foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

MB Czestochowska

W dniach 27-28 maja 2017 r. na „Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia” do Częstochowy przybyli przedstawiciele Służby Zdrowia ze swoimi duszpasterzami i kapelanami.

Wraz z małżonką przybył także marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz chirurg. Obecni byli dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizykoterapeuci, psycholodzy, terapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i służb pomocniczych oraz kapelani szpitali – wszyscy, o których mówi nazwa „służba zdrowia”. W sumie w tym roku (2017) przy tronie Madonny Jasnogórskiej zgromadziło się około 5 tys. osób.

Były również reprezentowane Poczty Sztandarowe – w tym roku po raz pierwszy Poczet Sztandarowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Razem z pielgrzymami modlił się bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski, członek Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia.

Biskup Regmunt zasygnalizował ważny problem, z którym coraz częściej boryka się Służba Zdrowia w Polsce.

Mówił między innymi: „Wciąż brakuje nam dostatecznej ilości personelu medycznego, a w szczególności pielęgniarek i pielęgniarzy. Starsze pokolenie odchodzi na emeryturę, a młodzi widząc, jak trudna jest to praca, wybierają inną drogę zawodową dla zapewnienia sobie spokojnej przyszłości. Maryjo, niech Twoje życie, pełne oddania dla drugich, będzie zachętą dla współczesnych młodych ludzi, aby wybrali ten rodzaj pracy i uczynili go drogą dla własnego życia i osobistej świętości”.

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego – 28 maja – Mszy św. koncelebrowanej, odprawianej na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Wiesław Szlachetka z Gdańska. W homilii zaznaczył, że:

„Służba medyczna w istocie swej posługuje życiu człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ta służba ze swej natury ukierunkowana jest na obiektywne dobro pacjenta. Do właściwych działań medycznych zalicza się opiekę nad chorymi z różnymi dolegliwościami i ich leczenie, oraz opiekę nad tymi, którzy nie mogą być wyleczeni. To ukierunkowanie na obiektywne dobro pacjenta stanowi fundament etyki lekarskiej. Ale dzisiaj można zaobserwować próby włączania działań nie-medycznych, czyli takich, które nie są związane z lecznictwem, w zakres działań medycznych. I tu dochodzi do moralnego konfliktu. Podejmowane są próby włączenia do działań medycznych np. aborcji, eutanazji, procedur in vitro, ingerencji w ludzki genom, antykoncepcji i innych działań, które działaniami medycznymi z natury nie są, gdyż zawsze pod jakimś względem godzą w życie. (…) A zobowiązywanie lekarzy do realizacji celów niegodziwych oznacza oczekiwanie, by ci zwracali się przeciwko własnemu sumieniu i etosowi zawodowemu.

Sami Państwo wiedzą, ile w takich sytuacjach trzeba podejmować zmagań, ile potrzeba odwagi, by zachować czyste sumienie. Ale sprzeciw sumienia chroni misję lekarza, posługę medyczną, stoi również na straży godności osoby pacjenta, bo jest to sprzeciw motywowany prawdziwą troską o jego obiektywne dobro”.

Na zakończenie Mszy św. został wypowiedziany Akt zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej.

Z Diecezji Rzeszowskiej pielgrzymi stanowili najliczniejszą grupę pątników. A licząc ich z pielgrzymami z Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej stanowili ¼ zgromadzenia na placu pod Jasnogórskim Szczytem.

Choć liczby nie zawsze są najważniejsze – jednak to dobry prognostyk na przyszły rok, ponieważ te trzy wymienione diecezje – czyli Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska i Diecezja Zamojsko-Lubaczowska zostały poproszone, by zorganizować w roku 2018 – 94. Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. Termin jej wyznaczono na 26-27 maja 2018 r.

Zatem warto w tym miejscu podziękować wszystkim pielgrzymom – wszystkim, o których mówi nazwa „służba zdrowia”, a także kapelanom i duszpasterzom oraz organizatorom tak licznego przyjazdu pielgrzymów z naszego regionu na Jasną Górę.

Niech to będzie zachętą dla tych, którzy jeszcze nie mają na tyle odwagi, aby, jak w piosence, „wybrać się na pielgrzymi szlak”.

Wybierz się, wybierz się razem z nami

Na wspaniały pielgrzymkowy szlak!

Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak”.

Opracował ks. Jacek Kaszycki

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE