foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

 Zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, emerytowany proboszcz we Frysztaku

Tomaszek Stanislaw1W środę, 9 marca br. zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, emerytowany proboszcz we Frysztaku.

Eksporta w czwartek, 10 marca,  o godz. 17.00 w parafii Narodzenia NMP we Frysztaku

Pogrzeb w piątek, 11 marca, o godz 13.00  również we Frysztaku.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, ur. 30.06.1935 w Kosinie, syn Stanisława i Apolonii Rożek, parafia pochodzenia: Kosina. Maturę zdał w 1952 – w Przemyślu, studia w Przemyślu w Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1952-1959, święcenia kapłańskie przyjął  07.06.1959 w Przemyślu, święceń udzielił Ks. Bp Franciszek Barda.

Pracował jako wikariusz w parafiach:

  • Zaleszany,  01.08.1959 –  31.07.1962 r.
  • Jedlicze , 01.08.1962 – 27.08.1964  r.
  • Rzeszów – Fara, 28.08.1964 – 09.07.1969  r.
  • Frysztak, 10.07.1969 – 31.12.1970.
  • Następnie od 31.12.1970 r. do 20.08.2005 r. był proboszczem we Frysztaku. (Troszczył się o chorych w DPS na Gliniku Dolnym. Tam odpra­wiał dla nich Mszę św.)

Od   21.08.2005  r. przebywał w parafii Frysztak jako emeryt, wspierając księży w pracy duszpasterskiej.

Ks. Stanisław Tomaszek pełnił również funkcje diecezjalne:
Dziekan Dekanatu Frysztak: do 6.12.2009 r.
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet  od 20.09.1993 do 04.10.2010
Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie od 25.03.2007 do 20.01.2012, od 20.01.2012 kanonik emeryt.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

a/a

KS. STANISŁAW TOMASZEK - KAPŁAN WEDŁUG SŁOWA BOŻEGO

Wczesnym rankiem 9 marca 2016 r. dzwony kościoła we Frysztaku oznajmiły parafii, że zmarł jej emerytowany pro­boszcz ks. Stanisław Tomaszek.

W eksporcie uczest­niczył biskup senior Kazimierz Górny i około 50 kapłanów. Kazanie wygłosił rodak zmarłego - ks. prał. Tadeusz Preis. Uro­czystościom pogrzebowym przewodniczył bp Edward Białogłowski. Kazanie wygło­sił kolega z roku święceń - ks. prał. Stanisław Bartmiński.

Ks. Stanisław Tomaszek urodził się 30 czerwca 1935 r. w Kosinie. Tu ukończył szko­łę podstawową, maturę zdał w Przemyślu w 1952 r. Wstą­pił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 7 czerwca 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy. Przez 57 lat kapłaństwa ks. Stanisława nagromadziło się bardzo dużo tych owoców pracy. Najpierw na placówkach wikariuszowskich: w Zaleszanach pod Tarnobrze­giem, w Jedliczu, w rzeszowskiej farze. W 1969 r. został powo­łany jako wikariusz do Frysz­taka, a po śmierci ówczesnego proboszcza został proboszczem. Pełnił tę funkcję przez 35 lat do 2005 r. Wtedy przeszedł na emeryturę.

W jego życiu kapłańskim Bóg i chwała Boża byty na pierwszym miejscu, a zbawienie dusz było najwyższym prawem. Szczegól­nie lubił pracować wśród mło­dzieży, a zwłaszcza ministran­tów. Poświęcał im czas, serce, i to od pierwszej parafii. Wiedział, że ta praca zaowocuje powoła­niami. Wielu jego ministrantów zostało kapłanami. Jego były uczeń i ministrant ks. Marian Rojek jest nawet biskupem. Nie wszyscy ministranci będą kapłanami, ale służba liturgiczna dopomaga im, by byli odpowie­dzialnymi katolikami. Organizował oazy dla młodzieży, także z Ukrainy.

Troszczył się o dobro duchowe swo­ich wiernych, a także przychodził z pomocą materialną, gdy kogoś spotka­ło nieszczęście. Zapoczątkował wigilię dla ludzi samotnych. Troszczył się o chorych w DPS na Gliniku Dolnym. Tam odpra­wiał dla nich Mszę św.

Nauczał w trudnych warun­kach na parafiach, gdzie był wikariuszem. Uczył w punktach katechetycznych. A później jako frysztacki proboszcz, wybudował punkt katechetyczny wraz z ple­banią, w której zamieszkał. We Frysztaku głosił słowo Boże na ambonie, w punkcie katechetycz­nym, a później także w szkole. Ileż dobra przelał w serca ludzkie, w serca dzieci i młodzieży.

Ks. Stanisław prowadził także liczne prace materialne w parafii Frysztak. On wysta­rał się o zezwolenie na budowę kościoła w Stępinie i wybudował tę świątynię i powstała tu nowa parafia. Wybudował nową pleba­nię z punktem katechetycznym. Postarał się o piękną polichromię kościoła we Frysztaku. Za niego został odrestaurowany mur wokół kościoła. Odnowił również budynek, w którym mieszkały wcześniej Siostry Sercanki.

Przez wiele lat był dziekanem dekanatu frysztackiego. W trud­nym czasie komunizmu kultywo­wał pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej pochodzących z tere­nu parafii. Od 1993 do 2010 r. był duszpasterzem diecezjalnym kobiet. W 2005 r. otrzymał god­ność Kapelana Honorowego Ojca Świętego. Później został włączo­ny do Kolegiaty Strzyżowskiej jak kanonik gremialny.

Ks. Emil Midura

*Cytat za ww.niedziela.pl 10 kwietnia 2016 nr 15 (941)

Edycja rzeszowska 15/2016 , str. 5

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Marzec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE