foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Rozaniec do granic nieba

Wszystko nas przynagla do działania. Jak powietrza potrzebujemy pomocy od Boga… Zatem, zachęcamy, do włączenia się w tzw. modlitwę „Różaniec Do Granic Nieba”. Jest to trud modlitewny prowadzony przez rzeszę ludzi dobrej woli w dniach od 1 do 8 listopada tego roku.

Szczegóły są w Internecie na stronie rozaniecdogranic.pl.

Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

MODLITWA DO GRANIC NIEBA

Modlitwa składa się z 4 części:

1. Modlitwa do Boga Ojca - …, 

2. Modlitwa w intencji dzieci - …,

3. Odmawiamy Psalm 51 - Psalm pokutny - …,

4. Odmawiamy jedną część Różańca - …,

1. MODLITWA DO BOGA OJCA:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.


Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

(imprimatur N. 5375/2020)

2. MODLITWA W INTENCJI DZIECI:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.


Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 

3. PSALM 51:

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

4. RÓŻANIEC ŚWIĘTY:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

******

Zachęcamy także, by do wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w czasie oktawy dołączyć następującą intencję:

Przepraszając Wszechmogącego Boga - Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, stajemy w poczuciu winy także wobec tych dzieci i – przepraszając,

że nie pozwoliliśmy, by się narodziły i przeżyły własny czas ziemskiego życia

 

– Bożemu miłosierdziu je zawierzamy i o chwałę nieba dla nich prosimy.

Dzieci zmarłe przed narodzeniem, których istnienie było przyjęte z wiarą

i radością, a które zmarły z przyczyn naturalnych zanim jeszcze były ochrzczone, zanurzamy również w Miłosiernym Sercu Jezusowym,

prosząc dla nich o chwałę nieba.”

 

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami,

 

 

*******

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święty Łukaszu Ewangelisto, prosimy Cię, aby każde Słowo, które przed dwoma tysiącami lat powiedział Jezus, a które Ty zapisałeś, trafiało do serc i umysłów tych, którzy Je czytają i słuchają. Spraw, prosimy, abyśmy nie ograniczali poznania Prawdy Objawionej tylko do wysłuchania Ewangelii, ale wsparci Łaską Ducha Świętego według niej żyli. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Bez tytułu 1
„Czas ucieka, wieczność czeka...”

KALENDARZ

Kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LICZNIK ODWIEDZIN

Jesteś
Licznik odwiedzin
osobą na naszej stronie

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE