

Jabłońska-Deptuła Ewa, Siostra Ewa Noiszewska Niepokalanka 1885-1942, Szymanów 1994

                                                                           

Kaczmarek Tomasz, Światła w ciemności. Męczennicy 1939-1945, Włocławek 2000

Kosyra-Cieślak Hanna, Z miłości ofiaruję Tobie wszystko, Szymanów 1998

Łubieńska Angela, Wspomnienie o s. Ewie od Opatrzności (Buni) Noiszewskiej, Kościerzyna 1964

Martynuska Maria Janina, Bogumiła Noiszewska S. Maria Ewa od Opatrzności 1885-1942, Wrzosów 1993

Ks. Pick Józef (red.), Modlitewniku i śpiewniku pielgrzymkowym dla pracowników służby zdrowia, osób chorych i nie tylko. Materiały formacyjne dla kapłanów i wiernych świeckich, Bernardinum. Gdańsk-Pelplin 2016.

Przy opracowywaniu materiału korzystano z ogólnodostępnych stron internetowych:

http://brewiarz.pl

http://www.pielgrzymka.konin.pl

http://niedziela.pl

http://www.zrodlo.krakow.pl

Foto ze strony: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE