foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Pierwsze historyczne Absolutorium

Kierunku Lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych UR

Nowi lekarze 2021 04

Zasady etyki lekarskiej wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. Od dawna były one podstawą przysięgi składanej przez absolwentów uczelni medycznych.

I dzisiaj absolwenci akademii medycznych w Polsce składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej:

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek; nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego…”

To fragment w/w przysięgi, którą złożyli pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W dniu 19 września 2021 r. w Rzeszowie w Filharmonii Podkarpackiej 98 absolwentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim odebrało symboliczne dyplomy i złożyło lekarskie przyrzeczenie.

Nowi lekarze 2021 05

Odbyło się to w ramach pierwszego historycznego Absolutorium Kierunku Lekarskiego Kolegium Nauk Medycznych UR.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną o godzinie 9.00 w Kościele Akademickim Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Mszy św. przewodniczył Ks. dr hab. Prof. UR Adam Podolski, a koncelebrowali Ks. mgr Janusz Kosior – proboszcz Parafii, Ks. mgr Jacek Pasela – wikariusz Parafii, Ks. mgr Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej, Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Zatem dzień ten stał się istotną, historyczną chwilą nie tylko dla Uniwersytetu, ale również dla miasta i regionu.


Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Rzeszowa, Regionu, Kościoła, podkarpackich uczelni, dyrektorzy podmiotów medycznych współpracujących z Kolegium, absolwenci i ich rodziny.

Nowi lekarze 2021 03

W trakcie uroczystości padło wiele ciepłych słów. Prof. Artur Mazur, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR. powiedział, że:

„To jest historyczna chwila nie tylko dla Uniwersytetu, także miasta i regionu. Robiliśmy wszystko, żeby jakościowo zabezpieczyć odpowiednie kształcenie. (…) Św. Jan Paweł II mówił, że w przenikaniu wiary, myśli i serca szczególną rolę odgrywa zdumienie nad cudem osoby i przemijaniem. Któż bardziej, niż przedstawiciele zawodów medycznych nie powinien zdumiewać się nad cudem człowieka i życia? Otrzymacie absolutorium, aby walczyć o życie od poczęcia do starości”.

Z kolei Rektor UR, Prof. Sylwester Czopek zaznaczył, że:

„Powstanie kierunku lekarskiego i doprowadzenie do tej chwili, której jesteśmy świadkami, to wielkie dzieło. Na miarę naszego 20-lecia, które w tym roku obchodzimy. (…) Chciałbym Wam życzyć, aby na pierwszym miejscu zawsze był pacjent”.

J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski zabierając głos – w dłuższym wywodzie rozwinął myśl, że:

„Panie i Panowie lekarze, lecząc chorych, będą często spotykać się z „misterium życia ludzkiego”, i czasem w ramach tego misterium, będą ocierać się o tajemnicę, a nawet o cud – czego przykładam są liczne zdarzenia np. w Lourdes. Zatem wszyscy powinni pamiętać o Bogu jako o Najwyższym Mistrzu i Lekarzu”.   

Podziękowania były skierowane również wobec tych, którzy z zaangażowaniem starali się uruchomić studia medyczne na uczelni, m.in. wobec prof. Aleksandra Bobko.

Była też okazja do wyróżnień i nagród. Otrzymali je:

Paweł Zapolnik – za działalność naukową

Daria Bernaciak – za pracę na rzecz studentów, starościna roku

Katarzyna Ździebło – za wybitne osiągnięcia sportowe – mistrzyni Polski w lekkoatletyce, a także uczestniczka Olimpiady w Tokio  

Krzysztof Kiper – za działalność społeczną

Maciej Szymański – za wyniki w nauce (4,84 ze studiów)

Klaudia Walewska – za wyniki w nauce (4,79 ze studiów)

Magdalena Szura – za wyniki w nauce (4,77 ze studiów).

Przy tej okazji warto wspomnieć, że kilka miesięcy wcześniej, bo 14 lipca 2021 r. – 50 adeptek pielęgniarstwa na Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich oraz symboliczne czepki.

Jak się okazuje – Kolegium Nauk Medycznych to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnymi centrami dydaktycznymi oraz centrami badawczo-rozwojowymi.


Kadrę akademicką na kierunku lekarskim tworzą zarówno dotychczasowi pracownicy UR, jak i profesorowie, którzy przybyli do Rzeszowa z zewnątrz, m. in.: z Warszawy, Lublina, Łodzi, Zabrza, a także Sztokholmu. Obecnie kadra Kolegium Nauk Medycznych liczy ogółem 387 pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 71 osób, to samodzielni pracownicy naukowi.

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE