Logo Caritas

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym roku jego centralne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.

“Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” – napisał Franciszek w orędziu z okazji XXVII Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza :

“Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w imieniu Biskupa Rzeszowskiego zaprasza w dniu 17 stycznia (czwartek) br. do swego biura (ul. Jana Styki 21 w Rzeszowie) na spotkanie przed kolejnym Światowym Dniem Chorego.

W programie:

10:00 - powitanie - modlitwa - J.E. Biskup Jan Wątroba,

10:10 – Ks. dr Wojciech Bartoszek   -   Redaktor „Apostolstwa Chorych” - konferencja: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt10,8).

- dyskusja,

11:00 - ks. Władysław Jagustyn - Orędzie na XXVII ŚDzCh – omówienie,
11:15 - program obchodów Dnia Chorego w diecezji,
11:35 - podsumowanie – Biskup Rzeszowski
11:45 - przekazanie materiałów.

12:00 - Anioł Pański
- posiłek

Wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Władysław Jagustyn