Sw Lukasz MrowlaZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

PATRONA SŁUŻBY ZDROWIA

16 października 2016 r.

Parafia Mrowla k. Rzeszowa

Z okazji św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia – zapraszamy środowisko medyczne diecezji rzeszowskiej, a zwłaszcza miasta Rzeszowa i okolic na wspólną modlitwę do Parafii Mrowla
k. Rzeszowa.

Plan przebiegu uroczystości:

Godz. 14:30 – przed Mszą św. możliwość udziału w modlitwie różańcowej.

1. Godz. 15:00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby.       

 W trakcie Mszy J.E. Ksiądz Biskup dokona uroczystego Poświęcenie Sztandaru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

  1. Po Mszy św. około godz. 16:15 – w Domu Strażaka w Mrowli wykład pt. Dziedzictwo chrztu Polski – szpitalnictwo kościelne na Rzeszowszczyźnie” wygłosi Ks. dr Sławomir Zych – Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Wykład będzie połączony z prezentacją wystawy przybliżającej referowany temat.

  1. Skromny poczęstunek – spotkanie przy kawie lub herbacie.

Organizatorzy ze strony kościelnej

Ks. mgr Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Ks. mgr Ryszard Tokarz – Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza w Mrowli

 Organizatorzy ze strony środowiska medycznego z Rzeszowa

 Prof. UR dr hab. n. med. Artur Mazur

– Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr Anita Drążek

– Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie

Na wspomniane uroczystości w imieniu w/w osób oraz własnym, bardzo serdecznie zapraszam na 16 października 2016 r. (niedziela) do Parafii Mrowla k. Rzeszowa.

Ks. Jacek Kaszycki

Kapelan Szpitala

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia