foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Służba Zdrowia w okresie epidemii u Świętego Łukasza w Mrowli – 2020

Mrowla 2020 1

Spotkania z okazji wspomnienia Św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia, które przypada każdego roku 18 października, od początku istnienia naszej diecezji rzeszowskiej, były organizowane w różnej formie i z różnym skutkiem od 1996 r. Na początku były one organizowane w ramach działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (oddział w Rzeszowie). Z nieznanych bliżej przyczyn zostały one po części zaniechane, albo przybrały jedynie symboliczną formę.

17 października 2010 r. w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie podjęto próbę reaktywacji tych spotkań, jakże ważnych i istotnych dla środowiska medycznego.

Jednakże już w roku następnym, czyli w 2011, dzięki życzliwości Księdza Ryszarda Tokarza – Proboszcza Parafii Mrowla, która jest jedyną parafią w rzeszowskiej diecezji pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty – przedstawiciele kapelanów szpitalnych, lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia zgromadzili się przed pięknym wizerunkiem św. Łukasza, umieszczonym w ołtarzu głównym, aby wspólnie modlić się w intencjach dotyczących pracowników służby zdrowia, ich rodzin i tych, wśród których pracują.Mrowla 2020 5

Była to szczególna okazja, aby w miesiącu różańcowym, w październiku, gdy w liturgii wspominamy tak wielu Świętych, przybliżyć sobie Patrona środowiska medycznego -  św. Łukasza.

Data (18 października) liturgicznego wspomnienia św. Łukasza występuje w bliskości wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (19 października). Prowadził on konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był także, członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej - diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Dnia 6 października 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej kapelanem. Kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne. Na podkreślenie zasługuje udział ks. Jerzego Popiełuszki w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W obydwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek.

Dzień liturgicznego wspomnienia św. Łukasza, występuje też w bliskości wspomnienia św. Jana Pawła II (22 października) – również wielkiego przyjaciela i duszpasterza pracowników służby zdrowia, co stworzyło okazję, aby składać Panu Bogu dziękczynienie za dar tych dwóch wielkich Polaków w łączności z uroczystościami środowiska medycznego.

Zatem, od 2011 roku środowisko medyczne naszej diecezji rzeszowskiej spotyka się każdego roku w Mrowli, na wspólnej modlitwie w intencji służby zdrowia i ludzi chorych i cierpiących.  

Tej pierwszej naszej Mszy w Mrowli (w 2011 r.) przewodniczył Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Ks. Jerzy Grudniak, a kazanie wygłosił Asystent Kościelny Podkarpackiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Ks. dr hab. Andrzej Garbarz. A współkoncelebrowali kapelani poszczególnych ośrodków medycznych naszej diecezji.

W następnych latach spotkaniom w Mrowli najczęściej przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup, a były one łączone z prelekcją na określony temat – z uczestnictwem zaproszonych gości, albo towarzyszył im koncert muzyczny.

Oczywiście w spotkaniach brali udział przedstawiciele całego środowiska medycznego na różnym szczeblu ich pracy i posługiwania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego, przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (a wcześniej Wydziału Lekarskiego UR).

Mrowla 2020 2

W tym roku (2020) ze względów na sytuację epidemiczną – nasze spotkanie w Mrowli ograniczone zostało  do uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej tam w ramach odpustu św. Łukasza o godz. 11:00, aktu modlitewnego zwierzenia środowiska medycznego Panu Bogu, Maryi i św. Łukaszowi oraz procesji.Mrowla 2020 8

Mszy św. przewodniczył Ks. dr Janusz Winiarski – Dziekan Dekanatu Rzeszów – Zachód. On też wygłosił kazanie – przybliżając postać św. Łukasza, w kontekście jego duchowości i charakterystycznych tematów, które poruszał, pisząc jedną z Ewangelii.    

Współkoncelebrowali: Ks. mgr Jacek Kaszycki i ProboszczKsiądz mgr Ryszard Tokarz, a pomoc duszpasterską stanowili: Ks. mgr Ryszard Sowa i ks. dr Grzegorz Wójcik.

Główna intencja Mszy św. to modlitwa w intencji całej służby zdrowia – o zdrowie, siły, potrzebne łaski, o mądrość,  Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, św. Łukasza i naszych Patronów - w pracy, w życiu osobistym i rodzinnym. A także w intencji Kapelanów i  o zdrowie, ulgę w cierpieniu dla wszystkich ludzi chorych”.

Mimo, iż bezpośrednio w tegorocznych uroczystościach  w Mrowli środowisko medyczne było reprezentowane nielicznie, przez małą grupę osób, zapewniamy, że była to modlitwa za całe środowisko medyczne naszej diecezji oraz w intencji ludzi chorych.

W trakcie tegorocznego spotkania szczególnie wybrzmiało szczere słowo: „Dziękujemy…” – za wszelkie utrudzenie i zaangażowanie środowiska medycznego diecezji rzeszowskiej w niesieniu ulgi osobom chorym i cierpiącym w tych niecodziennych i nietypowych warunkach i okolicznościach.

Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy, niech nam pozwoli pogłębić poczucie wartości wspólnoty środowiska medycznego i wzajemnego poszanowania, zarówno wobec Pracowników poszczególnych placówek medycznych, jak i Księży kapelanów w nich posługujących.Mrowla 2020 6

W trakcie Uroczystości w Mrowli przez Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej (ks. Jacka Kaszyckiego) zostało odczytane specjalne słowo „Biskupa Rzeszowskiego do pracowników Służby Zdrowia z okazji ich patronalnego święta”.

J.E Ksiądz Biskup Jan Wątroba w Liście tym napisał: „…Całemu personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, kapelanom szpitali i wszystkim posługującym ludziom chorym wyrażam głęboką wdzięczność za wielki trud i poświęcenie, za cierpliwość i wyrozumiałość, za świadectwo chrześcijańskiej miłości, która nigdy nie pozostaje obojętna na cierpienie drugiego człowieka.

W Dniu Waszego Święta życzę Wam przede wszystkim duchowych i fizycznych sił, jakże potrzebnych do tego, aby sprostać zadaniu i jak najlepiej wypełnić samarytańską posługę wobec bliźnich. Niech poczucie bliskości Chrystusa będzie pokrzepieniem w trudnych momentach i źródłem wewnętrznego pokoju”.

W trakcie adoracji przed Najświętszym Sakramentem, Ks. Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej – dokonał Aktu Zawierzenia środowiska medycznego, wszystkich pracowników służby zdrowia i ludzi chorych (w tych trudnych czasach) – Panu Bogu, Maryi – Matce Dobrej Drogi i św. Łukaszowi. 

Ks. Jacek Kaszycki

Kapelan Szpitala

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

***

AKT ZAWIERZENIA MODLITWA Z OKAZJI ŚW. ŁUKASZA PATRONA SŁUŻBY ZDROWIA

Panie Jezu Chryste – nasz Królu, Nasz Zbawicielu, Tobie powierzamy nas samych i osoby, które stawiasz na naszej drodze i polecasz się nimi zajmować i opiekować…

Powierzamy Ci ludzi chorych, cierpiących, ich rodziny, ale także wszystkich modlących się w tej świątyni.

W liturgii słowa czytamy: „Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, (…) pomni na wasze dzieło wiary, na trud miłości…”.

Dzisiaj powierzamy w sposób szczególny wszystkich pracowników służby zdrowia, ich sprawy i problemy.

Niech w trakcie tegorocznego spotkania szczególnie wybrzmi szczere słowo: „Dziękujemy…” – za wszelkie utrudzenie i zaangażowanie środowiska medycznego diecezji rzeszowskiej w niesieniu ulgi osobom chorym i cierpiącym w tych niecodziennych i nietypowych warunkach i okolicznościach.

Panie Jezu…, Lekarzu naszych dusz i ciał, wszyscy czujemy się bezradni w obecnej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, którego doświadczamy, ale ufamy Tobie i prosimy, udziel nam pokoju i zdrowia.

Prosimy o mądrość w odnajdywaniu i realizowaniu tego, co Bóg zaplanował w naszym życiu… 

Tu w Mrowli, u Jezusa Miłosiernego, u stóp Matki Bożej – Matki Dobrej Drogi i u stóp Św. Łukasza  gromadzimy się, aby jak każdego roku, również i w tym, zawierzać sprawy środowiska medyków i ludzi chorych.

Zawierzamy każdego lekarza, pielęgniarkę, pielęgniarza, położną, fizjoterapeutę, farmaceutę, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego, sanitariusza, salową, osobę sprzątającą, pracownika administracyjnego, całe środowisko Służby Zdrowia z Naszej Diecezji Rzeszowskiej.

Ale i przynosimy nasze marzenia o lepszej organizacji systemu opieki zdrowotnej w naszej Ojczyźnie i naszym województwie.

Spraw Panie, abyśmy wytrwali na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Matko pięknej miłości, otocz nas i nasze rodziny swoją czułą, troskliwą opieką.

Maryjo!

Polecamy księży kapelanów, siostry zakonne, wolontariuszy oraz ochotników otaczających naszą pracę modlitwą.

Niech Duch Święty pomnaża w nich duchowe siły, daje męstwo i obfitość miłości cierpliwej.

Prosimy o nawrócenie nasze oraz o nawrócenie wrogów i przeciwników Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny.

Prosimy Cię Panie, przebacz nam nasze grzechy popełnione przeciwko życiu, przeciwko Twojej Świętej, Sakramentalnej Eucharystycznej Obecności. Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca i Niepokalanego Serca Maryi.

Litania do św. Łukasza Ewangelisty

Kyrie, elejson.      Chryste, elejson.      Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, ...

Duchu Święty, Boże, ...                   

Święta Trójco, Jedyny Boże, ...

Święta Maryjo,                        - módl się za nami.

Święty Józefie, ...

Święty Łukaszu, ...

Ewangelisto Nowego Przymierza, ...

Światły Znawco Dobrej Nowiny, ...

Piewco łaskawości Miłosiernego Chrystusa, ...

Natchniony Pisarzu Prawdy Objawionej, ...

Wzorze chrześcijańskich humanistów, ...

Wzorze stylu życia pisarzy i artystów, ...

Biografie Dzieciństwa Jezusa, ...

Rzetelny Badaczu nauki Jezusa, ...

Kronikarzu Czasów Nawiedzenia, Dziejów Apostolskich, ...

Autorze przykładów widzialnej obecności Ducha Świętego, ...

Wiernie ukazujący wizerunek Matki Bożej,         ...

Wierny Towarzyszu Apostoła Narodów, ...

Cichy Misjonarzu Pogan, ...

Naoczny Świadku tworzenia gmin chrześcijańskich, ...

Przykładzie porzucenia wygodnego życia dla Służby Bożej, ...

Pokorny i pracowity Sługo Uczniów Pańskich, ...

Święty Męczenniku za wiarę, ...

Pociecho uwięzionych za wiarę, ...

Opiekunie chorych, cierpiących i samotnych, ...

Lekarzu – Patronie Służby Zdrowia, ...

Patronie wspólnot parafialnych, ...

Nasz Niebieski Orędowniku, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       - zmiłuj się nad nami.

K.: Św. Łukaszu módl się za nami.

W.: Którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:

Święty Łukaszu Ewangelisto, prosimy Cię, aby każde Słowo, które przed dwoma tysiącami lat powiedział Jezus, a które Ty zapisałeś, trafiało do serc i umysłów tych, którzy Je czytają i słuchają. Spraw, prosimy, abyśmy nie ograniczali poznania Prawdy Objawionej tylko do wysłuchania Ewangelii, ale wsparci Łaską Ducha Świętego według niej żyli. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

*******

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

*******

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE