foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

 

Światowy Dzień Dziecka Utraconego – 15 października 2020 r.

plakat pogrzeb dziecka utraconego 2020

W dniu 15. października, przeżywać będziemy kolejny Dzień Dziecka Utraconego. Dzień ten ma przypominać o problemach rodziców po stracie dziecka oraz przywołać pamięć wszystkich dzieci zmarłych na każdym etapie życia i z jakiegokolwiek powodu.

W ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka Utraconego na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, 15 października o godz. 17.00 sprawowana będzie Msze św., a po niej odbędzie się zbiorowy pogrzeb dzieci martwo urodzonych.

Pierwszy pogrzeb w Grobie Dziecka Utraconego na cmentarzu Wilkowyja odbył się 25 marca 2019 r. Zgodnie z przyjęta zasadą i ustawą Rady Miasta Rzeszowa, zbiorowe pogrzeby dzieci martwo urodzonych są organizowane dwa razy w roku: 25 marca z okazji Dnia Świętości Życia i 15 października z okazji Światowego Dnia Dziecka Utraconego. W związku ze stanem epidemii w tym roku nie odbył się pogrzeb zaplanowany na 25 marca. Przed pogrzebem ciała tych dzieci podlegają skremowaniu i są umieszczone w zbiorowej urnie.

Ten dzień (15 października) stał się dniem modlitwy w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, organizowane są spotkania, podczas których rodzice mogą podzielić się swoim bólem oraz doświadczyć wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka.

W ramach tych modlitw, w niedzielę 18 października 2020 r. o godz. 20.00 w parafii św. Józefa w Rzeszowie na Staromieściu odbędzie się czuwanie dla rodziców, którzy utracili dzieci. Obejmie ono Różaniec i Eucharystię wraz z okazją do spowiedzi.

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy wszystkich, którym miła jest ta modlitwa, do odmówienia jej za rodziców, którzy stracili dziecko. Modlitwa za tych, którzy cierpią jest przejawem miłości bliźniego. Czasami, gdy nie wiemy, jak możemy pomóc, jedyne, co możemy ofiarować, to dar wzajemnej modlitwy. Z tej racji - wszystkich dotkniętych dramatem utraty dziecka obejmujemy modlitwą.

Niech te rozważania różańcowe pomogą z wiara, ufnością i miłością przeżyć czas modlitwy.

Propozycja rozważań różańcowych na dzień 15 października:

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE CZĘŚCI ŚWIATŁA - NA DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Tajemnice Światła

 

1. Chrzest Pana Jezusa.

“To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Taki głos z nieba było słychać przy chrzcie Jezusa. Panie, ty masz upodobanie w ludziach - tak nas umiłowałeś, że dałeś nam swojego Syna, aby nas zbawił. To Ty nas stwarzasz, obdarzasz życiem, nieśmiertelną duszą. Te Twoje dary mówią nam, jak bardzo my ludzie, jesteśmy cenni w Twoich oczach. Chcemy Ci za to podziękować. Maryjo, wyjednaj nam łaskę docenienia, jak wielkim i świętym darem jest życie. Dopomóż nam zrozumieć, jak cenny jest każdy człowiek w oczach Boga.

2. Cud w Kanie Galilejskiej.

 

Maryjo, w Kanie Galilejskiej potrafiłaś dostrzec, że zabrakło wina. Wśród gwaru i hałasu weselnej uczty zwróciłaś uwagę na czyjeś zmartwienie. Ty znasz nasze serca i widzisz, jak wielu rodziców, często w samotności, opłakuje swoje zmarłe dziecko. Wstaw się za nimi u Twojego Syna. Niech On, najlepszy Lekarz, uzdrowi serca osieroconych rodziców. Dzisiejszy świat ucieka od cierpienia i bolesnych spraw, goniąc jedynie za sensacją i zabawą. Maryjo, prosimy, naucz także nas zauważać czyjeś cierpienie, nawet te najgłębiej skrywane. Naucz, jak nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego.

 

Jezus wysyła uczniów, aby głosili Królestwo Boże i wzywali do nawrócenia. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie . Czyż nie takie – właśnie ubogie - jest bycie rodzicem dla zmarłego dziecka? Bo fizycznie, tutaj na ziemi go nie ma. Nie ma pierwszego kroku, pierwszego słowa, nie będzie pierwszego dnia w szkole, pierwszej Komunii, pierwszego zakochania... 1000 drobiazgów, które składają się na codzienność relacji rodzica i dziecka. Jest miłość - tak wiele i tak niewiele zarazem. Królestwo Boże to też tysiące drobiazgów dnia codziennego, okruchy miłości okazywane najbliższym,

przyjaciołom, kolegom z zakładów pracy czy ludziom mijanym na ulicach. Panie Jezu, uczyń nas wszystkich godnymi uczestnictwa w Twoim Królestwie. Dopomóż tym, którzy cierpią jeszcze bardziej kochać Ciebie i bliźnich.

4. Przemienienie.

 

Jezus przygotowuje wybranych uczniów do przeżycia Jego Męki. Jeszcze zanim doświadczą Jego śmierci dane jest im oglądanie Jezusa w chwale. Prosimy Cię Panie, zanim nadejdą trudne chwile, o umocnienie, o takie wydarzenia, spotkania z Tobą, które przymnożą nam wiary, nadziei i miłości.

5. Ustanowienie Eucharystii.

 

Panie, Ty chciałeś zostać z nami w Najświętszym Sakramencie, dlatego w noc przed Męką spożyłeś ze swoimi uczniami Wieczerzę Paschalną. Pozostałeś z nami z miłości, aby móc w każdym momencie przyjść do Ciebie jak do Przyjaciela, aby móc się karmić Twoim Ciałem, aby mieć życie w sobie. Prosimy Cię za tymi, którzy doświadczają śmierci bliskich, szczególnie za rodziców zmarłych dzieci, aby w Tobie szukali schronienia i pociechy. Niech Chleb z nieba będzie dla nich umocnieniem i pociechą na drodze do Nieba.

*****

Propozycja rozważań różańcowych na dzień 18 października:

Tajemnice Chwalebne

 

1. Zmartwychwstanie.

Panie, Ty zwyciężyłeś śmierć i Dzięki Zmartwychwstaniu jest w nas nadzieja na życie wieczne. I nie jest to tylko jakaś teoria, dodatek do naszego życia, ale fundament naszej wiary - skoro Ty zmartwychwstałeś, to i my też, w Tobie, zmartwychwstaniemy. Prosimy za tymi wszystkimi, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, szczególnie za rodziców zmarłych dzieci, aby tą nadzieją, mimo bólu i żalu, które trwają, potrafili żyć na co dzień. To Ty Jezu jesteś naszą Paschą, to Ty przeprowadzasz nas ze śmierci do życia, z ciemności do światła, ze smutku do radości. Naucz nas żyć tajemnicą Zmartwychwstania.

2. Wniebowstąpienie.

Jezu, przy Wniebowstąpieniu nakazałeś Apostołom, aby szli i nauczali wszystkie narody, aby szli i czynili sobie uczniów. W naturalnym porządku, pierwszymi nauczycielami dziecka są rodzice, zwłaszcza w przekazie wiary. Spojrzyj, prosimy, na ból rodziców, którym zmarły dzieci, a którym nie było dane dzielić się radością przyjaźni z Tobą. Umocnij to wszystko, co jest piękne i dobre, pomiędzy rodzicami a zmarłymi dziećmi. Niech one, które już cieszą się oglądaniem Boga twarzą w twarz wyproszą potrzebne łaski w wypełnianiu Twojego misyjnego nakazu. Niech przykład chrześcijańskiego życia i dobre uczynki pociągają ludzi do wiary i do Boga.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

“Pocieszycielem jesteś zwan...” Panie, daj nam Twojego Ducha, aby niósł pociechę w trudnych chwilach. Daj nam dary Ducha Świętego, roztropności, rozumu, rady i męstwa, abyśmy potrafili mądrze, z miłością i współczuciem nieść pomoc tym, którzy są pogrążeni w żałobie. Naucz nas delikatności w obcowaniu z tymi wszystkimi, którzy opłakują śmierć ukochanego dziecka.

4. Wniebowzięcie NMP.

Jezus chce mieć Najświętszą Maryję Pannę z duszą i ciałem w niebie. To pragnienie, aby być blisko ukochanej osoby, jest takie ludzkie... Ludzka jest też tęsknota za tymi, którzy zmarli, a których ukochaliśmy w czasie naszego życia. Ta tęsknota za dzieckiem pojawia się także u rodzica zmarłego dziecka, bez względu na to, w jakim ono było wieku w momencie śmierci. W żałobę wpisuję się wspólna przeszłość ale i też nie przeżyta razem przyszłość. Jezu, naucz nas z miłością patrzeć na tych wszystkich, którzy są pogrążeni w żałobie i którzy, przez miłość, tęsknią za swoimi zmarłymi.

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

Maryjo, Ty modlisz się za nami nieustannie. Spójrz na niewymowny ból rodziców patrzących na agonię swoich dzieci i wyproś im łaskę mężnego przeżywania tych trudnych chwil. Prosimy, przemieniaj serca tych wszystkich, którzy towarzyszą rodzicom, szczególnie w przychodniach, szpitalach i zakładach pogrzebowych. Niech każdy na miarę swoich możliwości spieszy z pomocą. Maryjo, Królowo nieba i ziemi, dopomagaj przemieniać struktury w społeczeństwie, aby poprzez stanowione prawa, coraz pełniej można było okazać miłość zmarłym dzieciom i ofiarować pomoc rodzicom.

******

*Tekst został poprawiony i zmodyfikowany w oparciu o broszurę wydaną przez Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu.

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Październik 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE