Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

logo URZ dniem 1 października 2019 r. Uniwersytet Rzeszowski wygasił dotychczas działające (12) wydziały i powołał cztery kolegia dziedzinowe. Kolegium: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych.

Zatem powstało Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskie. Kolegium to powstało w wyniku połączenia Wydziału Medycznego oraz Wydziału Wychowania Fizycznego.

W ramach Kolegium powstały: Biuro Prorektora, Dziekanat oraz Trzy Instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej.

Teraz poszczególnymi Kolegiami zarządzają prorektorzy. Prorektorem Kolegium Humanistycznego został do niedawna dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego – prof. Paweł Grata, Kolegium Nauk Społecznych objął prof. Grzegorz Ślusarz (dotychczasowy prorektor), Kolegium Nauk Przyrodniczych – prof. Józef Cebulski (dotychczasowy prorektor), a Prorektorem Kolegium Nauk Medycznych został Prof. n. med. dr hab. Artur Mazur. do niedawna dziekan Wydziału Medycznego.

Na chwile obecna, na Uniwersytecie Rzeszowskim na 59 kierunkach studiuje około 18 tys. Studentów, a wśród nich jest 324 cudzoziemców.

Natomiast w roku 2018 Uczelnia zdobyła cztery nowe uprawnienia doktorskie w dziedzinie nauk medycznych, prawnych oraz technologii żywności i żywienia, a także w dziedzinie nauk o polityce. W sumie daje to możliwość 17-u uprawnień doktorskich i 5-ciu habilitacyjnych.

a/a