REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

i

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA

JASNA GÓRA : 22 - 24 MAJA 2015 r.

Rekolekcjom przewodniczy Ks. dr Marek Kruszewski

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza środowisko medyczne z naszej diecezji do Częstochowy na coroczne Rekolekcje i Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia. Odbywać się one będą w dniach 23 - 24 maja 2015 r.

RAMOWY PLAN REKOLEKCJI ORAZ PIELGRZYMKI:

PIĄTEK, 22 V 2015 r.

10.00 - Rozpoczęcie rekolekcji w Kaplicy św. Józefa

SOBOTA, 23 V 2015 r.

16:00 - Zakończenie pielgrzymki

Początek Pielgrzymki DSZ

16.30 – Konferencja: „Święte pielęgniarki i położne” – KSPiPP

21.00 – Apel Jasnogórski

22.00 – Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)

23.00 – Msza św. i wigilia Pięćdziesiątnicy - Kaplica Cudownego Obrazu

NIEDZIELA 24 V 2015 r.

8.45 – Modlitwa poranna - w Auli O. A. Kordeckiego

9.00 – Konferencja - Prof. Bogdana Chazana - w Auli O. A. Kordeckiego

11.00 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE  JASNEJ GÓRY     

13.00 - Zakończenie Pielgrzymki

Do udziału w Rekolekcjach i Pielgrzymce serdecznie zapraszają: Przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski d/s Służby Zdrowia, Biskup Stefan Regmunt, Diecezjalni Duszpasterze, Księża Kapelani oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

W tym roku DSZ Diecezji Rzeszowskiej zaprasza na w/w pielgrzymkę, ale z rozszerzonym planem pielgrzymowania – „…do Wieliczki Częstochowy i Czech” (23 – 28 maja 2015 r.).