*Grób Dziecka Utraconego na cmentarzu Wilkowyja

GrobDzieckaUtraconegoRzeszow25 marca 2019 r. na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbędzie się pierwszy w diecezji rzeszowskiej wspólny pogrzeb dzieci utraconych. Pogrzeb poprzedzi Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby w kaplicy cmentarnej o godzinie 17.00.

Dzień wcześniej, 24 marca 2019 r. w parafii bł. Karoliny Kózki przy ul. Kościelnej w Rzeszowie o godz. 20.00 odbędzie się czuwanie dla rodziców, którzy utracili dzieci. Obejmie ono Drogę Krzyżową i Eucharystię.

Na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie ukończono budowę zbiorowego grobu dla dzieci utraconych (martwo urodzonych). 25 marca 2019 r., w Dniu Świętości Życia, odbędzie się pierwszy wspólny pogrzeb dzieci utraconych.

Rzeszów dołączył do listy blisko stu polskich miast, w których ciała dzieci martwo urodzonych pozostawione przez rodziców w szpitalu będą chowane we wspólnej mogile (w województwie podkarpackim takie groby istnieją już w Krośnie, Łańcucie, Mielcu, Racławicach i Stalowej Woli).

Rada Miasta Rzeszowa 21 listopada 2017 r. uchwaliła, że w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym będzie sprawiać pogrzeby dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży, jeżeli osoby uprawnione nie skorzystały z prawa do indywidualnego pochówku zwłok. „Zwłoki dziecka martwo urodzonego, nawet maleńkiego, winny być otaczane należną czcią i szacunkiem. Właściwe postępowanie z tymi zwłokami jest podkreśleniem godności ludzkiej, ale też wyrazem współczucia i szacunku dla smutku rodziców, którzy utracili swoje dziecko” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Czynności związane z pochówkiem będzie organizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Zbiorowe pogrzeby dzieci martwo urodzonych będą organizowane dwa razy w roku: 25 marca z okazji Dnia Świętości Życia i 15 października z okazji Światowego Dnia Dziecka Utraconego. Przed pogrzebem ciała zostaną skremowane i umieszczone w zbiorowej urnie.

W ostatnich miesiącach przygotowano specjalny Grób Dziecka Utraconego, który znajduje się w nowej części cmentarza Wilkowyja. Grób zaprojektowała i wykonała rzeźbę Anna Hass-Brzuzan, absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Artystka jest m.in. autorką rzeźby bł. Karoliny Kózki w otoczeniu dzieci i zwierząt w Parku bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie.

25 marca 2019 r. na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbędzie się pierwszy w diecezji rzeszowskiej wspólny pogrzeb dzieci utraconych. Pogrzeb poprzedzi Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby w kaplicy cmentarnej o godzinie 17.00.

Dzień wcześniej, 24 marca 2019 r. w parafii bł. Karoliny Kózki przy ul. Kościelnej w Rzeszowie o godz. 20.00 odbędzie się czuwanie dla rodziców, którzy utracili dzieci. Obejmie ono Drogę Krzyżową i Eucharystię.

* Cytat za: http://www.diecezja.rzeszow.pl