Logo nowe DSZ    

ODWOŁANIE SESJI SZKOLENIOWO-FORMACYJNEJ - 2020

Warszawa, 17 października 2020 roku

Wielebni Księża Kapelani,

Pragnę poinformować, że nie odbędzie się w związku z sytuacją epidemiczną planowana na Jasnej Górze, w terminie od 3 do 5 listopada br., sesja szkoleniowo-formacyjna.

Dalsze informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia