ZAPROSZENIE

Sw Lukasz Mrowla

NA UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

PATRONA SŁUŻBY ZDROWIA

22 października 2017 r.

Parafia Mrowla k. Rzeszowa

 

Z okazji św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia – zapraszamy środowisko medyczne diecezji rzeszowskiej, a zwłaszcza miasta Rzeszowa i okolic na wspólną modlitwę do Parafii Mrowla
k. Rzeszowa.

 

W tym roku całe spotkanie jest pod hasłem: „Św. Łukasz
i Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”
i wpisuje się w duchowe przygotowanie do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia – której w maju 2018 r. będzie przewodniczyła diecezja rzeszowska, przemyska i zamojsko-lubaczowska
(26 – 27 maj 2018 r.).

Plan przebiegu uroczystości:

Godz. 14:30 – przed Mszą św. możliwość udziału w modlitwie różańcowej.

Godz. 15:00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Górnego. Przed Mszą J.E. Ksiądz Biskup dokona uroczystego poświęcenia obrazu pt. „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” oraz relikwiarza przygotowanego w formie krzyża na Relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – duszpasterza i kapelana służby zdrowia

Po Mszy św. około godz. 16:15 – w Domu Strażaka w Mrowli Recital wokalno-instrumentalny pt. Dziękujemy…”.

Prezentacjia „Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia”

Skromny poczęstunek – spotkanie przy kawie lub herbacie.

 Organizatorzy ze strony kościelnej

Ks. mgr Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Ks. mgr Ryszard Tokarz – Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza w Mrowli

Organizatorzy ze strony środowiska medycznego z Rzeszowa

Prof. UR dr hab. n. med. Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Na wspomniane uroczystości w imieniu w/w osób oraz własnym, bardzo serdecznie zapraszam na 22 października 2017 r. (niedziela) do Parafii Mrowla k. Rzeszowa.

 Ks. Jacek Kaszycki

Kapelan Szpitala

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia