ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Dzie Chorego 2016W czwartek - 11 lutego w liturgiczne wspomnienie N.M.P. z Lourdes - w całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu świętego Piotra w Rzymie.

W obchodach 24. Dnia Chorego, które w tym roku odbywają się w Nazarecie, papieża Franciszka reprezentuje abp Zygmunt Zimowski, emerytowany pasterz diecezji radomskiej, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.

Centralna uroczystość w diecezji rzeszowskiej pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Jana Wątroby odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej (w bazylice Ojców Bernardynów) o godz. 9:00.

Papież Franciszek w orędziu na XXIV Światowy Dzień Chorego napisał: „Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnę rozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”. Światowy Dzień Chorego obchodzimy już po raz 24. Ma on uwrażliwić wiernych na wartość ludzkiego cierpienia i zachęcić do wspierania chorych oraz tych, którzy im służą. 

Obchody XXIV Światowego Dnia Chorego diecezja rzeszowska zostały zainaugurowanejuż w dniu 7 lutego 2016 r. uroczystą Eucharystią w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. JadwigiKrólowej w Rzeszowie.

Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup rzeszowski Jan Wątroba. Koncelebrowali z nim: ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. dziekan Stanisław Tarnawski, a także ks. Jacek Kaszycki i ks. Bogusław Bembenik – kapelani Szpitala.

W homilii ksiądz biskup odwołując się do aktualnego Orędzia Ojca św. powiedział m.in.: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja. (…) Światowy Dzień Chorego to dar św. Jana Pawła II – papieża miłosierdzia, który ustanowił ten dzień po przeżyciach choroby, jak i zagrożeniu życia po zamachu. (…) Bóg bogaty w Miłosierdzie zachowuje ludzi od upadku, trzeba zaufać i zawierzyć się Jezusowi Miłosiernemu. Wszystkim nam jest potrzebne Miłosierdzie, a za św. Faustyną powtarzamy, że naczyniem Miłosierdzia jest ufność. Patrzymy dziś na służbę zdrowia w kontekście powołania, to także «Pójdź za Mną i bądź przedłużeniem moich rąk miłosiernych».”

Po Eucharystii ksiądz biskup przeszedł na oddział dziecięcy, by tam spotkać się z chorymi dziećmi i udzielić im pasterskiego błogosławieństwa. Każdy otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej z Nazaretu i fragmentem z Orędzia Ojca św. Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego.

Warto wspomnieć, że w trakcie prezentacji papieskiego orędzia na XXIV Światowy Dzień Chorego - Dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia ks. Stanisław Warzeszak zauważył, że temat orędzia na XXIV Światowy Dzień Chorego brzmi „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5), odnosi się także do problemu cierpienia w starości. Jest to o tyle istotne, że w najbliższej przyszłości jedną z najbardziej rozwijanych dziedzin medycyny będzie właśnie geriatria, zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego.

„Chcemy zwrócić uwagę na starość jako na problem nie tylko w kontekście choroby i cierpienia, ale też trudności społecznych. Do cierpienia osób młodych potrafimy się jakoś zmobilizować, natomiast starość zaczyna coraz bardziej „męczyć”. Ponadto jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, co wiąże się z coraz większymi problemami”.

Chcąc bardziej zrozumieć, taką perspektywę patrzenia, w ramach Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 24 stycznia 2016 r. - w ramach przygotowania do obchodów Światowego Dnia Chorego i nawiązując do myśli zawartej w tegorocznym Orędziu Papieża Franciszka na w/w Dzień Chorego, że: Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania”,Ks. mgr Jacek Szczęch przedłożył wykład pt.: Personel szpitala, a relacje z pacjentami w starszym wieku oraz z zaburzeniami psychicznymi”.

W tym roku. hasłem są słowa z papieskiego orędzia, zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie".

Są one wezwaniem do tego, aby nasza wiara pozwoliła odkryć sens cierpienia - chorym i tym, którzy są blisko nich. W całym regionie celebrowane są uroczyste Msze święte, podczas których udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

A/A