foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Rzeszów, 30 maja 2018 r.

PielgrzymkaDSZ2018 00DSZ 

REFLEKSJE PO PEREGRYNACJI I „94. OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE SŁUŻBY ZDROWIA” DO CZĘSTOCHOWY - 2018

PielgrzymkaDSZ2018 01 

Na zakończenie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę, która dokonała się w maju 2017 r., archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska oraz diecezja zamojsko-lubaczowska zostały poproszone o zorganizowanie podobnej Pielgrzymki, a jej termin został zaplanowany na 26 – 27 maja 2018 r.

PielgrzymkaDSZ2018 02W związku z tym, dla dokonania duchowego przygotowania do w/w Pielgrzymki, na ręce Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia z poszczególnych diecezji zostały przekazane Relikwie lekarki – Błogosławionej s. Ewy Bogumiły Noiszewskiej, pielęgniarki – Błogosławionej s. Marty Wieckiej i Obrazu: „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”.

 Relikwie i Obraz rozpoczęły peregrynację od diecezji rzeszowskiej.

Uroczysta inauguracja tej peregrynacji dokonała się w Kaplicy pw. Św. Brata Alberta w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. JadwigiPielgrzymkaDSZ2018 03 Królowej w Rzeszowie 18 czerwca 2017 r. w trakcie Mszy św. sprawowanej o godz. 14:30 pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W tym dniu rozpoczął się czas wspólnej modlitwy o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego oraz wrażliwość ludzką do rozwiązywania problemów środowiska medycznego w naszej diecezji rzeszowskiej.

Uroczystość peregrynacji w danej kaplicy (wg wcześniej rozpisanego kalendarza) zaplanowano tak, aby trwała ona przez tydzień, od niedzieli do soboty. Jako pomoce zostały przygotowane „Agendy” z odpowiednimi modlitwami i życiorysami, przybliżającymi postacie z Obrazu „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”.

Aby objąć tą szczególną modlitwą także chorych i personel medyczny DPS-ów i ZOL-i w dniu 22 października 2017 r. z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia – Parafia Mrowla k. Rzeszowa, jako jedyna Parafia w rzeszowskiej diecezji pod wezwaniem Św. Łukasza Ewangelisty, stała się miejscem wspólnej modlitwy w intencjach pracowników służby zdrowia, ich rodzin i tych, wśród których pracują.

PielgrzymkaDSZ2018 04To centralne w naszej diecezji spotkanie ludzi świata medycyny odbyło się pod hasłem: „Święty Łukasz, Święty Jan Paweł II i Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” i wpisało się w duchowe przygotowanie do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia, której 27 maja 2018 r. przewodniczyła diecezja rzeszowska, przemyska i zamojsko-lubaczowska.

Był to przede wszystkim czas modlitewnego dziękczynienia za wszelki trud posługi lekarzy, psychologów, terapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pracowników administracyjnych i technicznych oraz wszystkich pracowników służby zdrowia.

Wspólnie modliliśmy się, aby ci, którzy pochylają się nad człowiekiem w cierpieniu, otaczali swą troską każde ludzkie życie z pełnym poświęceniem i miłością, a konającym towarzyszyli z wiarą w ich przejściu do życia wiecznego.

Ponieważ w naszej diecezji zakończył się pierwszy etap peregrynacji Relikwii i Obrazu „Szlachetni Polacy wPielgrzymkaDSZ2018 05 służbie zdrowia” do Kaplic szpitalnych i hospicyjnych, a drugi etap miał rozpocząć się w listopadzie, dlatego J.E. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia dwóch kopii Obrazów, pt. „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” oraz Relikwiarza przygotowanego w formie krzyża z Relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – duszpasterza i kapelana służby zdrowia.

PielgrzymkaDSZ2018 06Jeden z poświęconych Obrazów został ofiarowany i pozostawiony w Kościele Parafialnym w Mrowli, w której od kilku lat gromadzimy się jako służba zdrowia z rzeszowskiej diecezji.

Natomiast drugi wraz z Relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – od listopada w ramach duchowego przygotowania do „majowej pielgrzymki”, kontynuował peregrynację do kaplic DPS-ów i innych ośrodków medycznych.

Warto zaznaczyć, że Mszy św. przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, który w Słowie skierowanym do nas, budził nadzieję, składając jednocześnie wyrazy wdzięczności wobec pracowników służby zdrowia każdego szczebla i stopnia.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup dokonał zawierzenia służby zdrowia diecezji rzeszowskiej Matce Bożej oraz Świętym i Błogosławionym – patronom służby zdrowia…

„…Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują. Spraw Panie, aby swoją troskliwością i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Niech Święci, Błogosławieni, szlachetni Polacy związani ze służbą zdrowia staną się dla tego środowiska inspiracją w pracy zawodowej i codziennym życiu.

Niech także, osoby pracujące w służbie zdrowia będą w naszym kraju w sposób właściwy zauważane i doceniane.

PielgrzymkaDSZ2018 07Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Ucz nas powierzać się nieustannie Niepokalanemu Sercu Twemu i Najświętszemu Sercu Twojego Syna. Amen”.

Po Mszy św. w przestronnej, pięknej auli w Domu Strażaka w Mrowli odbyła się dalsza część uroczystości. Tam wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali krótkiego recitalu wokalno-instrumentalnego, pt. „Dziękujemy” – jako przedłużenie podziękowania służbie zdrowia za ich trud i zaangażowanie w zatroskanie o nasze zdrowie i życie. Recital zaprezentował „Duet wokalno – instrumentalny” w składzie: sopran – pani Jadwiga Kot-Ochał, fortepian – pani Maria Marek. (I za te piękne chwile przeżyć artystycznych – też dziękujemy).

W całym spotkaniu modlitewnym i wspólnotowym brał udział także ks. dr WiesławPielgrzymkaDSZ2018 08 Matyskiewiczadiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie URz oraz wykładowca WSD w Rzeszowie – Katolicka Nauka Społeczna. Dokonał on prezentacji „Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia”.

To duchowe przygotowanie objęło peregrynacją, czyli szczególną modlitwą, 16 kaplic szpitalnych i hospicyjnych oraz 27 kaplic DPS-ów i ZOL-i diecezji rzeszowskiej. I przy tej okazji za wszelki trud i zaangażowanie – zarówno chorym, personelowi medycznemu jak i Kapelanom, Duszpasterzom, Proboszczom, a także Księżom Biskupom – bardzo serdecznie dziękuję.

Według ustalonego porządku czas peregrynacji w poszczególnych diecezjach odbywał się wg poniżej umieszczonego kalendarza:

Diecezja Rzeszowska – 18 czerwca 2017 r. – 14 października 2017 r. (kaplice szpitalne i hospicyjne), 03 grudzień 2017 r. – 09 czerwiec 2018 r. (kaplice DPS-ów i ZOL-i)

 PielgrzymkaDSZ2018 09

Archidiecezja Przemyska – 15 października 2017 r. – 03 lutego 2018 r.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska – 04 lutego 2018 r. – 27 maja 2018 r.

Jako pamiątkę po peregrynacji dla pracowników służby zdrowia przygotowano małe obrazki „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia” w wielkości pocztówki. Natomiast szczególną pamiątką w każdej kaplicy stała się kopia dużego obrazu: „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”.

Duchowe przygotowanie służby zdrowia do majowej Pielgrzymki na Jasną Górę zostało ubogacone iPielgrzymkaDSZ2018 10 rozszerzone o wyczekiwaną beatyfikację pielęgniarki z Krakowa Hanny Chrzanowskiej. Dlatego też Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie zorganizowały wyjazd pielgrzymkowy na uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Beatyfikacja miała miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach w dniu 28 kwietnia 2018 r. (sobota).

Hanna Chrzanowska to „sumienie pielęgniarek”. Stąd też na obrazie beatyfikacyjnym jej atrybutem świętości jest napisany przez nią tzw. „Rachunek sumienia pielęgniarki”. „Cioteczka”, jak ją nazywano, miała integralną wizję człowieka chorego, to znaczy patrzyła na niego całościowo. Chory nie był dla niej przypadkiem, jednostką chorobową, ale człowiekiem. A taki punkt widzenia jest dziś bardzo cenny i pożądany, choć niestety zapominany…

Hanna Chrzanowska, pionierka pielęgniarstwa społecznego, bliska współpracownica Karola Wojtyły, została beatyfikowana w przeddzień 45. rocznicy śmierci i w 20 lat po wszczęciu procesu beatyfikacyjnego.

W Krakowie, w trakcie beatyfikacji, decyzją Papieża Franciszka – dekret beatyfikacyjny odczytał kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który podczas Mszy beatyfikacyjnej powiedział, że „Hanna Chrzanowska była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu”. Nazwał ją „aniołem nadziei chrześcijańskiej”. Mówił dalej, że „w osobie bł. Hanny Chrzanowskiej Kościół świętuje kreatywność miłosierdzia, który na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych”.

PielgrzymkaDSZ2018 11Po bardzo intensywnym okresie przygotowań, a także – jak to bywa, różnych niespodzianek – w dniach 26-27 maja 2018 r. na „94. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia” do Częstochowy przybyli przedstawiciele Służby Zdrowia. PielgrzymkaDSZ2018 12

Dla Podkarpacia ta pielgrzymka stała się szczególną okazją promowania instytucji, osób związanych z naszym regionem, gdyż w tym szczególnym Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, to właśnie Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej, Archidiecezji Przemyskiej (posługujące na terenie województwa podkarpackiego) oraz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zostały poproszone o zorganizowanie tegorocznej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę”.

Pielgrzymkę poprzedziły dwudniowe rekolekcje pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Rekolekcje na Jasnej Górze poprowadził o. Dariusz Laskowski, paulin.

Zaś sama pielgrzymka rozpoczęła się 26 maja o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim. Po nim, o godz. 21:45PielgrzymkaDSZ2018 13 odprawiona została Droga Krzyżowa na Wałach – przygotowana i prowadzona przez przedstawicieli Archidiecezji Przemyskiej, w czasie której elementy modlitewne, refleksyjne i rozważania były przeplatane pięknie wykonanymi śpiewami.

Po Drodze Krzyżowej o godz. 23:00 rozpoczęła się Msza Święta połączona z nocnym czuwaniem. Liturgię wraz z oprawą muzyczną do tej Mszy przygotowała Diecezja Rzeszowska, a Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Romuald Kamiński. Koncelebrowali m.in.: Ks. Jacek Kaszycki, Ks. Krzysztof Bal oraz kapelani i duszpasterze poszczególnych diecezji.

Stało się to okazją, aby modlitwą naszą objąć zmarłych Kapelanów, Duszpasterzy z naszych diecezji i środowisk.

PielgrzymkaDSZ2018 14W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pamiętaliśmy o wszystkich poległych zakonnicach, posługujących jako tzw. „siostry miłosierdzia”, o zakonnikach, którzy często przeznaczali bieliznę ołtarzową, liturgiczną na bandaże, opatrunki dla rannych powstańców, żołnierzy, a klasztory na sale szpitalne.

Pamiętaliśmy o bohaterskich harcerkach, sanitariuszkach, sanitariuszkach Czerwonego Krzyża, pielęgniarkach, położnych. O wszystkich felczerach, lekarzach, o całej służbie zdrowia wojskowych korpusów, batalionów sanitarnych, szpitali polowych. Pamiętaliśmy o kapelanach, którzy często łączyli posługę religijną, duchową z posługą sanitarną. Wszystkie te osoby, w różnych okresach historycznych, walki niepodległościowej, również przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ale pamiętamy nadal, także o naszych kolegach, lekarzach, profesorach, wykładowcach, pielęgniarkach, położnych, aptekarzach oraz innych pracownikach służby zdrowia.

Pamiętamy i o zmarłych naszych pacjentach, którzy często bez opieki najbliższych umierali w szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej na naszych dyżurach, albo wprost na ulicy tuż po przyjeździe karetki pogotowia, bez obecności rodziny, tylko w naszej obecności.

W nocy od godz. 00:15 rozpoczęło się modlitewne czuwanie, a prowadzili je przedstawiciele Służby Zdrowa Diecezji Rzeszowskiej (w godz. 00:15 – 01:45), Archidiecezji Przemyskiej (w godz. 01:45 – 03:15) oraz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (w godz. 03:15 – 04:45).

 PielgrzymkaDSZ2018 15

Dzień drugi pielgrzymki (27 maja) rozpoczął się o godz. 8.45 – modlitwą poranną w Auli O. A. Kordeckiego. O godz. 9.00 – w ramach szkolenia zgromadzeni wysłuchali konferencji Pani dr hab. n. med. Małgorzaty Krajnik, prof. UMK – specjalistki w zakresie opieki paliatywnej – na temat „Opieka duchowa nad chorym u kresu życia”.

Razem z pielgrzymami modlił się bp Romuald Kamiński – Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

PielgrzymkaDSZ2018 16Przygotowanie do Eucharystii, przez pięknie przygotowane utwory, rozpisane na głosy, rozpoczął Chór Parafialny „Magnificat” z Parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie pod duchową opieką Ks. Marcina Stachnika i dyrygenturą Elżbiety i Dariusza Ochwat.

Na Mszę św. (27 maja 2018 r. godz. 11:00) na Szczycie Jasnej Góry przybył Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, a także przedstawiciel zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan Minister przemawiając do zgromadzonych, powiedział: „To jest szczególna chwila, dlatego że Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę ma dać nam siłę i duchową opiekę po to, abyśmy mogli opiekować się chorymi, wspomagać cierpiących, chorych, którzy zależą w dużym stopniu od nas. Nie tylko fachową wiedzą, ale również dawać im poczucie bezpieczeństwa, pomagać im przeżyć tę chorobę w sposób godny, w taki sposób, aby najmniej cierpieli i czuli, że jesteśmy z nimi nie tylko jako fachowcy, jako osoby, które mają ich leczyć i wyleczyć, ale również jako bliźni”.

Nasze województwo podkarpackie było reprezentowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego –PielgrzymkaDSZ2018 17 Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Pana Stanisława Kruczka wraz z małżonką Panią Wiolettą, Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego – Pana Prof. n. med. dr hab. Artura Mazura wraz z małżonką Panią Agatą, a także przez Przewodniczących i członków Zarządów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z Podkarpacia.

Na uroczystości obecni byli dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizykoterapeuci, psycholodzy, terapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i służb pomocniczych oraz kapelani szpitali – wszyscy, o których mówi nazwa „służba zdrowia”.

PielgrzymkaDSZ2018 18

 

A nasi ratownicy medyczni, to jak szczególni opiekunowie wpisujący się, niemalże w poczet „naszych aniołów stróżów” – i za to też im dziękujemy.

W sumie w tym roku (2018) przy tronie Madonny Jasnogórskiej zgromadziło się około 6 tys. osób. I warto zaznaczyć, że z samej diecezji rzeszowskiej przyjechało około 600 przedstawicieli służby zdrowia. Pielgrzymi z naszej diecezji na szlak autokarowych pielgrzymek trzy, dwu lub jednodniowych wyruszyli głównie z Rzeszowa (z „Szopena”, z „Lwowskiej”, z Przychodni Medycyny Pracy, krwiodawcy i OIPiP). Była też grupa z Turzy – Leśniówki, z Sędziszowa Małopolskiego oraz z Gorlic.

Były również reprezentowane Poczty Sztandarowe – a wśród nich Poczet Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

PielgrzymkaDSZ2018 19

Eucharystii na Szczycie Jasnej Góry przewodniczył i homilię wygłosił abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, a koncelebrowali m.in.: bp Romuald Kamiński, ks. Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, Ks. Kazimierz Gadzała – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej, Ks. Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Czesław Koraszyński – Diecezjalny Duszpasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz kapelani i duszpasterze z poszczególnych diecezji.

PielgrzymkaDSZ2018 20

Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski zwracając się do pielgrzymów, pracowników służby zdrowia, w homilii zauważył, że: „W perspektywie wiary wasza postawa, wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi tajemniczo obecnemu w doświadczonym cierpieniem człowieku. To misja o nadzwyczajnej wartości, którą najlepiej określa słowo – powołanie. (…) Światu potrzebny jest Pan Bóg, także i wtedy, kiedy otaczający nas świat tej prawdy sobie nie uświadamia do końca (…) Jedynie w perspektywie Bożej miłości możemy odpowiedzieć sobie na te ważne pytania dotyczące cierpienia, śmierci, choroby, umierania”.

Arcybiskup wspomniał o posłudze, jaką pełniła Maryja: „Patrzymy dzisiaj na Chrystusa i na Maryję, która określiła siebie mianem „służebnicy Pańskiej”. Bezpośrednio po zwiastowaniu udała się do Elżbiety, aby służyć słowem i konkretną pomocą. Można by Ją nazwać niezwykłą Boską pielęgniarką. Wracając do naszych codziennych zajęć, chcemy służyć tak jak Maryja”.

Tegoroczna Pielgrzymka Służby Zdrowia przeżywana była w duchu dziękczynienia za beatyfikację polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która miała miejsce 28 kwietnia br. w Krakowie.

Wskazując na Hannę Chrzanowską, nową Błogosławioną kaznodzieja zaznaczył: „Fenomen Hanny Chrzanowskiej polegał na tym, że rozumiała, że chory potrzebuje nie tylko pomocy fizycznej, ale także i duchowej, moralnej (...) W napisanym przez siebie tzw. „Rachunku sumienia pielęgniarki” postawiła bardzo wyraźne i trudne pytanie: czy rozumiem godność swojego zawodu? jaki jest mój stosunek do chorego?”

Warto zaznaczyć, że wyjątkowym punktem promocji Podkarpacia było złożenie daru ofiarnego na rzecz Biblioteki Jasnogórskiej w postaci trzytomowej publikacji, powstałej w ramach badań prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim, pt.: „Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r.” pod redakcją Ks. dr hab. Prof. URz Adama Podolskiego. Tom I. – Peregrynacje pielgrzymkowe i religijne do sanktuariów błogosławionych i świętych (1000-1939). Tom II. – Peregrynacje do Sanktuariów Maryjnych (1115-1918). Tom III. – Peregrynacje do Matki Bożej koronowanej w dobie II Rzeczypospolitej (1918-1939).

Na zakończenie Mszy św. został wypowiedziany Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej.

PielgrzymkaDSZ2018 21

Z Diecezji Rzeszowskiej pielgrzymi stanowili najliczniejszą grupę pątników. A licząc ich z pielgrzymami z Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej stanowili ¼ zgromadzenia na placu pod Jasnogórskim Szczytem.

PielgrzymkaDSZ2018 22

Zatem warto w tym miejscu podziękować wszystkim pielgrzymom - „służbie zdrowia”, a także kapelanom i duszpasterzom oraz organizatorom tak licznego przyjazdu pielgrzymów z naszego regionu podkarpackiego na Jasną Górę.

I przy tej okazji za wszelki trud i zaangażowanie, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej pielgrzymki, bardzo serdecznie dziękuję zarówno chorym, personelowi medycznemu za modlitwy, jak i Kapelanom, Duszpasterzom, za obecność na Jasnej Górze.

W imieniu własnym, organizatorów i uczestników „94. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę”, która w tym roku odbywała się w dniach 26-27 maja 2018 r., na ręce dyrygentów Elżbiety i Dariusza Ochwat oraz naPielgrzymkaDSZ2018 23 ręce opiekuna duchowego Chóru – Ks. Marcina Stachnika bardzo serdecznie dziękuję za piękny występ i oprawę muzyczną, jaką Państwo stworzyli swym śpiewem, pomagając nam wszystkim przeżyć centralny punkt naszej modlitwy i pielgrzymki, którym była uroczysta Msza Święta sprawowana w dniu 27 maja 2018 r. o godz. 11:00 na Szczycie Jasnej Góry. Dziękuję wszystkim chórzystom za piękny występ oraz prezencję i życzę dalszych sukcesów.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – Ks. Prałatowi Stanisławowi Wójcikowi za wszelką życzliwość.

Dziękuję również za wsparcie i wszelką pomoc Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego oraz Dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, a także wszystkim, którzy wsparli to „Przedsięwzięcie”, jakim była tegoroczna „94. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę”.

PielgrzymkaDSZ2018 24

Ks. Jacek Kaszycki

   Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

 

Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

-------

Foto. - prezentowane wykonywali pielgrzymi

 

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE