foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Roku Miłosierdzia w Kościele katolickim

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia tego roku, a zakończą 20 listopada 2016 roku. Przez cały ten okres będziemy kontemplować tajemnicę miłosierdzia Bożego. Papież uznał, że w czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do złych wiadomości i największych okrucieństw, świat potrzebuje odkrycia, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. W sposób szczególny swoje miłosierdzie Bóg potwierdził nam w Chrystusie przez zbliżenie się do nas i zamieszkanie między nami – przez to, że „do końca nas umiłował” (por. J 13, 1). W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, miłosierdzie oznacza bowiem przede wszystkim wierność Boga względem Jego ludu i wobec zobowiązań wynikających z przymierza – pomimo ludzkiego nieposłuszeństwa. Rok Miłosierdzia jest nam dany po to, aby oprócz łagodnego dotyku przebaczenia Boga doświadczyć w naszym życiu także Jego obecności obok nas i Jego bliskości i aby odkryć, iż Miłosierdzie Boże może być dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego podczas trwania Jubileuszu Miłosierdzia

Papież Franciszek w specjalnym liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego [...] na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. 

W Roku Świętym będzie można uzyskać odpust zupełny wg warunków wskazanych przez papieża Franciszka: 

1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do Drzwi Miłosierdzia, które znajdują się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II lub w innych kościołach wyznaczonych przez Metropolitę Krakowskiego. Pielgrzymka do papieskiego Sanktuarium powinna być wypełniona uczestniczeniem w celebracji Mszy św. bądź przynajmniej zatrzymaniem się na odpowiedni czas, który zostanie wypełniony ufną modlitwą, zakończoną wyznaniem wiary, modlitwą za Papieża oraz w intencjach, które „nosi on w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Do uzyskania odpustu wymagane jest odpowiednie usposobienie wiernego, a więc duch prawdziwej skruchy za własne grzechy i wewnętrzna postawa całkowitego oderwania się od grzechu, także powszedniego, a także wypełnienie trzech warunków: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii św. oraz wspomniana wcześniej modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie i ofiarować go za siebie, lub za zmarłych.

2. Odpust zupełny mogą uzyskać również osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.

3. Odpust zupełny mogą także uzyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia.

a/a

Dekret ustanawiający kościoły stacyjne w Diecezji Rzeszowskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia

Papież Franciszek w liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

Mając na uwadze powyższe dyspozycje Ojca Świętego i w trosce o dobro duchowe wszystkich członków wspólnoty diecezjalnej, a także osób przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy obok Kościoła Katedralnego, nawiedzą następujące świątynie:

- Bazylikę OO. Bernardynów w Rzeszowie,

- Bazylikę Mniejszą w Gorlicach,

- Bazylikę Mniejszą w Dębowcu,

- kościół OO. Franciszkanów w Jaśle,

- kościół p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku,

- kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie,

- Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp.,

- Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu,

- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp.,

- kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.,

- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie

- oraz kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

                                                                                Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                                              +Jan Wątroba

                                                                                              Biskup Rzeszowski

Ks. Jerzy Buczek

Kanclerz Kurii

Rzeszów 16. listopada 2015 r.


L.dz.1491/2015

 

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Marzec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE