foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Dziękczynienie środowiska medycznego za beatyfikację

i przekazanie Relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

Dziekczynienie za beatyfikacje

Parafia Mrowla k. Rzeszowa jako jedyna parafia w rzeszowskiej diecezji pod wezwaniem Św. Łukasza Ewangelisty – 17 października 2021 r. z okazji wspomnienia św. Łukasza – Patrona służby zdrowia – była miejscem wspólnej modlitwy w intencjach pracowników służby zdrowia, ich rodzin i tych, wśród których oni pracują.

Był to przede wszystkim czas dziękczynienia za wszelki trud posługi lekarzy, psychologów, terapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pracowników administracyjnych i technicznych oraz wszystkich pracowników służby zdrowia.

Mrowla2021 016

Wspólnie modliliśmy się, aby ci, którzy pochylają się nad człowiekiem w cierpieniu, otaczali swą troską każde ludzkie życie z pełnym poświęceniem i miłością, a konającym towarzyszyli z wiarą w ich przejściu do życia wiecznego.

Mrowla2021 002

W tegoroczne spotkanie wpisało się dziękczynienie środowiska medycznego, składane Panu Bogu za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Życie tych nowych błogosławionych także było przepełnione pochylaniem się nad człowiekiem chorym i cierpiącym.

Stefan Wyszyński w okresie II wojny światowej w Laskach, w powstańczym szpitalu polowym, pełnił posługę Kapelana. Sprawował tam opiekę duchową nad rannymi, a także zdarzało się, że asystował nawet przy operacjach.

Matka Elżbieta Róża Czackasama doświadczając choroby oczu, założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Założyła także zgromadzenie zakonne do pracy z niewidomymi. A w Laskach wybudowała zakład dla niewidomych dzieci.

Mrowla2021 003

Także i w tym roku pragnieniem i celem było to, aby w trakcie wspólnej modlitwy, wobec całego środowiska medycznego, wybrzmiało słowo: Dziękujemy…” – za wszelkie utrudzenie i zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom chorym i cierpiącym.

Towarzyszyło nam również pragnienie, aby postać naszej polskiej pielęgniarki – Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej i styl jej posługi, bardziej zaistniał w świadomości ludzi dzisiejszego świata medycyny.

Z tej racji J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny dokonał poświęcenia relikwiarzy na Relikwie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, które na zakończenie Eucharystii zostały przekazane do poszczególnych Kaplic szpitalnych.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup dokonał także zawierzenia służby zdrowia diecezji rzeszowskiej Matce Bożej oraz Świętym i Błogosławionym – patronom służby zdrowia…

Mrowla2021 001Po Mszy św. w odnowionej auli w Domu Parafialnym w Mrowli odbyła się dalsza cześć uroczystości. Tam wszyscy z zainteresowaniem wsłuchali się sprawy i problemy, które w dyskusji z życzliwością i niemalże rodzinnej atmosferze były wzajemnie przestawiane.

Mrowla2021 005Warto zaznaczyć, że Mszy św. przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, który w Słowie skierowanym do nas budził nadzieję, składając jednocześnie wyrazy wdzięczności wobec pracowników służby zdrowia.

Mrowla2021 010Mszę św. współkoncelebrowali:

Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Ks. Krzysztof Bal,

Kapelan Hospicjum w Rzeszowie (z ul. Poniatowskiego) – Ks. Bogusław Tęcza,

Kapelan Szpitala w Gorlicach – Ks. Andrzej Kluz,

Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej a jednoczenie i vice-dyrektor Radia Via – Ks. dr Jakub Nagi,

Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli – Ks. Ryszard Tokarz,

Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia – Ks. Jacek Kaszycki.

Mrowla2021 015Ks. Biskup Kazimierz Górny w kazaniu przybliżył postacie Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej. Ale przybliżył również postać Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – polskiej pielęgniarki. Ks. Biskup zaznaczył, że osoba Hanny Chrzanowskiej to postać znana mu osobiście, gdyż jej działalność przypadała między innymi na czas posługi ks. Biskupa w Kurii Archidiecezji Krakowskiej. 

Mrowla2021 013W kazaniu zostało przywołane nauczanie Papieża Benedykta XVI, który przypominał, że powodem kryzysów, które dzisiejszy człowiek przeżywa jest głównie porzucenie Boga, etyki, moralności, wiary, do tego stopnia, że wiara w dzisiejszym czasie staje się często pustą deklaracją. Stąd też „wezwanie do powrotu do Boga”.

Mrowla2021 011J.E. ks. Biskup zwrócił uwagę na to, że dziś często rzekomym jedynym i słusznym wyznacznikiem naszego działania staje się to, co „nowoczesne”, a tymczasem, przywołując myśl znanego polskiego poety, eseisty, dramaturga, twórcy cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autora słuchowisk; pośmiertnie odznaczonego Orderem Orła Białego, z wykształcenia ekonomisty, prawnika i filozofa – Zbigniewa Herberta, Biskup prosił: „nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało”.

Budująca i wymowna była także myśl przywołana z wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz św. Brata Alberta „o wartości człowieczeństwa” w naszym coraz częściej ludzko spostrzeganym świecie.

Zatem najwyraźniej trzeba nam, zwłaszcza nam „pracownikom służby zdrowia”, czy też, jak kto woli „pracownikom ochrony zdrowia” … odważnie odnawiać w sobie wiarę w Boga, odnawiać wartości etyczne i moralne, wartości ludzkie w pochylaniu nad człowiekiem. Tak jak czyniła to Hanna Chrzanowska, Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka. Aby w naszym życiu była obecna  „służba” zdrowiu i życiu ”, albo „ochrona” zdrowiu i życiu.  Jest to ważne, ponieważ Świat, Europa, człowiek dzisiejszy – bardzo się pogubił. 

Bo w myśl Zbigniewa Herberta: „Drodzy Nieznajomi! Jesteśmy dość osobliwą, małą, skłóconą gromadką, bez której prześwietna ludzkość może się doskonale obejść. Jesteśmy beznadziejną mniejszością, i co gorsze uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości jaką winni jesteśmy sprawom wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność”.

W kontekście wspomnianego wydarzenia – przekazania Relikwii Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – wato wspomnieć pewne wydarzenie, które opisuje ks. Proboszcz zabytkowego kościoła św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Krakowie, gdzie w alabastrowym sarkofagu spoczywają doczesne szczątki Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. W drugą rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, czyli – rok temu – 28 kwietnia 2020 r., zaplanowano jubileuszowe uroczystości. Epidemia koronawirusa sprawiła, że miały one skromniejszą oprawę, a wiernych w świątyni było jak na lekarstwo.

Tego dnia stało się jednak coś niespodziewanego. Na skrzynkę internetową parafii przyszedł mail z kraju ogarniętego pandemią w dużo większym stopniu niż Polska.

„Drodzy Bracia w Chrystusie. Niech pokój i dobro zagoszczą w Waszych sercach! Piszę do Was z północnych Włoch, z prowincji Brescia dręczonej przez epidemię koronawirusa. Nasz obszar jest najbardziej dotknięty w Europie (…). Jestem świeckim franciszkaninem i zajmuję się chorymi zamkniętymi samotnie w ich domach. (…). Odczuwam wielki ból serca, patrząc na te osoby, które zza szyb swoich okien pozdrawiają mnie, płaczą, przesyłają mi (…) swoje podziękowanie. Jest to straszne doświadczenie. Nie myślałem, że przeżyję coś takiego. Ale chcę Wam powiedzieć, dlaczego do Was piszę. W naszych szpitalach wiele pielęgniarek i lekarzy zostało zainfekowanych przez ten wirus. (…) W sytuacji kryzysowej, w której pozostajemy bez pracowników służby zdrowia, przypomniałem sobie o Waszej bł. Hannie Chrzanowskiej. Wiem, że była niestrudzoną pielęgniarką. Proszę, przyślijcie mi obrazki z błogosławioną, abym mógł dać je pielęgniarkom i lekarzom, tym chorym i tym, którzy są jeszcze zdrowi, ale potrzebują ochrony. Przyślijcie nam relikwie, abyśmy mogli położyć je przy pielęgniarkach będących w najcięższym stanie i modlić się do Błogosławionej, aby wstawiała się za nimi u Ojca. (…) Błagam Was, dla nas to bardzo ważne….”.

Wielokrotnie możemy powtarzać: że „czasem rodzi się pytanie...”

PielegniarkiCzy pracując pośród chorych wystarczy być tylko dobrym fachowcem, czy też trzeba czegoś więcej? Warto przez chwilę się nad tym zastanowić…

Święty Jan Paweł II – do środowiska medycznego skierował to, jakże nieustannie aktualne wezwanie: „…ważne jest, aby nigdy nie zabrakło w tych instytucjach (szpitalach i wszystkich placówkach medycznych) wyrazistej i kompetentnej obecności osób wierzących”.

A zatem, niech Święty Łukasz obejmuje lekarzy, pielęgniarki oraz innych pracowników służby zdrowia swoją opieką. A potrzebują oni z pewnością pomocy z nieba, by nie zatracić piękna swojego powołania i charyzmatu.

Dziękuję  Prorektorowi Kolegium Nauk Medycznych UR – Panu Prof. Arturowi Mazurowi i środowisku akademickiemu za obecność i wszelkie wsparcie.

Mrowla2021 017

Dziękuję dyrektorom, prezesom i przewodniczącym… za przybycie i reprezentowanie:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

- Narodowego Funduszu Zdrowia 

- Okręgowej Izby Lekarskiej

- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

- Okręgowej Rady Aptekarskiej

- dyrektorom poszczególnych Szpitali, Hospicjów, DPS-ów i innych zakładów leczniczych.

- wszystkim pracownikom środowiska medycznego.

Dziękuję także księżom kapelanom za ich trud, posługę, modlitwę i obecność. 

Mrowla2021 019Aby ułatwić odkrywanie tego, co w leczeniu, pielęgnowaniu, rehabilitowaniu, pomaganiu chorym jest piękne i skuteczne jako duszpasterze środowiska medycznego – zapraszamy do udziału w katechezach, „niedzielach formacyjnych”, które są organizowane zasadniczo w ostatnie niedziele miesiąca.

Na najbliższą taką „niedzielę formacyjną” zapraszam 31 października 2021 r. do kaplicy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, a także poszczególnych kaplic w naszych szpitalach. Natomiast 28 listopada br. w trakcie Mszy św. o godz. 10:30 będziemy modlić się za wszystkich zmarłych pracowników służby zdrowia.

 

Ks. Jacek Kaszycki

Kapelan Szpitala

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

 

*Foto: HŁ, AŚ, BŚ.

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE